Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm học phần các môn thầy Mạnh 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 66
2 Điểm học phần lập trình Java thầy Hán 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 62
3 Điểm học phần Tin học Thầy Hán 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 70
4 Điểm học phần TTNT thầy Đức 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 69
5 Điểm học phần HDH thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 65
6 Điểm tin học văn phòng CLC thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 45
7 Điểm học phần Tin học thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 51
8 Điểm thi môn ASP.NET (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 50
9 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 44
10 Điểm học phần Cấu trúc rời rạc thầy Đức 19/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 59
11 Điểm thi môn tin văn phòng (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 68
12 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1703D (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 63
13 HĐH Linux - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 57
14 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 50
15 Tin học - Th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 39
16 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611B(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 46
17 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611A(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 50
18 Điểm đồ án CS và CN (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 56
19 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717F (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 62
20 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 56
21 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1711D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 59
22 Điểm thi kết thúc môn THVP (C.Huyên) 13/01/2018 Thái Thị Huyên 64
23 Điểm thi lớp TINVP1_CCQ1711A_Thay Son_13.01.2017 13/01/2018 Khoa CNTT 49
24 Điểm TK Tin Đại cương - Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 54
25 Điểm thi môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/01/2018 Thái Thị Huyên 45
26 Điểm Lập trình Web -cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 47
27 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 54
28 Điểm thi Tin hoc_Thầy Phạm Văn Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 65
29 Điểm thi kết thúc môn Tin học (C.Huyên) 10/01/2018 Thái Thị Huyên 48
30 Điểm thi Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 10/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 51