Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn CTDL (hè)- T.Trường 03/09/2016 Khoa CNTT 235
2 Điểm thi Xử lý ảnh- cô Mai- lớp hè 01/09/2016 Khoa CNTT 225
3 Điểm thi các học phần HÈ Thầy Viên 31/08/2016 Bùi Trọng Viên 251
4 Điểm học phần tin học đại cương hè Thầy Hiệp 30/08/2016 Đặng Hồng Hiệp 238
5 Diem thi NMTH_Thay Son 30/08/2016 Khoa CNTT 248
6 Điểm thi các môn thầy Hán dạy 22/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 371
7 Điểm thi môn CSDL (T.Thắng) 21/07/2016 Đoàn Văn Thắng 288
8 Điểm thi môn SQL Server (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 303
9 Điểm thi môn UML (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 304
10 TIN HỌC VĂN PHÒNG Nhóm 2. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 645
11 Điểm Tin học Đại cương nhóm 13 T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 576
12 Điểm thi SQL NHÓM 1 và Nhóm 4. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 561
13 Điểm thi các môn (thầy Mạnh) 05/07/2016 Khoa CNTT 728
14 Điểm thi môn CSDL Nhóm 5 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 497
15 Điểm thi môn CSDL Nhóm 3 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 461
16 Điểm thi môn THVP (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 351
17 Điểm thi môn THDC (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 367
18 Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 3- Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 416
19 Điểm thi Thiết kế web - Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 587
20 TTDPT-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 481
21 CTDL-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 705
22 Điểm thi các môn T. Viên 03/07/2016 Bùi Trọng Viên 701
23 Điểm thi học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 454
24 Điểm học phần Hệ điều hành Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 647
25 Điểm học phần tin học đại cương thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 403
26 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 359
27 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC1 (cô Cúc) 02/07/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 443
28 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 455
29 Điểm học phần tin học đại cương Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 468
30 Điểm thi các lớp TKW - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 609