Điểm Qt môn Tin VP- lớp TINVP1 -sáng T7- cô Mai

SV thắc mắc về điểm quá trình gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hạn chót: 30/4/2019. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin tinvp.pdf về máy tínhtinvp.pdf215 lần tải