Java nhóm 1 Thầy Nhựt dạy

Nhóm 3 https://photos.app.goo.gl/JoAcCsAX2CBxSW248

Nhóm 2 https://photos.app.goo.gl/AZ7CSVFoKZUA6iBT9

Nhóm 1 https://photos.app.goo.gl/DSMJRLkT6nrxUoKK6

Mọi thắc mắc liên hệ với giáo viên giảng dạy qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hạn chót 10-1-2020, sau thời gian này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết. Thầy Nhựt.