Điểm QT môn Xử lý Ảnh- Lớp hè- Cô Mai

Thắc mắc về điểm QT gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hạn chót 22/08/2019.
Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin pshe.pdf về máy tínhpshe.pdf93 lần tải