Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1911C (cô Cúc)

Điểm quá trình môn KTLT của lớp CCQ1911C do cô Cúc giảng dạy.

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với giáo viên giảng dạy trong vòng 1 tuần kể từ ngày công bố điểm, sau thời gian này sẽ không giải quyết mọi khiếu nại.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin KTLT_CCQ1911C_Chieu5.pdf về máy tínhKTLT_CCQ1911C_Chieu5.pdf72 lần tải