Điểm QT- Tin VP- Lớp TINVP1- Sáng T4- cô Mai

SInh viên xem điểm và phản hồi vào mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hạn chót: 3/1/2019.

Sau ngày này cô không giải đáp mọi thắc mắc.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin TINVP1.pdf về máy tínhTINVP1.pdf162 lần tải