Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm HP tin học thầy Hán 22/07/2019 Đặng Hồng Hiệp 46
2 Điểm thi môn tin văn phòng (T.Trường) 05/07/2019 Khoa CNTT 79
3 Điểm môn Quản trị web-mail 05/07/2019 Khoa CNTT 56
4 Điểm môn An ninh mạng 02/07/2019 Khoa CNTT 58
5 Điểm môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường) 02/07/2019 Khoa CNTT 67
6 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1811A_B (cô Cúc) 30/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 70
7 Điểm học phần THDC+TinVP+NMLT thầy Thạch 30/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 62
8 Điểm học phần môn Cấu trúc rời rạc thầy Hiệp 30/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 58
9 Điểm học phần Tin học và LTDT thầy Mạnh 26/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 72
10 Điểm thi SQL thầy Trường học kỳ 2 năm 2018-2019 26/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 60
11 Điểm thi CSDL lớp CCQ1811C (cô Cúc) 26/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 63
12 Điểm thi CSDL lớp CCQ1811B (cô Cúc) 26/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 62
13 Điểm thi CSDL lớp CCQ1811A (cô Cúc) 26/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 67
14 Điểm KTHP môn CSDL các lớp (c.Huyên) 25/06/2019 Thái Thị Huyên 72
15 Điểm thi Tin học nhóm 24, 28 và PTS cô Thi 25/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 71
16 Điểm DACS, DACN, TTTN cả khoa 24/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 70
17 Điểm học phần THVP, THDC thầy Đức 24/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 70
18 Điểm Thi môn Tin Học, HĐH Linux và Đồ án Thầy Viên 21/06/2019 Bùi Trọng Viên 59
19 Điểm KTHP Tin học sáng T5_đợt 2 (C.Huyên) 21/06/2019 Thái Thị Huyên 65
20 Điểm KTHP môn Photoshop chieu 5_đợt 2 (C.Huyên) 21/06/2019 Thái Thị Huyên 65
21 Điểm học phần Tin học nhóm 32 Thầy Hiệp 21/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 74
22 Điểm Tk Tin VP-sáng T7-nhóm 04- cô Mai 21/06/2019 Khoa CNTT 53
23 Điểm Tin Học Nhóm 06 và Nhóm 38 - Thầy Nhựt dạy sáng chiều Thứ 6 21/06/2019 Khoa CNTT 66
24 Điểm TK môn Photoshop - 2 lớp cô Mai 20/06/2019 Khoa CNTT 68
25 Điểm Tk môn TKweb-chiều T5- cô Mai 18/06/2019 Khoa CNTT 89
26 Điểm thi kết thúc học phân môn lập trình web lớp CCQ1711A(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 65
27 Điểm thi kết thúc học phân môn lập trình web lớp CCQ1711B(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 58
28 Điểm thi kết thúc học phân môn lập trình web lớp CCQ1711C(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 54
29 Điểm chuyên đề thực tế doanh nghiệp - Nhóm 5(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 51
30 Điểm học phần chuyên đề ứng dụng cho lập trình Web- CCQ1711B(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 58