Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn Tin văn phòng của lớp TINVP1 (cô Cúc) 18/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 153
2 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612D (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 165
3 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612A (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 175
4 Điểm Tin Đại cương- các lớp cô Mai 16/12/2016 Khoa CNTT 139
5 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp D 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 170
6 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp A 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 160
7 Diem thi THDC_Lop CCQ1611C 13/12/2016 Khoa CNTT 152
8 Điểm thi PTTK_Lop CDLTK39A 17/11/2016 Khoa CNTT 200
9 Điểm thi các môn thầy Đức dạy hè 16/09/2016 Đặng Hồng Hiệp 282
10 Điểm đồ án học kỳ 3_2015-2016(cô Cúc) 06/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 289
11 Điểm thi môn CSDL lớp hè (T.Thắng) 05/09/2016 Đoàn Văn Thắng 254
12 Điểm thi môn NMLT lớp LOPHL17 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 256
13 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC_HE1019 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 248
14 Điểm thi môn CTDL (hè)- T.Trường 03/09/2016 Khoa CNTT 211
15 Điểm thi Xử lý ảnh- cô Mai- lớp hè 01/09/2016 Khoa CNTT 198
16 Điểm thi các học phần HÈ Thầy Viên 31/08/2016 Bùi Trọng Viên 222
17 Điểm học phần tin học đại cương hè Thầy Hiệp 30/08/2016 Đặng Hồng Hiệp 212
18 Diem thi NMTH_Thay Son 30/08/2016 Khoa CNTT 222
19 Điểm thi các môn thầy Hán dạy 22/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 340
20 Điểm thi môn CSDL (T.Thắng) 21/07/2016 Đoàn Văn Thắng 264
21 Điểm thi môn SQL Server (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 273
22 Điểm thi môn UML (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 279
23 TIN HỌC VĂN PHÒNG Nhóm 2. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 618
24 Điểm Tin học Đại cương nhóm 13 T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 552
25 Điểm thi SQL NHÓM 1 và Nhóm 4. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 535
26 Điểm thi các môn (thầy Mạnh) 05/07/2016 Khoa CNTT 701
27 Điểm thi môn CSDL Nhóm 5 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 471
28 Điểm thi môn CSDL Nhóm 3 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 431
29 Điểm thi môn THVP (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 322
30 Điểm thi môn THDC (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 343