Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 3- Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 389
2 Điểm thi Thiết kế web - Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 560
3 TTDPT-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 455
4 CTDL-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 676
5 Điểm thi các môn T. Viên 03/07/2016 Bùi Trọng Viên 673
6 Điểm thi học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 428
7 Điểm học phần Hệ điều hành Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 621
8 Điểm học phần tin học đại cương thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 377
9 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 330
10 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC1 (cô Cúc) 02/07/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 415
11 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 426
12 Điểm học phần tin học đại cương Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 439
13 Điểm thi các lớp TKW - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 582
14 Điểm thi lớp TINVP - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 312
15 Điểm thi lớp TINDC - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 313
16 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 01/07/2016 Khoa CNTT 681
17 Điểm thi môn KTLT (cô Cúc) 27/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 519
18 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1522A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 636
19 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511C(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 470
20 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 587
21 Điểm thi môn Corel lớp T6 (C.Huyên) 21/06/2016 Thái Thị Huyên 437
22 Điểm thi môn Corel lớp thứ 4 (C.Huyên) 20/06/2016 Thái Thị Huyên 392
23 Điểm học phần môn Kiến Trúc Máy Tính thầy Hiệp 20/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 432
24 Điểm học phần môn Hệ điều hành Thầy Viên 17/06/2016 Bùi Trọng Viên 593
25 Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa 16/06/2016 Khoa CNTT 484
26 Điểm Đồ án cơ sở và Thực tập TN (Cô Cúc) 13/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 553
27 Điểm DACS và TTTN Thầy Hiệp hướng dẫn 09/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 427
28 Điểm học phần môn Cài đặt và quản trị mạng - Thầy Viên 06/06/2016 Bùi Trọng Viên 337
29 Mạng máy tính - CCQ1522A - thầy Đ.Khoa 17/05/2016 Khoa CNTT 699
30 Điểm DACS, DACN, TTTN 21/02/2016 Đặng Hồng Hiệp 1298