Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511C (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 309
2 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 265
3 Điểm thi môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/01/2017 Khoa CNTT 256
4 Điểm đồ án, TTTN, Khóa Luận 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 276
5 Điểm thi Mạng máy tính thầy Hiệp 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 247
6 Điểm thi HDH Thầy Đức 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 243
7 Điểm Thi môn Corel-cô Mai-update 14-1-2017 14/01/2017 Khoa CNTT 306
8 Điểm thi môn Lập trình quản lí (T. Viên) 14/01/2017 Bùi Trọng Viên 261
9 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 3 13/01/2017 Khoa CNTT 277
10 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 2 13/01/2017 Khoa CNTT 262
11 Điểm thi môn LRCĐ và Dịch Vụ mạng (Thầy Viên) 13/01/2017 Bùi Trọng Viên 240
12 Mạng máy tính - Th Đăng Khoa 13/01/2017 Khoa CNTT 267
13 SQL Server học lại T.Nhựt 11/01/2017 Khoa CNTT 246
14 T.Nhựt Điểm Thi Java 2017 11/01/2017 Khoa CNTT 218
15 Điểm thi môn CSDL(T.Mạnh) 05/01/2017 Khoa CNTT 254
16 Điểm thi nhập môn tin học (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 284
17 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 236
18 Điểm thi môn An Ninh Mang (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 235
19 Điểm thi các môn: Nhập môn TH, Tin DC (Thầy Mạnh) 29/12/2016 Khoa CNTT 235
20 Điểm học phần THDC và THVP thầy Đức 27/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 230
21 Điểm đồ án chuyên nghành do T. Viên và T. Đăng Khoa hướng dẫn 27/12/2016 Bùi Trọng Viên 229
22 Điểm báo cáo đồ án Cô Cúc - Thầy Lợi 26/12/2016 Hồ Diên Lợi 250
23 Điểm Thi Thầy Nhựt môn THDC- THVP 26/12/2016 Khoa CNTT 260
24 Tin học đại cương lớp 18A và 05C thầy Hiệp 23/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 238
25 Điểm TK môn Photoshop- cô Mai 21/12/2016 Khoa CNTT 262
26 Tin học văn phòng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 246
27 Cài đặt và quản trị mạng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 223
28 Điểm thi môn PHOTOSHOP (C.Huyên) 21/12/2016 Thái Thị Huyên 234
29 ĐIỂM THI MÔN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ MẠNG & NHẬP MÔN TIN HỌC (T. VIÊN) 19/12/2016 Bùi Trọng Viên 204
30 Điểm thi môn Tin văn phòng lớp TINVP1 (cô Cúc, có bổ sung) 19/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 232