Điểm quá trình môn Quản trị web-mail

STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp ĐD BP.2 BP.3 Điểm QT
1 2115220001 Trần Quốc Bảo CCQ1522A v v v v
2 2116220002 Bùi Văn Chí CCQ1622A 10 6 5 6.4
3 2116220003 Nguyễn Trần Phương Dung CCQ1622A 8 6 5.5 6.2
4 2115220006 Cao Thành Đạt CCQ1522A v v v v
5 2116220004 Trần Thành Đạt CCQ1622A 10 5 5 6
6 2117220015 Nguyễn Hữu Hoài CCQ1722A 10 7.7 6.25 7.6
7 2117220018 Trần Văn Khang CCQ1722A 10 7.7 6 7.5
8 2117110313 Phạm Hoàng Nam CCQ1711E v v v v
9 2117220022 Đỗ Thị Mỹ Nga CCQ1722A 10 6 5.5 6.6
10 2116220013 Võ Văn Ngọc CCQ1622A 10 4.5 6 6.2
11 2116220014 Hồ Đức Nguyên CCQ1622A 10 5.5 6 6.6
12 2115220021 Phan Tấn Phát CCQ1522A 6 5 v 3.2
13 2116220016 Huỳnh Thị Kim Quyên CCQ1622A 8 2 6.5 5
14 2116220018 Nguyễn Thị Thúy CCQ1622A 8 4.2 6 5.7
15 2116220019 Nguyễn Thị Hoài Thương CCQ1622A 8 4.7 6 5.9
16 2116220022 Nguyễn Anh Tuấn CCQ1622A 8 4.1 5.5 5.4
17 2116220023 Lê Nhân Phi Tử CCQ1622A 8 6 5.5 6.2
18 2116220024 Trương Quốc Việt CCQ1622A 10 7.2 7 7.7
19 2116220026 CCQ1622A 8 8 6.5 7.4