Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm Thi CTRR thầy Hiệp 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 41
2 Điểm thi môn CTRR thầy Mạnh 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 45
3 Điêm nhập môn lập trình Thầy Thạch 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 45
4 Đồ án thầy Hán năm 2018-2019 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 41
5 Điểm thi Tin học thầy Hán đợt 2 năm 2018-2019 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 47
6 Điểm thi java thầy Hán 17/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 50
7 Điểm thi môn CNMNC thầy Hiệp 15/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 40
8 Điểm thi môn Thiết kế mạng (T.Trường) 15/01/2019 Khoa CNTT 37
9 Điểm thi môn Dịch Vụ Mạng (T.Trường) 15/01/2019 Khoa CNTT 34
10 Điểm thi môn tin học lớp CCQ1822A - CCQ1811E 15/01/2019 Khoa CNTT 42
11 Điểm thi THVP &TINDC các lớp Thầy Sơn 11/01/2019 Khoa CNTT 48
12 Điểm thi môn NMLT của các lớp A, B, C, D (cô Cúc) 11/01/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 53
13 Điểm đồ án thầy Hiệp học kỳ 1 năm 2018-2019 08/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 54
14 Điểm thi TTNT thầy Đức học kỳ 1 đợt 2 năm học 2018-2019 08/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 58
15 Điểm thi kết thúc các môn (C.Huyên) 08/01/2019 Thái Thị Huyên 61
16 Điểm OOP Thầy Nhựt dạy (01/2019) 07/01/2019 Khoa CNTT 60
17 Điểm thi tin học thầy Hiệp học kỳ 1 đợt 2 năm 2018-2019 05/01/2019 Đặng Hồng Hiệp 64
18 Điểm thi môn Tin học của lớp CCQ1811C (cô Cúc) 05/01/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 57
19 Điểm Tổng kết môn TKWEB- chiều T5- Cô Mai 05/01/2019 Khoa CNTT 54
20 Điểm thi môn CSDL lớp LOPHL10 (cô Cúc) 04/01/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 58
21 Điểm Thi Môn Tin học- Lớp TINDC2- Chiều T3- Cô Mai 04/01/2019 Khoa CNTT 61
22 Điểm TK Tin học- lớp CCQ1817E sáng T2 - cô Mai 03/01/2019 Khoa CNTT 62
23 Điểm đồ án HK1_2018_2019 (cô Cúc) 27/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 65
24 Điểm thi môn Nhập môn Tin học (T.Trường) 24/12/2018 Khoa CNTT 63
25 Điểm thi THDC thầy Hiệp 21/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 69
26 Điểm thi tin học cô Thi 14/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 79
27 Điểm THVP Thầy Nhựt dạy 14/12/2018 Khoa CNTT 80
28 Điểm TIN HOC chiều thứ tư (đợt 1)(C.Huyên) 06/12/2018 Thái Thị Huyên 101
29 Điểm môn TK Web - Nhóm 04- Chiều T3 - Cô Mai 06/12/2018 Khoa CNTT 98
30 Điểm thi môn THVP chiều thứ 3 đợt 1 (C.Huyên) 06/12/2018 Thái Thị Huyên 107