Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn

Đề nghị SV xem kỹ điểm quá trình và nếu có khiếu lại thì

liên hệ với GV trước ngày 28/04/2018. Sau thời hạn trên GV sẽ không

giải quyết khiếu lại.

Ngày đăng tin: 21/04/2018

GV Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin Diem QT Lop_TINDC2_Thay Son.pdf về máy tínhDiem QT Lop_TINDC2_Thay Son.pdf246 lần tải