Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711E+CCQ1722A (cô Cúc)

Điẻm quá trỉnh môn NMLT của lớp CCQ1711E+CCQ1722A do cô Cúc giảng dạy.

Mọi thắc mắc về điểm quá trình gặp trực tiếp giáo viên giảng dạy tại phòng máy vào các chiều ngày 03/01/2018, 04/01/2018, 05/01/2018.

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin NMLT_CCQ1722A_S2_C5_mới nhất.pdf về máy tínhNMLT_CCQ1722A_S2_C5_mới nhất.pdf491 lần tải