Điểm quá trình Tin ĐC lớp TDC4- cô Mai

SV thắc mắc điểm quá trình gửi mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 28/5. Sau ngày này
cô không giải quyết mọi thắc mắc          
Tập tin đính kèm:
Tải tập tin TINDC-CHIEU6.pdf về máy tínhTINDC-CHIEU6.pdf275 lần tải