Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711A (cô Cúc)

Điểm quá trình môn CSDL của lớp CCQ1711A do cô Cúc giảng dạy.

Mọi thắc mắc về điểm quá trình gặp trực tiếp giáo viên giảng dạy tại phòng D206 vào sáng thứ 4 (trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng điểm).

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CSDL_CCQ1711A_S2_C4.pdf về máy tínhCSDL_CCQ1711A_S2_C4.pdf308 lần tải