Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn NMLT-hè (T.Trường) 02/09/2017 Khoa CNTT 295
2 Điểm TinVP- lớp CLC hè- cập nhật 1/9 cô Mai 31/08/2017 Khoa CNTT 391
3 Điểm đồ án hè 2017 (cô Cúc) 31/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 299
4 Điểm thi SQL hè thầy Trường 31/08/2017 Đặng Hồng Hiệp 332
5 Điểm thi môn KTLT lớp HE2017 (cô Cúc) 28/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 251
6 Điềm thi KTMT lớp hè 28/08/2017 Khoa CNTT 252
7 Điểm thi các môn Thầy Viên dạy 26/08/2017 Bùi Trọng Viên 260
8 Điểm TK môn Photoshop- lớp hè - cô Mai 25/08/2017 Khoa CNTT 235
9 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 235
10 Điểm thi lớp HE1019_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 216
11 Điểm thi môn Nhập môn tin học lớp HE1019 (T.Mạnh) 24/08/2017 Khoa CNTT 259
12 Điểm thi môn Tin Đại Cương (T.Mạnh) 05/07/2017 Khoa CNTT 305
13 Điểm thi môn Tin Học Đại Cương (T.Trường) 29/06/2017 Khoa CNTT 303
14 Điểm thi môn tin học văn phòng cô Huyên 29/06/2017 Thái Thị Huyên 300
15 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2017 Khoa CNTT 312
16 Điểm HP Hệ điều hành & Tin đại cương ( Thầy Viên) 27/06/2017 Bùi Trọng Viên 306
17 Tin học văn phòng - Th Đăng Khoa 27/06/2017 Khoa CNTT 266
18 Điểm thi học phần THVP thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 247
19 Điểm thi TĐC, Tin VP - cô Mai 26/06/2017 Khoa CNTT 271
20 Điểm học phần THDC Thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 263
21 Điểm học phần HDH thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 240
22 Điểm học phần THDC thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 237
23 Điểm thi môn Nhập mônTH +CSDL (T.Mạnh) 25/06/2017 Khoa CNTT 231
24 Điểm thi TIN ĐẠI CƯƠNG_Thầy Sơn 25/06/2017 Khoa CNTT 249
25 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/06/2017 Khoa CNTT 239
26 điểm thi môn cơ sở dữ liệu các lớp (cô Huyen) 20/06/2017 Thái Thị Huyên 234
27 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411D (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 250
28 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411B (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 250
29 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411A (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 219
30 Điểm thi Lập trình Web lớp HOCLAI5 (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 209