Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi lớp Thiết kế web HL- cô Mai 09/11/2017 Khoa CNTT 52
2 Điểm thi Lập trình JAVA hk3_Thầy Hán 10/09/2017 Khoa CNTT 168
3 Điểm hè Tin Học Văn Phòng T.Nhựt dạy 08/09/2017 Khoa CNTT 147
4 Điểm thi môn NMLT-hè (T.Trường) 02/09/2017 Khoa CNTT 143
5 Điểm TinVP- lớp CLC hè- cập nhật 1/9 cô Mai 31/08/2017 Khoa CNTT 195
6 Điểm đồ án hè 2017 (cô Cúc) 31/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 132
7 Điểm thi SQL hè thầy Trường 31/08/2017 Đặng Hồng Hiệp 189
8 Điểm thi môn KTLT lớp HE2017 (cô Cúc) 28/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 105
9 Điềm thi KTMT lớp hè 28/08/2017 Khoa CNTT 112
10 Điểm thi các môn Thầy Viên dạy 26/08/2017 Bùi Trọng Viên 133
11 Điểm TK môn Photoshop- lớp hè - cô Mai 25/08/2017 Khoa CNTT 119
12 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 107
13 Điểm thi lớp HE1019_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 112
14 Điểm thi môn Nhập môn tin học lớp HE1019 (T.Mạnh) 24/08/2017 Khoa CNTT 135
15 Điểm thi môn Tin Đại Cương (T.Mạnh) 05/07/2017 Khoa CNTT 168
16 Điểm thi môn Tin Học Đại Cương (T.Trường) 29/06/2017 Khoa CNTT 182
17 Điểm thi môn tin học văn phòng cô Huyên 29/06/2017 Thái Thị Huyên 187
18 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2017 Khoa CNTT 188
19 Điểm HP Hệ điều hành & Tin đại cương ( Thầy Viên) 27/06/2017 Bùi Trọng Viên 203
20 Tin học văn phòng - Th Đăng Khoa 27/06/2017 Khoa CNTT 152
21 Điểm thi học phần THVP thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 149
22 Điểm thi TĐC, Tin VP - cô Mai 26/06/2017 Khoa CNTT 145
23 Điểm học phần THDC Thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 152
24 Điểm học phần HDH thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 142
25 Điểm học phần THDC thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 133
26 Điểm thi môn Nhập mônTH +CSDL (T.Mạnh) 25/06/2017 Khoa CNTT 136
27 Điểm thi TIN ĐẠI CƯƠNG_Thầy Sơn 25/06/2017 Khoa CNTT 145
28 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/06/2017 Khoa CNTT 132
29 điểm thi môn cơ sở dữ liệu các lớp (cô Huyen) 20/06/2017 Thái Thị Huyên 134
30 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411D (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 142