Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711C (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 275
2 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711B (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 310
3 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711A (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 319
4 Điểm quá trình môn NMLT lớp HOCLAI5 (cô Cúc) 11/05/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 330
5 Điểm KTHP THVP chieu thu 6 nhom 1(C.Huyên) 11/05/2018 Thái Thị Huyên 289
6 Điểm quá trình các môn th Đăng Khoa (Đợt 1) 03/05/2018 Phạm Đăng Khoa 330
7 Điểm quá trình môn Tin Học (T.Trường) 01/05/2018 Khoa CNTT 309
8 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp 29/04/2018 Đặng Hồng Hiệp 520
9 Điểm quá trình lớp TDC_ sáng t6 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 503
10 Điểm quá trình lớp Corel_sáng t5 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 507
11 Điểm quá trình lớp TVP_chiều t4 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 466
12 Điểm quá trình lớp TDC_sáng t3 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 449
13 Điểm quá trình lớp TVP_sáng t2 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 447
14 Điểm quá trình THVP Thầy Đức 23/04/2018 Đặng Hồng Hiệp 448
15 Điểm quá trình Tin học thầy Hiệp 23/04/2018 Đặng Hồng Hiệp 416
16 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711E (cô Cúc) 22/04/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 366
17 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711C (cô Cúc) 22/04/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 306
18 Điểm Quá trình môn Tin học, Tin Văn Phòng, PM xử lý Ảnh - cô Mai 22/04/2018 Chu Thị Mai 393
19 Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn 21/04/2018 Khoa CNTT 517
20 Điểm quá trình môn Photoshop chieu T3(C.Huyên) 21/04/2018 Thái Thị Huyên 290
21 Điểm quá trình môn Photoshop sáng T2(C.Huyên) 20/04/2018 Thái Thị Huyên 279
22 Điểm giữa kỳ TTNT Thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 539
23 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn_12.01.2018 12/01/2018 Khoa CNTT 381
24 Điểm Qt môn Tin đại cương- Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 06/01/2018 Khoa CNTT 407
25 Điểm quá trình môn Tin Học (T.Trường) 02/01/2018 Khoa CNTT 377
26 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711E+CCQ1722A (cô Cúc) 30/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 404
27 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1717D (c.Quyên) 27/12/2017 Khoa CNTT 512
28 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1703D (c.Quyên) 27/12/2017 Khoa CNTT 553
29 Điểm quá trình Tin học lớp thầy Hiệp 26/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 525
30 Điểm quá trình môn TINVP1_Thầy Sơn 25/12/2017 Khoa CNTT 367
korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film