Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm KTHP môn Tin học T3(C.Huyên) 31/07/2018 Thái Thị Huyên 27
2 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 10/07/2018 Khoa CNTT 54
3 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711E (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 71
4 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 62
5 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711C (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 64
6 Điểm thi môn TIN HỌC_Cô Quyên 29.06.2018 29/06/2018 Khoa CNTT 60
7 Điểm thi Tin học Cô Quyên 28/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 53
8 Điểm thi Tin học thầy Hiệp 28/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 58
9 Điểm thi Tin học - lớp th Hán 28/06/2018 Khoa CNTT 65
10 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2018 Khoa CNTT 63
11 Điểm HP môn Tin học (Thầy Viên) 27/06/2018 Bùi Trọng Viên 58
12 Điểm thi tin học lớp TINDC2_Thầy Sơn_25.06.2018 25/06/2018 Khoa CNTT 65
13 Điểm thi tin học lớp TINDC2_Thầy Sơn_25.06.2018 25/06/2018 Khoa CNTT 53
14 Điểm thi TinDC lớp CCQ1724LA- cô Mai 24/06/2018 Khoa CNTT 60
15 Điểm thi KTHP các lớp môn CSDL (c. Huyên) 24/06/2018 Thái Thị Huyên 74
16 Tin văn phòng - cô Khánh Quyên 24/06/2018 Khoa CNTT 56
17 Điểm KTHP THVP CHIỀU T6 NHÓM 2(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 64
18 Điểm KTHP THVP CHIỀU T4(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 62
19 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711C (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 58
20 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711B (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 51
21 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711A (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 59
22 Điểm thi môn TTDPT (T.Trường) 23/06/2018 Khoa CNTT 45
23 Điểm KTHP môn Corel (C.Quyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 49
24 Điểm KTHP môn Corel sáng T2(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 46
25 Điểm thi môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 22/06/2018 Khoa CNTT 57
26 Điểm thi môn MMT (T.Trường) 22/06/2018 Khoa CNTT 58
27 Điểm thi Tin học thầy Hán đợt 1 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 66
28 Điểm thi THVP Thầy Đức 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 59
29 Điểm HP Cài đặt và quản trị mạng (Thầy Viên) 21/06/2018 Bùi Trọng Viên 55
30 Điểm thi cuối kỳ TTNT Thầy Đức 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 62