Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm Quá trình-Lớp Web S5- Cô Mai 12/11/2018 Khoa CNTT 6
2 Điểm Quá trình-lớp Tin VP 1 - cô Mai 12/11/2018 Khoa CNTT 6
3 Điểm quá trình tin học hè thầy Hiệp 26/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 123
4 Điểm quá trình các lớp hè do thầy Viên dạy 22/08/2018 Bùi Trọng Viên 94
5 Điểm quá trình môn KTMT hè thầy Hiệp 17/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 102
6 Điểm thi môn Tin Học sáng thứ 3 (T.Trường) 23/06/2018 Khoa CNTT 123
7 Điểm thi TTTN, DACS, DACN các Thầy/Cô 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 126
8 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 20/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 120
9 Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn 19/06/2018 Khoa CNTT 122
10 Điểm quá trình môn Tin Học (Thầy Viên) 17/06/2018 Bùi Trọng Viên 128
11 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 10/06/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 244
12 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 27/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 184
13 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 13/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 115
14 Điểm QT TDC- lớp CLC- cô Mai 15/06/2018 Khoa CNTT 157
15 Điểm DACN và TTTN Thầy Hiệp 14/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 120
16 Điểm quá trình môn TTDPT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 141
17 Điểm quá trình môn MMT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 141
18 Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường) 13/06/2018 Khoa CNTT 151
19 Điểm quá trình môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 12/06/2018 Khoa CNTT 141
20 Điểm QT Photoshop các lớp - cô Mai 11/06/2018 Khoa CNTT 144
21 Điểm quá trình môn KTPM_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 143
22 Điểm quá trình môn UML_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 129
23 Điểm quá trình OOP T.Nhựt dạy 07/06/2018 Khoa CNTT 130
24 Điểm QT môn Hệ Điều Hành thầy Viên 06/06/2018 Bùi Trọng Viên 160
25 Điểm quá trình các lớp CSDL(C.Huyên) 06/06/2018 Thái Thị Huyên 151
26 Điểm QT thiết kế web- cô Mai 04/06/2018 Khoa CNTT 166
27 Điểm QT Môn TH Cơ Bản Lớp Chiều T3 Thầy Nhựt dạy 04/06/2018 Khoa CNTT 150
28 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711C (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 126
29 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711B (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 141
30 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711A (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 152