Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi Phần Mềm MNM lớp HOCLAI4 (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 201
2 Điểm thi TK Web-cô Mai 18/06/2017 Khoa CNTT 220
3 Điểm thi NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 238
4 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 201
5 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 196
6 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 189
7 Điểm thi KTMT thầy Hiệp 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 212
8 Điểm thi UML thầy Thắng 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 230
9 Điểm thi SQL server thầy Thắng 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 213
10 Kiến trúc máy tính - th. Đăng Khoa 15/06/2017 Khoa CNTT 211
11 Điểm đồ án - Thực tập tốt nghiệp T. Nhựt 14/06/2017 Khoa CNTT 244
12 Điểm học phần Trí tuệ nhân tạo Thầy Huỳnh Trọng Đức 12/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 210
13 Điểm thi môn TINNM1 (cô Cúc) 05/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 231
14 Điểm đồ án-TTTN (cô Cúc) 02/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 229
15 Điểm báo cáo DACS, DACN, TTTN Thầy Hiệp 30/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 254
16 Hệ điều hành Linux - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 236
17 Mạng máy tính - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 203
18 Quản trị Web-Mail Server - th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 202
19 Điểm môn Tin Đại Cương - Lớp CCQ1616A, CCQ1617F, CCQ1627A 12/02/2017 Đoàn Văn Thắng 344
20 Điểm thi môn Lập trình quản lý (T.Mạnh) 10/02/2017 Khoa CNTT 320
21 Điểm thi học phần môn Trí tuệ nhân tạo thầy Đức 19/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 376
22 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1522A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 341
23 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511C (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 332
24 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 287
25 Điểm thi môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/01/2017 Khoa CNTT 285
26 Điểm đồ án, TTTN, Khóa Luận 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 302
27 Điểm thi Mạng máy tính thầy Hiệp 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 272
28 Điểm thi HDH Thầy Đức 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 268
29 Điểm Thi môn Corel-cô Mai-update 14-1-2017 14/01/2017 Khoa CNTT 337
30 Điểm thi môn Lập trình quản lí (T. Viên) 14/01/2017 Bùi Trọng Viên 287