Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm HP Hệ điều hành & Tin đại cương ( Thầy Viên) 27/06/2017 Bùi Trọng Viên 389
2 Tin học văn phòng - Th Đăng Khoa 27/06/2017 Khoa CNTT 360
3 Điểm thi học phần THVP thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 307
4 Điểm thi TĐC, Tin VP - cô Mai 26/06/2017 Khoa CNTT 362
5 Điểm học phần THDC Thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 334
6 Điểm học phần HDH thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 327
7 Điểm học phần THDC thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 332
8 Điểm thi môn Nhập mônTH +CSDL (T.Mạnh) 25/06/2017 Khoa CNTT 311
9 Điểm thi TIN ĐẠI CƯƠNG_Thầy Sơn 25/06/2017 Khoa CNTT 329
10 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/06/2017 Khoa CNTT 336
11 điểm thi môn cơ sở dữ liệu các lớp (cô Huyen) 20/06/2017 Thái Thị Huyên 317
12 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411D (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 354
13 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411B (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 344
14 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411A (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 312
15 Điểm thi Lập trình Web lớp HOCLAI5 (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 299
16 Điểm thi Phần Mềm MNM lớp HOCLAI4 (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 269
17 Điểm thi TK Web-cô Mai 18/06/2017 Khoa CNTT 307
18 Điểm thi NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 318
19 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 273
20 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 275
21 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 264
22 Điểm thi KTMT thầy Hiệp 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 301
23 Điểm thi UML thầy Thắng 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 325
24 Điểm thi SQL server thầy Thắng 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 298
25 Kiến trúc máy tính - th. Đăng Khoa 15/06/2017 Khoa CNTT 273
26 Điểm đồ án - Thực tập tốt nghiệp T. Nhựt 14/06/2017 Khoa CNTT 324
27 Điểm học phần Trí tuệ nhân tạo Thầy Huỳnh Trọng Đức 12/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 309
28 Điểm thi môn TINNM1 (cô Cúc) 05/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 296
29 Điểm đồ án-TTTN (cô Cúc) 02/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 310
30 Điểm báo cáo DACS, DACN, TTTN Thầy Hiệp 30/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 329