Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn THĐC lớp Quản trị khách sạn A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 201
2 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1622A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 232
3 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1610LA (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 203
4 Điểm thi môn Tin văn phòng của lớp TINVP1 (cô Cúc) 18/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 207
5 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612D (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 217
6 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612A (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 229
7 Điểm Tin Đại cương- các lớp cô Mai 16/12/2016 Khoa CNTT 196
8 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp D 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 228
9 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp A 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 219
10 Diem thi THDC_Lop CCQ1611C 13/12/2016 Khoa CNTT 212
11 Điểm thi PTTK_Lop CDLTK39A 17/11/2016 Khoa CNTT 257
12 Điểm thi các môn thầy Đức dạy hè 16/09/2016 Đặng Hồng Hiệp 343
13 Điểm đồ án học kỳ 3_2015-2016(cô Cúc) 06/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 343
14 Điểm thi môn CSDL lớp hè (T.Thắng) 05/09/2016 Đoàn Văn Thắng 312
15 Điểm thi môn NMLT lớp LOPHL17 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 317
16 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC_HE1019 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 311
17 Điểm thi môn CTDL (hè)- T.Trường 03/09/2016 Khoa CNTT 267
18 Điểm thi Xử lý ảnh- cô Mai- lớp hè 01/09/2016 Khoa CNTT 258
19 Điểm thi các học phần HÈ Thầy Viên 31/08/2016 Bùi Trọng Viên 279
20 Điểm học phần tin học đại cương hè Thầy Hiệp 30/08/2016 Đặng Hồng Hiệp 271
21 Diem thi NMTH_Thay Son 30/08/2016 Khoa CNTT 273
22 Điểm thi các môn thầy Hán dạy 22/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 406
23 Điểm thi môn CSDL (T.Thắng) 21/07/2016 Đoàn Văn Thắng 318
24 Điểm thi môn SQL Server (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 333
25 Điểm thi môn UML (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 335
26 TIN HỌC VĂN PHÒNG Nhóm 2. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 673
27 Điểm Tin học Đại cương nhóm 13 T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 606
28 Điểm thi SQL NHÓM 1 và Nhóm 4. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 590
29 Điểm thi các môn (thầy Mạnh) 05/07/2016 Khoa CNTT 759
30 Điểm thi môn CSDL Nhóm 5 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 526