Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711B (cô Cúc)

Điểm quá trình môn NMLT của lớp CCQ1711B do cô Cúc giảng dạy.

Mọi thắc mắc về điểm quá trình gặp trực tiếp giáo viên giảng dạy tại phòng D208 vào chiều thứ 5 (từ tuần 15 đến tuần 17).


Tập tin đính kèm:
Tải tập tin NMLT_CCQ1711B_sáng 2_S5.pdf về máy tínhNMLT_CCQ1711B_sáng 2_S5.pdf327 lần tải