Điểm thi Tin học_các lớp Thầy Sơn

Sinh viên tải và xem kỹ các cột điểm theo file đính kèm

Nếu có khiếu lại thì phản hồi cho GV đến hết ngày 02.01.2018

Sau thời hạn trên, mọi khiếu lại về điểm, GV sẽ không giải quyết.

Lưu ý: những SV bị cấm thi là do Số buổi vắng không phép >=4 buổi.

Ngày đăng tin 25.12.2017

GV Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CCQ1703A_Sang thu 5.pdf về máy tínhCCQ1703A_Sang thu 5.pdf307 lần tải
Tải tập tin CCQ1711A_Chieu thu 5.pdf về máy tínhCCQ1711A_Chieu thu 5.pdf199 lần tải
Tải tập tin CCQ1717A_Sang thu 4.pdf về máy tínhCCQ1717A_Sang thu 4.pdf238 lần tải
Tải tập tin CCQ1717C_Sang thu 6.pdf về máy tínhCCQ1717C_Sang thu 6.pdf210 lần tải
Tải tập tin CCQ1718A_Chieu thu 4.pdf về máy tínhCCQ1718A_Chieu thu 4.pdf179 lần tải
Tải tập tin LIHC THI_UPDATE 06.12.2017.pdf về máy tínhLIHC THI_UPDATE 06.12.2017.pdf212 lần tải