Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn thiết bị truyền thông 22/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 570
2 Điểm quá trình Mạng máy tính Lớp D và lớp B Thầy Hiệp 22/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 900
3 Điểm giữa kỳ Tin học đại cương Lớp CCQ1516A 21/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 596
4 KTLT- Nhóm 3 - T.Nhựt 21/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 775
5 KTLT - Nhóm 5 - T. Nhựt 21/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 651
6 Thầy Tài - Điểm quá trình học kỳ 1 2015-2016 19/12/2015 Đinh Duy Tài 1391
7 Nhập môn tin học - Nhóm 3 T. Nhựt 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 640
8 Nhập môn tin học T.Nhựt - Nhóm 14 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 659
9 Nhập môn tin học - Nhóm 3 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 511
10 Điểm quá trình môn Tin văn phòng lớp CCQ1410C-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 606
11 Điểm quá trình môn TinĐC lớp CCQ1510LA-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 495
12 Điểm quá trình môn TinĐC lớp CCQ1512C-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 607
13 Điểm QT Photoshop nhóm 1(S4) -Cô Mai 15/12/2015 Khoa CNTT 633
14 Điểm quá trình Photoshop Nhóm 3 (Học S2)- cô Mai 15/12/2015 Khoa CNTT 599
15 Điểm QT Photoshop nhóm 5(C7) -Cô Mai 14/12/2015 Khoa CNTT 636
16 ĐIỂM QUÁ TRÌNH LỚP DỊCH VỤ MẠNG (THẦY VIÊN) 28/11/2015 Bùi Trọng Viên 941