Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường) 16/01/2019 Khoa CNTT 75
2 Điểm thi kết thúc môn LT Windows (C#) Thầy Nhựt dạy 07/01/2019 Khoa CNTT 75
3 Điểm quá trình OOP Thầy Nhựt dạy kết thúc hôm thứ 6 (04/01/2019) 05/01/2019 Khoa CNTT 63
4 Điểm quá trình C# Thầy Nhựt 05/01/2019 Khoa CNTT 67
5 Điểm QT thiết kế web- Lớp Web C5-cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 87
6 Điểm QT Môn Tin học- Lớp TINDC2- Chiều T3- Cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 83
7 Điểm QT- Tin VP- Lớp TINVP1- Sáng T4- cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 90
8 Điểm QT Tin học- lớp CCQ1817E sáng T2 - cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 70
9 Điểm quá trình môn Quản Trị Mạng, HĐH Linux, Lắp ráp cài đặt (Thầy Viên) 28/12/2018 Bùi Trọng Viên 80
10 Điểm quá trình môn Tin học của lớp CCQ1811C (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 77
11 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811D (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 89
12 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811C (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 99
13 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811B (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 92
14 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811A (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 97
15 Điểm quá trình các lớp nhóm 2_Thầy Sơn 23/12/2018 Khoa CNTT 86
16 Điểm quá trình môn CSDL lớp LOPHL10 (cô Cúc) 16/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 87
17 Điểm thi Tin học và Java thầy Hán 2018 14/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 99
18 Điểm QT môn TK Web- Lơp C3- Cô Mai 06/12/2018 Khoa CNTT 110
19 Điểm quá trình lập trình quản lí (Thầy Viên) 29/11/2018 Bùi Trọng Viên 113
20 Điểm quá trình cài đặt quản trị mạng và mạng máy tính (Thầy Viên) 29/11/2018 Bùi Trọng Viên 106
21 Điểm quá trình môn CĐQTM hk1 Thầy Hiệp 17/11/2018 Đặng Hồng Hiệp 116
22 Điểm Quá trình-Lớp Web S5- Cô Mai 12/11/2018 Khoa CNTT 142
23 Điểm Quá trình-lớp Tin VP 1 - cô Mai 12/11/2018 Khoa CNTT 125
24 Điểm quá trình tin học hè thầy Hiệp 26/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 253
25 Điểm quá trình các lớp hè do thầy Viên dạy 22/08/2018 Bùi Trọng Viên 191
26 Điểm quá trình môn KTMT hè thầy Hiệp 17/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 207
27 Điểm thi môn Tin Học sáng thứ 3 (T.Trường) 23/06/2018 Khoa CNTT 211
28 Điểm thi TTTN, DACS, DACN các Thầy/Cô 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 228
29 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 20/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 213
30 Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn 19/06/2018 Khoa CNTT 233