Điểm quá trình môn NMLT lớp HOCLAI5 (cô Cúc)

Điểm quá trình môn NMLT của lớp HOCLAI5 do cô Cúc giảng dạy.

Mọi thắc mắc về điểm quá trình sinh viên gặp trực tiếp giáo viên giảng dạy vào sáng thứ 4 tại phòng D206.

Sau ngày 16/05 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin NMLT_LOPHL5_S5.pdf về máy tínhNMLT_LOPHL5_S5.pdf376 lần tải