Điểm QT Tin học- Lớp CCQ1824LA - Chiều T5-cô Mai

Sinh viên có thắc mắc  điểm QT gửi mail về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hạn chót: 22/04/2019.

Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin tinDCCLC.pdf về máy tínhtinDCCLC.pdf143 lần tải