Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm giữa kỳ KTMT thầy Hiệp Lớp D 11/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 28
2 Điểm quá trình môn Tin Văn Phòng (T.Trường) 09/05/2019 Khoa CNTT 26
3 Điểm Qt môn Tk web Chiều T4 - cô Mai 09/05/2019 Khoa CNTT 28
4 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811B_đợt 1 (cô Cúc) 05/05/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 38
5 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811A_đợt 1 (cô Cúc) 05/05/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 25
6 Điểm quá trình môn Hệ quản trị SQL Server - nhóm 03 05/05/2019 Khoa CNTT 32
7 Điểm Qt môn Xử lý ảnh các lớp đợt 1- Cô Mai 03/05/2019 Khoa CNTT 43
8 Điểm quá trình môn Photoshop _đợt 1(C.Huyên) 03/05/2019 Thái Thị Huyên 36
9 Điểm quá trình Tin Học sáng chiều Thứ 6 T.Nhựt dạy 02/05/2019 Khoa CNTT 32
10 Điểm quá trình SQL Server Thầy Nhựt dạy 02/05/2019 Khoa CNTT 33
11 Điểm quá trình Môn THVP sáng Thứ 2 Thầy Nhựt dạy 02/05/2019 Khoa CNTT 29
12 Điểm quá trình tin học nhóm 31 thầy Hiệp 01/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 36
13 Điểm quá trình Kiến trúc máy tính thầy Hiệp lớp E (Đã update) 01/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 48
14 Điểm quá trình Mạng máy tính thầy Hiệp 30/04/2019 Đặng Hồng Hiệp 32
15 Điểm quá trình đợt 1_T.Mạnh 25/04/2019 Khoa CNTT 44
16 Điểm quá trình THVP thầy Đức nhóm 1 chiều thứ 2 24/04/2019 Đặng Hồng Hiệp 35
17 Điểm QT Tin Học (Thầy Viên) 24/04/2019 Bùi Trọng Viên 41
18 Điểm quá trình môn Cấu trúc rời rạc thầy Hiệp 23/04/2019 Đặng Hồng Hiệp 44
19 Điểm Qt môn Tin VP- lớp TINVP1 -sáng T7- cô Mai 20/04/2019 Khoa CNTT 49
20 Điểm quá trình Tin học văn phòng Thầy Đức 18/04/2019 Đặng Hồng Hiệp 46
21 Điểm QT Tin học- Lớp CCQ1824LA - Chiều T5-cô Mai 14/04/2019 Khoa CNTT 46
22 Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường) 16/01/2019 Khoa CNTT 122
23 Điểm thi kết thúc môn LT Windows (C#) Thầy Nhựt dạy 07/01/2019 Khoa CNTT 116
24 Điểm quá trình OOP Thầy Nhựt dạy kết thúc hôm thứ 6 (04/01/2019) 05/01/2019 Khoa CNTT 103
25 Điểm quá trình C# Thầy Nhựt 05/01/2019 Khoa CNTT 108
26 Điểm QT thiết kế web- Lớp Web C5-cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 133
27 Điểm QT Môn Tin học- Lớp TINDC2- Chiều T3- Cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 118
28 Điểm QT- Tin VP- Lớp TINVP1- Sáng T4- cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 129
29 Điểm QT Tin học- lớp CCQ1817E sáng T2 - cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 105
30 Điểm quá trình môn Quản Trị Mạng, HĐH Linux, Lắp ráp cài đặt (Thầy Viên) 28/12/2018 Bùi Trọng Viên 119