Điểm quá trình môn Java T.Nhựt dạy LT chiều 4 - TH Sáng 2

Điểm quá trình môn Java T.Nhựt dạy LT chiều 4 - TH Sáng 2 

XEM TẠI ĐÂY 

Mọi thắc mắc email cho Thầy Nhựt địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gặp trực tiếp sáng thứ 5 phòng D213 lúc 8h đến 11h trong tuần 14