xpornpalace.com www.sexpornweek.com
indonesia porn movies
gangbang sex video
hd german sex film
bisexual sex clips hotmomsteen.xyz xnxxporntube.site hardxxxporntubes.com
Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm DACS, DACN, TTTN cả khoa hè 2019 10/09/2019 Đặng Hồng Hiệp 65
2 Điểm thi THVP_PTTK_Thầy Sơn 01/09/2019 Khoa CNTT 70
3 Điểm thi môn tin học (Thầy Trường) 30/08/2019 Khoa CNTT 75
4 Điểm thi môn Lý thuyết đồ thị hè 30/08/2019 Khoa CNTT 62
5 Điểm KTHP môn CSDL lớp hè (c.Huyên) 29/08/2019 Thái Thị Huyên 68
6 Điểm thi Tin học hè 2018-2019 Cô Thi 28/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 65
7 Điểm Hệ Quản Trị SQL Server Hè T.Nhựt dạy 28/08/2019 Khoa CNTT 64
8 Điểm HP HDH hè 2018-2019 thầy Đức 26/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 71
9 Điểm TTTN Hè- Cô Mai 26/08/2019 Khoa CNTT 63
10 Điểm học phần TTNT hè 2018-2019 Thầy Đức 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 64
11 Điểm học phần KTMT hè 2018-2019 Thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 65
12 Điểm học phần MMT hè 2018-2019 Thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 70
13 Điểm học phần môn THDC hè 2018-2019 thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 70
14 Điểm học phầ môn Cài đặt quản trị mạng 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 76
15 Điểm học phần cấu trúc rời rạc Thầy Hiệp 25/08/2019 Đặng Hồng Hiệp 70
16 Điểm KTHP môn Corel_hè_new (c.Huyên) 22/08/2019 Thái Thị Huyên 61
17 Điểm KTHP môn Corel_hè (c.Huyên) 22/08/2019 Thái Thị Huyên 55
18 Điểm Thi môn TVP- lớp hè- cô Mai 19/08/2019 Khoa CNTT 61
19 Điểm TK môn Photoshop- lớp hè 2019 - cô Mai 19/08/2019 Khoa CNTT 63
20 Điểm thi môn Tin Học Thầy Nhựt dạy 19/08/2019 Khoa CNTT 69
21 Điểm HP tin học thầy Hán 22/07/2019 Đặng Hồng Hiệp 97
22 Điểm thi môn tin văn phòng (T.Trường) 05/07/2019 Khoa CNTT 133
23 Điểm môn Quản trị web-mail 05/07/2019 Khoa CNTT 103
24 Điểm môn An ninh mạng 02/07/2019 Khoa CNTT 114
25 Điểm môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường) 02/07/2019 Khoa CNTT 120
26 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1811A_B (cô Cúc) 30/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 127
27 Điểm học phần THDC+TinVP+NMLT thầy Thạch 30/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 117
28 Điểm học phần môn Cấu trúc rời rạc thầy Hiệp 30/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 104
29 Điểm học phần Tin học và LTDT thầy Mạnh 26/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 121
30 Điểm thi SQL thầy Trường học kỳ 2 năm 2018-2019 26/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 106