Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 3 tiết 6,7 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 268
2 Điểm quá trình môn THVP lớp c.Huyên 28/05/2017 Thái Thị Huyên 229
3 Điểm quá trình: PTTK và TIN DC_Thầy Sơn ! 27/05/2017 Khoa CNTT 355
4 Điểm QT Thiết kế web-Lớp CCQ1511C - Cô Mai 25/05/2017 Khoa CNTT 262
5 Điểm quá trình môn CSDL các lớp (C.Huyên) 25/05/2017 Thái Thị Huyên 276
6 Điểm QT Thiết kế web-Lớp CCQ1511A - Cô Mai 24/05/2017 Khoa CNTT 261
7 Điểm quá trình môn TTDPT 23/05/2017 Khoa CNTT 247
8 Điểm quá trình môn Nhập môn tin học lớp TINNM1 (cô Cúc) 21/05/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 265
9 Điểm quá trình Tin ĐC lớp TDC4- cô Mai 18/05/2017 Khoa CNTT 251
10 Điểm QT Tin Đại cương TDC1 cô Mai 15/05/2017 Khoa CNTT 302
11 Điểm quá tình môn lập trình quản lí lớp D và lắp ráp cài đặt máy tính lớp A (T. Viên) 03/01/2017 Bùi Trọng Viên 307
12 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1522A (cô Cúc) 30/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 335
13 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1511C (cô Cúc) 30/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 357
14 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1511A (cô Cúc) 30/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 280
15 ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LTQL LỚP B 24/12/2016 Bùi Trọng Viên 350
16 Điểm quá trình nhập môn tin học (T. Viên) 16/12/2016 Bùi Trọng Viên 283
17 ĐiểmQT TDC - Nhóm 3- Cô Mai -update 14/12 14/12/2016 Khoa CNTT 274
18 Điểm quá trình môn Tin văn phòng lớp TINVP1 (cô Cúc) 13/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 240
19 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 1- Cô Mai 13/12/2016 Khoa CNTT 257
20 Điểm quá trình môn Tin học đại cương của lớp CCQ1612D(cô Cúc) 12/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 313
21 Điểm quá trình môn Tin học đại cương của lớp CCQ1612A(cô Cúc) 12/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 254
22 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 4- Cô Mai 11/12/2016 Khoa CNTT 262
23 Điểm quá trình THĐC lớp 1618A Thầy Hiệp 11/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 254
24 Điểm quá trình THDC_Thầy Sơn 10/12/2016 Khoa CNTT 390
25 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 3- Cô Mai 07/12/2016 Khoa CNTT 305
26 Điểm QT môn TDC- Lớp CCQ1216LA - cô Mai 03/12/2016 Khoa CNTT 301
27 ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LRCĐ CCQ1511C 24/11/2016 Bùi Trọng Viên 272
28 Điểm quá trình môn NMLT lớp hè (2015-2016) 30/08/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 336
29 Điểm quá trình môn TinDC học kỳ 3 (cô Cúc) 26/08/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 356
30 Điểm quá trình học HÈ Thầy Viên 24/08/2016 Bùi Trọng Viên 340