Điểm quá tình môn lập trình quản lí lớp D và lắp ráp cài đặt máy tính lớp A (T. Viên)

File đính kèm

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin LRCD LOPA.pdf về máy tínhLRCD LOPA.pdf383 lần tải
Tải tập tin LTQL LOP D.pdf về máy tínhLTQL LOP D.pdf361 lần tải