Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn KTTSL (T.Trường) 19/12/2017 Khoa CNTT 392
2 Điểm quá trình môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/12/2017 Khoa CNTT 397
3 Điểm quá trình môn TVP (c.Quyên) 15/12/2017 Khoa CNTT 469
4 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 388
5 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 268
6 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 284
7 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 281
8 Điểm quá trình môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/12/2017 Thái Thị Huyên 276
9 Điểm quá trình THDC thầy Hiệp 12/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 472
10 Điểm quá trình môn KTLT lớp HE1017 (cô Cúc) 21/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 462
11 Điểm quá trình học kỳ hè 16 - 17 thầy Đức 17/08/2017 Webmaster 372
12 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 472
13 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 405
14 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 420
15 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 441
16 Điểm quá trình Tin VP- nhóm TVP2- cô Mai- update 05/06 04/06/2017 Khoa CNTT 560
17 Điểm quá trình Hệ Điều Hành thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 438
18 Điểm quá trình Tin Học DC thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 425
19 Điểm quá trình môn TTNT Thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 448
20 Điểm quá trình THDC Thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 447
21 Điểm quá trình THVP thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 439
22 Điểm quá trình tất cả các lớp thầy Viên dạy 29/05/2017 Bùi Trọng Viên 452
23 T.Nhựt TB Điểm Quá Trình SQL 29/05/2017 giảng viên 426
24 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 2 tiết 6,7 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 398
25 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 3 tiết 3,4 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 418
26 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 3 tiết 6,7 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 412
27 Điểm quá trình môn THVP lớp c.Huyên 28/05/2017 Thái Thị Huyên 377
28 Điểm quá trình: PTTK và TIN DC_Thầy Sơn ! 27/05/2017 Khoa CNTT 511
29 Điểm QT Thiết kế web-Lớp CCQ1511C - Cô Mai 25/05/2017 Khoa CNTT 405
30 Điểm quá trình môn CSDL các lớp (C.Huyên) 25/05/2017 Thái Thị Huyên 424