Điểm quá trình THDC thầy Hiệp

Điểm quá trình môn THDC thầy Hiệp. Các em phản hồi trước ngày 20/12/2017. Sau ngày này sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào

Lịch thi cuối kỳ môn THDC này là ngày 29/12/2017 phòng D206 lúc 16h45'. Các em nhớ đi thi đầy đủ nhé