Điểm Quá Trình THVP Thầy Nhựt dạy Sáng Thứ 2

Điểm quá trình môn THVP do Thầy Nhựt dạy.

Xem tại link bên dưới:

https://photos.app.goo.gl/udECdFGr4zetzHyD6

Các bạn có thắc mắc thì liên hệ trực tiếp Thầy vào ngày thứ 6 (14.06) tại phòng máy D206 (cả ngày) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày thi.

Thông tin xem thời gian thi các em xem kỹ trên website này hoặc trường để không bị bỏ thi.

Chúc các em thi tốt!

Thầy Nhựt.