Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình nhập môn tin học (T. Viên) 16/12/2016 Bùi Trọng Viên 212
2 ĐiểmQT TDC - Nhóm 3- Cô Mai -update 14/12 14/12/2016 Khoa CNTT 195
3 Điểm quá trình môn Tin văn phòng lớp TINVP1 (cô Cúc) 13/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 170
4 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 1- Cô Mai 13/12/2016 Khoa CNTT 184
5 Điểm quá trình môn Tin học đại cương của lớp CCQ1612D(cô Cúc) 12/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 227
6 Điểm quá trình môn Tin học đại cương của lớp CCQ1612A(cô Cúc) 12/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 184
7 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 4- Cô Mai 11/12/2016 Khoa CNTT 194
8 Điểm quá trình THĐC lớp 1618A Thầy Hiệp 11/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 181
9 Điểm quá trình THDC_Thầy Sơn 10/12/2016 Khoa CNTT 302
10 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 3- Cô Mai 07/12/2016 Khoa CNTT 226
11 Điểm QT môn TDC- Lớp CCQ1216LA - cô Mai 03/12/2016 Khoa CNTT 227
12 ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LRCĐ CCQ1511C 24/11/2016 Bùi Trọng Viên 200
13 Điểm quá trình môn NMLT lớp hè (2015-2016) 30/08/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 263
14 Điểm quá trình môn TinDC học kỳ 3 (cô Cúc) 26/08/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 283
15 Điểm quá trình học HÈ Thầy Viên 24/08/2016 Bùi Trọng Viên 262
16 Thầy Tài - Điểm quá trình các lớp học kì 2 2015-2016 24/06/2016 Đinh Duy Tài 1166
17 Điểm quá trình Tin học văn phòng Thầy Hiệp 14/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 546
18 Điểm quá trình Tin học đại cương Thầy Hiệp 14/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 536
19 Kiến trúc máy tính CCQ1522A - th Đăng Khoa 11/06/2016 Khoa CNTT 571
20 Điểm quá trình các lớp do cô Cúc dạy 10/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 871
21 Tin học đại cương T.Nhựt- Nhóm 13 10/06/2016 Khoa CNTT 386
22 Tin Học Văn Phòng T. Nhựt dạy 10/06/2016 Khoa CNTT 335
23 SQL Server các lớp T. Nhựt dạy 10/06/2016 Khoa CNTT 384
24 Điểm quá trình môn KTMT thầy Hiệp 10/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 671
25 Điểm quá trình Tin Đại cương, Tin Văn phòng - Thầy Đức 07/06/2016 Khoa CNTT 472
26 Điểm QT các lớp cô Mai 05/06/2016 Khoa CNTT 968
27 Điểm quá trình tất cả các môn do Thầy Viên dạy 03/06/2016 Bùi Trọng Viên 976
28 Điểm thi Java- T. Nhựt 19/01/2016 Nguyễn Xuân Nhựt 783
29 Điểm QT và BC môn Lập trình web- Lớp CLC (Cô Mai) 07/01/2016 Khoa CNTT 611
30 Điểm quá trình môn QT SQL Server lớp CCQ1311B T.Trường 30/12/2015 Khoa CNTT 856