Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn KTMT hè thầy Hiệp 17/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 5
2 Điểm thi môn Tin Học sáng thứ 3 (T.Trường) 23/06/2018 Khoa CNTT 47
3 Điểm thi TTTN, DACS, DACN các Thầy/Cô 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 55
4 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 20/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 51
5 Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn 19/06/2018 Khoa CNTT 50
6 Điểm quá trình môn Tin Học (Thầy Viên) 17/06/2018 Bùi Trọng Viên 61
7 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 10/06/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 126
8 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 27/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 102
9 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 13/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 56
10 Điểm QT TDC- lớp CLC- cô Mai 15/06/2018 Khoa CNTT 78
11 Điểm DACN và TTTN Thầy Hiệp 14/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 60
12 Điểm quá trình môn TTDPT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 63
13 Điểm quá trình môn MMT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 64
14 Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường) 13/06/2018 Khoa CNTT 78
15 Điểm quá trình môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 12/06/2018 Khoa CNTT 69
16 Điểm QT Photoshop các lớp - cô Mai 11/06/2018 Khoa CNTT 72
17 Điểm quá trình môn KTPM_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 74
18 Điểm quá trình môn UML_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 73
19 Điểm quá trình OOP T.Nhựt dạy 07/06/2018 Khoa CNTT 69
20 Điểm QT môn Hệ Điều Hành thầy Viên 06/06/2018 Bùi Trọng Viên 90
21 Điểm quá trình các lớp CSDL(C.Huyên) 06/06/2018 Thái Thị Huyên 91
22 Điểm QT thiết kế web- cô Mai 04/06/2018 Khoa CNTT 88
23 Điểm QT Môn TH Cơ Bản Lớp Chiều T3 Thầy Nhựt dạy 04/06/2018 Khoa CNTT 77
24 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711C (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 72
25 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711B (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 76
26 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711A (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 69
27 Điểm quá trình môn NMLT lớp HOCLAI5 (cô Cúc) 11/05/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 114
28 Điểm KTHP THVP chieu thu 6 nhom 1(C.Huyên) 11/05/2018 Thái Thị Huyên 101
29 Điểm quá trình các môn th Đăng Khoa (Đợt 1) 03/05/2018 Phạm Đăng Khoa 118
30 Điểm quá trình môn Tin Học (T.Trường) 01/05/2018 Khoa CNTT 118