Điểm QT lớp tin VP chiều T2 hè- cô Mai

SV thắc mắc điểm QT gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hạn chót: 22/8/2019.

Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin qttinvpc2.pdf về máy tínhqttinvpc2.pdf100 lần tải