xpornpalace.com www.sexpornweek.com
indonesia porn movies
gangbang sex video
hd german sex film
bisexual sex clips hotmomsteen.xyz xnxxporntube.site hardxxxporntubes.com

Điểm quá trình môn Hệ quản trị SQL Server - nhóm 03

STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp Điểm QT
1 2117110071 Nguyễn Phan Thiên Anh CCQ1711B 5.9
2 2117110209 Nguyễn Võ Thế Anh CCQ1711D 5.6
3 2117110210 Nguyễn Trương Thái Bảo CCQ1711D 0
4 2117110212 Nguyễn Thị Mỹ Chi CCQ1711D 6.4
5 2117110215 Nguyễn Hữu Danh CCQ1711D 6.8
6 2117110218 Nguyễn Thị Thùy Dung CCQ1711D 7.5
7 2117110220 Đỗ Tấn Nhật Duy CCQ1711D 0.2
8 2117110150 Phạm Quý Được CCQ1711C 0.2
9 2117110224 Nguyễn Thị CCQ1711D 7.5
10 2117110228 Hà Trung Hiếu CCQ1711D 8
11 2117110089 Trần Thanh Hiếu CCQ1711B 5.8
12 2117110229 Đàng Năng San Hít CCQ1711D 5.8
13 2117110232 Dương Minh Hoàng CCQ1711D 7.2
14 2117110231 Lê Huy Hoàng CCQ1711D 7.1
15 2117110235 Dương Minh Hưng CCQ1711D 7
16 2117110236 Nguyễn Văn Hưng CCQ1711D 6.6
17 2117110094 Nguyễn Tuấn Khanh CCQ1711B 6.8
18 2117110238 Đoàn Quang Khánh CCQ1711D 5
19 2117110308 Trần Quốc Khánh CCQ1711E 5.6
20 2117110240 Trần Ngọc Khuyên CCQ1711D 7
21 2117110101 Huỳnh Thanh Lộc CCQ1711B 2
22 2117110032 Phạm Minh Lộc CCQ1711A 6.6
23 2117110165 Phạm Vũ Duy Luân CCQ1711C 5
24 2117110244 Trần Thị Ngà CCQ1711D 7.5
25 2117110170 Nguyễn Hữu Nghĩa CCQ1711C 6.4
26 2117110315 Nguyễn Hồng Nguyên CCQ1711E 0
27 2117110106 Nguyễn Lê Tài Nguyên CCQ1711B 6.9
28 2117110248 Nguyễn Đức Phú CCQ1711D 4
29 2117110249 Phạm Anh Phúc CCQ1711D 6.6
30 2117110115 Phan Thanh Phúc CCQ1711B 5.3
31 2117110252 Nguyễn Thanh Quân CCQ1711D 6.4
32 2117110253 Võ Ái Quốc CCQ1711D 5
33 2117110121 Nguyễn Quốc Sơn CCQ1711B 5
34 2117110259 Trương Văn Tân CCQ1711D 0
35 2117110260 Trần Ngọc Thanh CCQ1711D 7.1
36 2117110261 Võ Văn Thành CCQ1711D 5.5
37 2117110053 Đỗ Hoàng Thiện CCQ1711A 5.2
38 2117110194 Nguyễn Thị Bích Thiện CCQ1711C 7.6
39 2117110262 Nguyễn Đặng Sơn Tiền CCQ1711D 6
40 2117110263 Trần Xuân Tiền CCQ1711D 0
41 2117110128 Phan Thanh Tín CCQ1711B 6.8
42 2117110265 Nguyễn Minh Tỉnh CCQ1711D 6
43 2117110201 Vũ Văn Toàn CCQ1711C 5
44 2117110268 Nguyễn Thanh Trung CCQ1711D 6
45 2117110269 Nguyễn Thành Trung CCQ1711D 6
46 2117110272 Nguyễn Phụng Tuấn CCQ1711D 7.2
47 2117110271 Võ Hồng Minh Tuấn CCQ1711D 5.9
48 2117110274 Trần Thanh CCQ1711D 5
49 2117110275 Nguyễn Quốc Việt CCQ1711D 6.3
50