Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn_12.01.2018

Đề nghị Sinh viên xem kỹ điểm thi và nếu có khiếu lại gì thì phản hồi cho GV đến hết ngày 20/01/2018. Sau thời hạn trên, mọi khiếu lại GV sẽ không giải quyết.

Ngày đăng tin: 12/01/2018

GV Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CCQ1703A.pdf về máy tínhCCQ1703A.pdf251 lần tải
Tải tập tin CCQ1718A.pdf về máy tínhCCQ1718A.pdf212 lần tải