Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn CSDL Nhóm 3 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 487
2 Điểm thi môn THVP (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 385
3 Điểm thi môn THDC (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 392
4 Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 3- Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 447
5 Điểm thi Thiết kế web - Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 620
6 TTDPT-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 510
7 CTDL-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 733
8 Điểm thi các môn T. Viên 03/07/2016 Bùi Trọng Viên 737
9 Điểm thi học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 482
10 Điểm học phần Hệ điều hành Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 681
11 Điểm học phần tin học đại cương thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 433
12 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 391
13 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC1 (cô Cúc) 02/07/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 473
14 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 488
15 Điểm học phần tin học đại cương Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 504
16 Điểm thi các lớp TKW - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 645
17 Điểm thi lớp TINVP - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 369
18 Điểm thi lớp TINDC - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 366
19 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 01/07/2016 Khoa CNTT 739
20 Điểm thi môn KTLT (cô Cúc) 27/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 575
21 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1522A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 692
22 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511C(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 531
23 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 652
24 Điểm thi môn Corel lớp T6 (C.Huyên) 21/06/2016 Thái Thị Huyên 499
25 Điểm thi môn Corel lớp thứ 4 (C.Huyên) 20/06/2016 Thái Thị Huyên 449
26 Điểm học phần môn Kiến Trúc Máy Tính thầy Hiệp 20/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 492
27 Điểm học phần môn Hệ điều hành Thầy Viên 17/06/2016 Bùi Trọng Viên 654
28 Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa 16/06/2016 Khoa CNTT 542
29 Điểm Đồ án cơ sở và Thực tập TN (Cô Cúc) 13/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 613
30 Điểm DACS và TTTN Thầy Hiệp hướng dẫn 09/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 485