Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình các môn th Đăng Khoa (Đợt 1) 03/05/2018 Phạm Đăng Khoa 173
2 Điểm quá trình môn Tin Học (T.Trường) 01/05/2018 Khoa CNTT 173
3 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp 29/04/2018 Đặng Hồng Hiệp 264
4 Điểm quá trình lớp TDC_ sáng t6 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 260
5 Điểm quá trình lớp Corel_sáng t5 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 240
6 Điểm quá trình lớp TVP_chiều t4 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 232
7 Điểm quá trình lớp TDC_sáng t3 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 200
8 Điểm quá trình lớp TVP_sáng t2 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 198
9 Điểm quá trình THVP Thầy Đức 23/04/2018 Đặng Hồng Hiệp 188
10 Điểm quá trình Tin học thầy Hiệp 23/04/2018 Đặng Hồng Hiệp 184
11 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711E (cô Cúc) 22/04/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 178
12 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711C (cô Cúc) 22/04/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 136
13 Điểm Quá trình môn Tin học, Tin Văn Phòng, PM xử lý Ảnh - cô Mai 22/04/2018 Chu Thị Mai 180
14 Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn 21/04/2018 Khoa CNTT 250
15 Điểm quá trình môn Photoshop chieu T3(C.Huyên) 21/04/2018 Thái Thị Huyên 142
16 Điểm quá trình môn Photoshop sáng T2(C.Huyên) 20/04/2018 Thái Thị Huyên 135
17 Điểm quá trình môn Tin Học (Thầy Viên) 16/04/2018 Bùi Trọng Viên 153
18 Điểm giữa kỳ TTNT Thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 339
19 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn_12.01.2018 12/01/2018 Khoa CNTT 221
20 Điểm Qt môn Tin đại cương- Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 06/01/2018 Khoa CNTT 243
21 Điểm quá trình môn Tin Học (T.Trường) 02/01/2018 Khoa CNTT 217
22 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711E+CCQ1722A (cô Cúc) 30/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 246
23 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1717D (c.Quyên) 27/12/2017 Khoa CNTT 313
24 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1703D (c.Quyên) 27/12/2017 Khoa CNTT 301
25 Điểm quá trình Tin học lớp thầy Hiệp 26/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 289
26 Điểm quá trình môn TINVP1_Thầy Sơn 25/12/2017 Khoa CNTT 216
27 Điểm Qt Môn PM Xử lý ảnh- lớp PSS5(CCQ1611B)- cô Mai 25/12/2017 Khoa CNTT 205
28 Điểm thi Tin học_các lớp Thầy Sơn 25/12/2017 Khoa CNTT 230
29 Điểm quá trình môn Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 22/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 207
30 Điểm Qt môn Tin đại cương- Ca1- Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 22/12/2017 Khoa CNTT 233