Điểm KTHP THVP chieu thu 6 nhom 1(C.Huyên)

Sinh viên thắc mắc về điểm gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 15/05/2018 sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc về điểm

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin THVP_CHIEU6_D213_NHOM 1.pdf về máy tínhTHVP_CHIEU6_D213_NHOM 1.pdf282 lần tải