Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm Quá Trình Lớp Sáng T.3 T.Nhựt dạy 21/12/2017 Khoa CNTT 214
2 Điểm quá trình môn CDQTM thầy Hiệp 20/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 224
3 Điểm quá trình môn ANM (T.Trường) 20/12/2017 Khoa CNTT 177
4 Điểm quá trình các môn thầy Viên dạy. 19/12/2017 Bùi Trọng Viên 331
5 Điểm quá trình môn PM Xử lý ảnh- Lớp CCQ1611D (C3)- cô Mai 19/12/2017 Khoa CNTT 232
6 Điểm quá trình môn KTTSL (T.Trường) 19/12/2017 Khoa CNTT 235
7 Điểm quá trình môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/12/2017 Khoa CNTT 232
8 Điểm quá trình môn TVP (c.Quyên) 15/12/2017 Khoa CNTT 289
9 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 221
10 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 158
11 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 164
12 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 168
13 Điểm quá trình môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/12/2017 Thái Thị Huyên 169
14 Điểm quá trình THDC thầy Hiệp 12/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 278
15 Điểm quá trình môn KTLT lớp HE1017 (cô Cúc) 21/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 306
16 Điểm quá trình học kỳ hè 16 - 17 thầy Đức 17/08/2017 Webmaster 253
17 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 326
18 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 265
19 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 282
20 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 305
21 Điểm quá trình Tin VP- nhóm TVP2- cô Mai- update 05/06 04/06/2017 Khoa CNTT 389
22 Điểm quá trình Hệ Điều Hành thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 298
23 Điểm quá trình Tin Học DC thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 291
24 Điểm quá trình môn TTNT Thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 296
25 Điểm quá trình THDC Thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 311
26 Điểm quá trình THVP thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 287
27 Điểm quá trình tất cả các lớp thầy Viên dạy 29/05/2017 Bùi Trọng Viên 310
28 T.Nhựt TB Điểm Quá Trình SQL 29/05/2017 giảng viên 295
29 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 2 tiết 6,7 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 254
30 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 3 tiết 3,4 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 266