Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình học kỳ hè 16 - 17 thầy Đức 17/08/2017 Webmaster 167
2 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 217
3 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 184
4 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 194
5 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 199
6 Điểm quá trình Tin VP- nhóm TVP2- cô Mai- update 05/06 04/06/2017 Khoa CNTT 258
7 Điểm quá trình Hệ Điều Hành thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 197
8 Điểm quá trình Tin Học DC thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 194
9 Điểm quá trình môn TTNT Thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 198
10 Điểm quá trình THDC Thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 216
11 Điểm quá trình THVP thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 204
12 Điểm quá trình tất cả các lớp thầy Viên dạy 29/05/2017 Bùi Trọng Viên 226
13 T.Nhựt TB Điểm Quá Trình SQL 29/05/2017 giảng viên 217
14 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 2 tiết 6,7 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 160
15 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 3 tiết 3,4 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 177
16 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 3 tiết 6,7 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 172
17 Điểm quá trình môn THVP lớp c.Huyên 28/05/2017 Thái Thị Huyên 148
18 Điểm quá trình: PTTK và TIN DC_Thầy Sơn ! 27/05/2017 Khoa CNTT 255
19 Điểm QT Thiết kế web-Lớp CCQ1511C - Cô Mai 25/05/2017 Khoa CNTT 176
20 Điểm quá trình môn CSDL các lớp (C.Huyên) 25/05/2017 Thái Thị Huyên 190
21 Điểm QT Thiết kế web-Lớp CCQ1511A - Cô Mai 24/05/2017 Khoa CNTT 174
22 Điểm quá trình môn TTDPT 23/05/2017 Khoa CNTT 162
23 Điểm quá trình môn Nhập môn tin học lớp TINNM1 (cô Cúc) 21/05/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 168
24 Điểm quá trình Tin ĐC lớp TDC4- cô Mai 18/05/2017 Khoa CNTT 168
25 Điểm QT Tin Đại cương TDC1 cô Mai 15/05/2017 Khoa CNTT 194
26 Điểm quá tình môn lập trình quản lí lớp D và lắp ráp cài đặt máy tính lớp A (T. Viên) 03/01/2017 Bùi Trọng Viên 223
27 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1522A (cô Cúc) 30/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 248
28 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1511C (cô Cúc) 30/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 265
29 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1511A (cô Cúc) 30/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 215
30 ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LTQL LỚP B 24/12/2016 Bùi Trọng Viên 251