Điểm quá trình môn THVP lớp c.Huyên

Sinh viên thắc mắc về điểm liên hệ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 03/06/2017, sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin THVP_CHIEU T5.pdf về máy tínhTHVP_CHIEU T5.pdf207 lần tải