Điểm QT lớp tin VP sáng T7- cô Mai

Sv thắc mắc về điểm quá trình gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
hạn chót 16/6/2019. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc
Tập tin đính kèm:
Tải tập tin tinvp-n2.pdf về máy tínhtinvp-n2.pdf218 lần tải