Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi lớp TINVP - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 339
2 Điểm thi lớp TINDC - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 337
3 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 01/07/2016 Khoa CNTT 708
4 Điểm thi môn KTLT (cô Cúc) 27/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 544
5 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1522A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 661
6 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511C(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 500
7 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 612
8 Điểm thi môn Corel lớp T6 (C.Huyên) 21/06/2016 Thái Thị Huyên 467
9 Điểm thi môn Corel lớp thứ 4 (C.Huyên) 20/06/2016 Thái Thị Huyên 419
10 Điểm học phần môn Kiến Trúc Máy Tính thầy Hiệp 20/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 460
11 Điểm học phần môn Hệ điều hành Thầy Viên 17/06/2016 Bùi Trọng Viên 622
12 Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa 16/06/2016 Khoa CNTT 512
13 Điểm Đồ án cơ sở và Thực tập TN (Cô Cúc) 13/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 580
14 Điểm DACS và TTTN Thầy Hiệp hướng dẫn 09/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 453
15 Điểm học phần môn Cài đặt và quản trị mạng - Thầy Viên 06/06/2016 Bùi Trọng Viên 361
16 Mạng máy tính - CCQ1522A - thầy Đ.Khoa 17/05/2016 Khoa CNTT 723
17 Điểm DACS, DACN, TTTN 21/02/2016 Đặng Hồng Hiệp 1322
18 Điểm TK các Lớp Photoshop- cô Mai (2/1/2016) 01/02/2016 Khoa CNTT 1922
19 Điểm thi Lập trình Java Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1299
20 Điểm thi NMTH Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 746
21 Điểm thi môn csdl học lại (C.Huyên) 28/01/2016 Thái Thị Huyên 545
22 Điểm đồ án Cơ sở và chuyên ngành - cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 609
23 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411D-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 708
24 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411A-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 679
25 Điểm thi các môn do Thầy Thắng dạy 20/01/2016 Đoàn Văn Thắng 1086
26 Điểm thi học phần Hệ Điều Hành Thầy Đức 18/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1053
27 Điểm thi môn lập trình quản lí T. Viên 15/01/2016 Bùi Trọng Viên 1202
28 Điểm thi môn Photoshop (C.Huyên) 15/01/2016 Thái Thị Huyên 725
29 Điểm thi môn Tin học đại cương lớp CCQ1512E (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 701
30 Điểm thi môn SQL server nhóm 02 (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 751