Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn KTTSL lớp CCQ1422A 30/12/2015 Khoa CNTT 595
2 ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÁC MÔN T. VIÊN DẠY 28/12/2015 Bùi Trọng Viên 1245
3 Điểm quá trình TTNT thầy Huỳnh Trọng Đức 25/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 1024
4 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1411D-cô Cúc 25/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 939
5 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1411A-cô Cúc 25/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 758
6 Điểm quá trình TVP lớp 16A thầy Huỳnh Trọng Đức 23/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 724
7 Điểm quá trình TVP lớp AB Thầy Huỳnh Trọng Đức 23/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 649
8 Điểm quá trình HDH Thầy Huỳnh Trọng Đức 23/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 706
9 Điểm quá trình môn thiết bị truyền thông 22/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 596
10 Điểm quá trình Mạng máy tính Lớp D và lớp B Thầy Hiệp 22/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 923
11 Điểm giữa kỳ Tin học đại cương Lớp CCQ1516A 21/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 618
12 KTLT- Nhóm 3 - T.Nhựt 21/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 796
13 KTLT - Nhóm 5 - T. Nhựt 21/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 674
14 Thầy Tài - Điểm quá trình học kỳ 1 2015-2016 19/12/2015 Đinh Duy Tài 1414
15 Nhập môn tin học - Nhóm 3 T. Nhựt 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 666
16 Nhập môn tin học T.Nhựt - Nhóm 14 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 681
17 Nhập môn tin học - Nhóm 3 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 534
18 Điểm quá trình môn Tin văn phòng lớp CCQ1410C-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 626
19 Điểm quá trình môn TinĐC lớp CCQ1510LA-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 513
20 Điểm quá trình môn TinĐC lớp CCQ1512C-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 629
21 Điểm QT Photoshop nhóm 1(S4) -Cô Mai 15/12/2015 Khoa CNTT 657
22 Điểm quá trình Photoshop Nhóm 3 (Học S2)- cô Mai 15/12/2015 Khoa CNTT 621
23 Điểm QT Photoshop nhóm 5(C7) -Cô Mai 14/12/2015 Khoa CNTT 655
24 ĐIỂM QUÁ TRÌNH LỚP DỊCH VỤ MẠNG (THẦY VIÊN) 28/11/2015 Bùi Trọng Viên 966