Điểm quá trình: PTTK và TIN DC_Thầy Sơn !

Thông báo !

SV xem điểm và nếu có thắc mắc thì gửi mail cho giảng viên trước ngày 5/6/2017.

Mọi khiếu lại sau thời hạn trên GV không giải quyết.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cellphone: 0967.367.768

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin PTTK_Chieu T2_Sang T4.pdf về máy tínhPTTK_Chieu T2_Sang T4.pdf258 lần tải
Tải tập tin PTTK_Sang T3_Chieu T4.pdf về máy tínhPTTK_Sang T3_Chieu T4.pdf289 lần tải
Tải tập tin TINDC3_Chieu T3_Sang T7.pdf về máy tínhTINDC3_Chieu T3_Sang T7.pdf302 lần tải