Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 SQL SÁNG THỨ 4 LỚP T.NHỰT 10/07/2020 Khoa CNTT 4
2 Điểm học phần Kiến trúc máy tính, mạng máy tính (thầy Viên dạy) 09/07/2020 Bùi Trọng Viên 8
3 Điểm KTHP môn Corel sáng thứ 6 (c.Huyên) 08/07/2020 Thái Thị Huyên 12
4 Điểm KTHP môn Corel_lớp sáng thứ tư (c.Huyên) 08/07/2020 Thái Thị Huyên 11
5 Điểm TK môn Corel-cô Mai- chiều T6 08/07/2020 Khoa CNTT 15
6 Điểm TK môn TKWeb-cô Mai-08/7 08/07/2020 Khoa CNTT 14
7 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1911E (cô Cúc) 05/07/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 21
8 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1911C (cô Cúc) 05/07/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 22
9 Điểm thi môn Web-Mail (T.Trường) 19/01/2020 Khoa CNTT 234
10 Điểm thi môn TDL (T.Trường) 19/01/2020 Khoa CNTT 219
11 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 19/01/2020 Khoa CNTT 225
12 Điểm thi môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường) 19/01/2020 Khoa CNTT 226
13 Điểm KTHP môn TIN HOC NHOM 3 (c.Huyên) 09/01/2020 Thái Thị Huyên 216
14 Điểm học phần Tin học của lớp CCQ1911G (cô Cúc) 09/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 175
15 Điểm học phần Tin học lớp CCQ1911A (cô Cúc) 09/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 164
16 Điểm đồ án chuyên ngành HK1 (cô Cúc) 08/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 182
17 Điểm TK Tin học nhóm 1-Sáng T3-cô Mai 08/01/2020 Khoa CNTT 157
18 Điểm TK môn Tin học, nhóm 2-chiều T3-cô Mai 08/01/2020 Khoa CNTT 193
19 Điểm thi các lớp Thầy Phạm Văn Sơn 08/01/2020 Khoa CNTT 194
20 Điểm thi các lớp Thầy Phạm Văn Sơn 08/01/2020 Khoa CNTT 167
21 Điểm học phần Tin học VP sáng thứ 3, điểm Tin học sáng thứ 4, điểm tin học lớp CLC sáng thứ 6 Thầy Đức 07/01/2020 Đặng Hồng Hiệp 189
22 Điểm HP Kiến trúc máy tính (Thầy Viên) 07/01/2020 Bùi Trọng Viên 136
23 Điểm KTHP môn Tin hoc nhóm 4 -7-8 (c.Huyên) 06/01/2020 Thái Thị Huyên 149
24 ĐiểmTK môn Tin học-nhóm 9- chiều T6- cô Mai 06/01/2020 Khoa CNTT 145
25 Điểm TK TKweb-cô Mai 06/01/2020 Khoa CNTT 173
26 Điểm hoc phần CCNA2 và KTMT Thầy Hiệp 06/01/2020 Đặng Hồng Hiệp 182
27 Điểm SQL 3 chỉ sáng thứ 7 T.Nhựt 05/01/2020 Khoa CNTT 163
28 Điểm thi môn Quản trị mạng (Thầy Viên dạy) 05/01/2020 Bùi Trọng Viên 167
29 Điểm thi môn bảo trì hệ thống mạng 05/01/2020 Đặng Hồng Hiệp 153
30 Điểm học phần NMLT của lớp CCQ1922A (cô Cúc) 04/01/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 150