Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 22/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 125
2 Điểm Qt môn Tin đại cương- Ca1- Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 22/12/2017 Khoa CNTT 144
3 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1711D (c.Quyên) 22/12/2017 Khoa CNTT 127
4 Điểm Qt Môn PM Xử lý ảnh- lớp PSS6(CCQ1611A)- cô Mai 22/12/2017 Khoa CNTT 133
5 Điểm Quá Trình Lớp Sáng T.3 T.Nhựt dạy 21/12/2017 Khoa CNTT 149
6 Điểm quá trình môn CDQTM thầy Hiệp 20/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 148
7 Điểm quá trình môn ANM (T.Trường) 20/12/2017 Khoa CNTT 131
8 Điểm quá trình các môn thầy Viên dạy. 19/12/2017 Bùi Trọng Viên 230
9 Điểm quá trình môn PM Xử lý ảnh- Lớp CCQ1611D (C3)- cô Mai 19/12/2017 Khoa CNTT 165
10 Điểm quá trình môn KTTSL (T.Trường) 19/12/2017 Khoa CNTT 173
11 Điểm quá trình môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/12/2017 Khoa CNTT 178
12 Điểm quá trình môn TVP (c.Quyên) 15/12/2017 Khoa CNTT 216
13 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 166
14 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 124
15 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 126
16 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 135
17 Điểm quá trình môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/12/2017 Thái Thị Huyên 129
18 Điểm quá trình THDC thầy Hiệp 12/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 195
19 Điểm quá trình môn KTLT lớp HE1017 (cô Cúc) 21/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 246
20 Điểm quá trình học kỳ hè 16 - 17 thầy Đức 17/08/2017 Webmaster 213
21 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 273
22 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 223
23 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 238
24 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 247
25 Điểm quá trình Tin VP- nhóm TVP2- cô Mai- update 05/06 04/06/2017 Khoa CNTT 318
26 Điểm quá trình Hệ Điều Hành thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 242
27 Điểm quá trình Tin Học DC thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 244
28 Điểm quá trình môn TTNT Thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 244
29 Điểm quá trình THDC Thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 266
30 Điểm quá trình THVP thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 249