Điểm quá trình môn CSDL các lớp (C.Huyên)

Sinh viên có thắc mắc về điểm gửi mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 31/5/2017 sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc. Thân

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CSDL_ CHIEU T3.pdf về máy tínhCSDL_ CHIEU T3.pdf287 lần tải
Tải tập tin CSDL_CHIEU T5.pdf về máy tínhCSDL_CHIEU T5.pdf281 lần tải
Tải tập tin CSDL_SANG T5.pdf về máy tínhCSDL_SANG T5.pdf263 lần tải