Điểm QT Photoshop Chiều T7- cô Mai

Sinh viên thắc mắc về điểm quá trình gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 16/06/2019.  Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin psc7-2.pdf về máy tínhpsc7-2.pdf238 lần tải