Điểm Qt Môn PM Xử lý ảnh- lớp PSS5(CCQ1611B)- cô Mai

Lịch thi  05.01.2018 lúc 13h00. Các bạn nhớ đi đúng giờ. 

Các bạn có thắc mắc về điểm QT gửi mail vào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hạn chót 1/1/2018

 

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin pss5.pdf về máy tínhpss5.pdf291 lần tải