Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp 29/04/2018 Đặng Hồng Hiệp 188
2 Điểm quá trình lớp TDC_ sáng t6 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 189
3 Điểm quá trình lớp Corel_sáng t5 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 150
4 Điểm quá trình lớp TVP_chiều t4 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 157
5 Điểm quá trình lớp TDC_sáng t3 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 128
6 Điểm quá trình lớp TVP_sáng t2 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 141
7 Điểm quá trình THVP Thầy Đức 23/04/2018 Đặng Hồng Hiệp 134
8 Điểm quá trình Tin học thầy Hiệp 23/04/2018 Đặng Hồng Hiệp 118
9 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711E (cô Cúc) 22/04/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 115
10 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711C (cô Cúc) 22/04/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 92
11 Điểm Quá trình môn Tin học, Tin Văn Phòng, PM xử lý Ảnh - cô Mai 22/04/2018 Chu Thị Mai 120
12 Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn 21/04/2018 Khoa CNTT 136
13 Điểm quá trình môn Photoshop chieu T3(C.Huyên) 21/04/2018 Thái Thị Huyên 100
14 Điểm quá trình môn Photoshop sáng T2(C.Huyên) 20/04/2018 Thái Thị Huyên 94
15 Điểm quá trình môn Tin Học (Thầy Viên) 16/04/2018 Bùi Trọng Viên 105
16 Điểm giữa kỳ TTNT Thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 273
17 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn_12.01.2018 12/01/2018 Khoa CNTT 175
18 Điểm Qt môn Tin đại cương- Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 06/01/2018 Khoa CNTT 199
19 Điểm quá trình môn Tin Học (T.Trường) 02/01/2018 Khoa CNTT 169
20 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711E+CCQ1722A (cô Cúc) 30/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 191
21 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1717D (c.Quyên) 27/12/2017 Khoa CNTT 253
22 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1703D (c.Quyên) 27/12/2017 Khoa CNTT 227
23 Điểm quá trình Tin học lớp thầy Hiệp 26/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 235
24 Điểm quá trình môn TINVP1_Thầy Sơn 25/12/2017 Khoa CNTT 174
25 Điểm Qt Môn PM Xử lý ảnh- lớp PSS5(CCQ1611B)- cô Mai 25/12/2017 Khoa CNTT 166
26 Điểm thi Tin học_các lớp Thầy Sơn 25/12/2017 Khoa CNTT 192
27 Điểm quá trình môn Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 22/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 168
28 Điểm Qt môn Tin đại cương- Ca1- Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 22/12/2017 Khoa CNTT 192
29 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1711D (c.Quyên) 22/12/2017 Khoa CNTT 186
30 Điểm Qt Môn PM Xử lý ảnh- lớp PSS6(CCQ1611A)- cô Mai 22/12/2017 Khoa CNTT 177