Điểm quá trình các lớp CSDL(C.Huyên)

Sinh viên thắc mắc về điểm gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 10/06/2018

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CSDL_CHIEU5_D529.pdf về máy tínhCSDL_CHIEU5_D529.pdf402 lần tải
Tải tập tin CSDL_CHIEU5_D739.pdf về máy tínhCSDL_CHIEU5_D739.pdf312 lần tải
Tải tập tin CSDL_SANG4_A506.pdf về máy tínhCSDL_SANG4_A506.pdf350 lần tải