Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn Web-Mail (T.Trường) 19/01/2020 Khoa CNTT 107
2 Điểm thi môn TDL (T.Trường) 19/01/2020 Khoa CNTT 96
3 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 19/01/2020 Khoa CNTT 105
4 Điểm thi môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường) 19/01/2020 Khoa CNTT 100
5 Điểm KTHP môn TIN HOC NHOM 3 (c.Huyên) 09/01/2020 Thái Thị Huyên 106
6 Điểm học phần Tin học của lớp CCQ1911G (cô Cúc) 09/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 86
7 Điểm học phần Tin học lớp CCQ1911A (cô Cúc) 09/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 80
8 Điểm đồ án chuyên ngành HK1 (cô Cúc) 08/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 84
9 Điểm TK Tin học nhóm 1-Sáng T3-cô Mai 08/01/2020 Khoa CNTT 83
10 Điểm TK môn Tin học, nhóm 2-chiều T3-cô Mai 08/01/2020 Khoa CNTT 103
11 Điểm thi các lớp Thầy Phạm Văn Sơn 08/01/2020 Khoa CNTT 101
12 Điểm thi các lớp Thầy Phạm Văn Sơn 08/01/2020 Khoa CNTT 90
13 Điểm học phần Tin học VP sáng thứ 3, điểm Tin học sáng thứ 4, điểm tin học lớp CLC sáng thứ 6 Thầy Đức 07/01/2020 Đặng Hồng Hiệp 105
14 Điểm HP Kiến trúc máy tính (Thầy Viên) 07/01/2020 Bùi Trọng Viên 79
15 Điểm KTHP môn Tin hoc nhóm 4 -7-8 (c.Huyên) 06/01/2020 Thái Thị Huyên 79
16 ĐiểmTK môn Tin học-nhóm 9- chiều T6- cô Mai 06/01/2020 Khoa CNTT 80
17 Điểm TK TKweb-cô Mai 06/01/2020 Khoa CNTT 97
18 Điểm hoc phần CCNA2 và KTMT Thầy Hiệp 06/01/2020 Đặng Hồng Hiệp 101
19 Điểm SQL 3 chỉ sáng thứ 7 T.Nhựt 05/01/2020 Khoa CNTT 89
20 Điểm thi môn Quản trị mạng (Thầy Viên dạy) 05/01/2020 Bùi Trọng Viên 91
21 Điểm thi môn bảo trì hệ thống mạng 05/01/2020 Đặng Hồng Hiệp 101
22 Điểm học phần NMLT của lớp CCQ1922A (cô Cúc) 04/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 88
23 Điểm học phần NMLT của lớp CCQ1911I_J (cô Cúc) 04/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 95
24 Điểm học phần NMLT của lớp CCQ1911G_H (cô Cúc) 04/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 90
25 Điểm học phần NMLT của lớp CCQ1911E_F (cô Cúc) 04/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 87
26 Điểm thi môn Mạng máy tính (Thầy Viên) 02/01/2020 Bùi Trọng Viên 162
27 Điểm học phần môn Tin Học đợt 2 HK1 (19-20) cô Thi 01/01/2020 Lê Thị Tố Thi 96
28 Điểm học phần MMT thầy Hiệp 2019-2020 31/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 110
29 Điểm học phần CCNA1 thầy Hiệp 31/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 105
30 Điểm học phần TTNT thầy Đức 2019-2020 31/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 114