Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm giữa kỳ TTNT Thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 122
2 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn_12.01.2018 12/01/2018 Khoa CNTT 74
3 Điểm Qt môn Tin đại cương- Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 06/01/2018 Khoa CNTT 89
4 Điểm quá trình môn Tin Học (T.Trường) 02/01/2018 Khoa CNTT 75
5 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711E+CCQ1722A (cô Cúc) 30/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 92
6 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1717D (c.Quyên) 27/12/2017 Khoa CNTT 100
7 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1703D (c.Quyên) 27/12/2017 Khoa CNTT 95
8 Điểm quá trình Tin học lớp thầy Hiệp 26/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 94
9 Điểm quá trình môn TINVP1_Thầy Sơn 25/12/2017 Khoa CNTT 92
10 Điểm Qt Môn PM Xử lý ảnh- lớp PSS5(CCQ1611B)- cô Mai 25/12/2017 Khoa CNTT 87
11 Điểm thi Tin học_các lớp Thầy Sơn 25/12/2017 Khoa CNTT 105
12 Điểm quá trình môn Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 22/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 87
13 Điểm Qt môn Tin đại cương- Ca1- Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 22/12/2017 Khoa CNTT 102
14 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1711D (c.Quyên) 22/12/2017 Khoa CNTT 75
15 Điểm Qt Môn PM Xử lý ảnh- lớp PSS6(CCQ1611A)- cô Mai 22/12/2017 Khoa CNTT 94
16 Điểm Quá Trình Lớp Sáng T.3 T.Nhựt dạy 21/12/2017 Khoa CNTT 94
17 Điểm quá trình môn CDQTM thầy Hiệp 20/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 92
18 Điểm quá trình môn ANM (T.Trường) 20/12/2017 Khoa CNTT 93
19 Điểm quá trình các môn thầy Viên dạy. 19/12/2017 Bùi Trọng Viên 149
20 Điểm quá trình môn PM Xử lý ảnh- Lớp CCQ1611D (C3)- cô Mai 19/12/2017 Khoa CNTT 110
21 Điểm quá trình môn KTTSL (T.Trường) 19/12/2017 Khoa CNTT 123
22 Điểm quá trình môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/12/2017 Khoa CNTT 133
23 Điểm quá trình môn TVP (c.Quyên) 15/12/2017 Khoa CNTT 152
24 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 115
25 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 92
26 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 90
27 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 96
28 Điểm quá trình môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/12/2017 Thái Thị Huyên 96
29 Điểm quá trình THDC thầy Hiệp 12/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 129
30 Điểm quá trình môn KTLT lớp HE1017 (cô Cúc) 21/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 204