Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi lớp HE1019_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 346
2 Điểm thi môn Nhập môn tin học lớp HE1019 (T.Mạnh) 24/08/2017 Khoa CNTT 401
3 Điểm thi môn Tin Đại Cương (T.Mạnh) 05/07/2017 Khoa CNTT 516
4 Điểm thi môn Tin Học Đại Cương (T.Trường) 29/06/2017 Khoa CNTT 460
5 Điểm thi môn tin học văn phòng cô Huyên 29/06/2017 Thái Thị Huyên 438
6 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2017 Khoa CNTT 443
7 Điểm HP Hệ điều hành & Tin đại cương ( Thầy Viên) 27/06/2017 Bùi Trọng Viên 457
8 Tin học văn phòng - Th Đăng Khoa 27/06/2017 Khoa CNTT 446
9 Điểm thi học phần THVP thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 383
10 Điểm thi TĐC, Tin VP - cô Mai 26/06/2017 Khoa CNTT 442
11 Điểm học phần THDC Thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 404
12 Điểm học phần HDH thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 391
13 Điểm học phần THDC thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 411
14 Điểm thi môn Nhập mônTH +CSDL (T.Mạnh) 25/06/2017 Khoa CNTT 379
15 Điểm thi TIN ĐẠI CƯƠNG_Thầy Sơn 25/06/2017 Khoa CNTT 392
16 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/06/2017 Khoa CNTT 407
17 điểm thi môn cơ sở dữ liệu các lớp (cô Huyen) 20/06/2017 Thái Thị Huyên 387
18 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411D (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 423
19 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411B (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 412
20 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411A (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 386
21 Điểm thi Lập trình Web lớp HOCLAI5 (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 374
22 Điểm thi Phần Mềm MNM lớp HOCLAI4 (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 340
23 Điểm thi TK Web-cô Mai 18/06/2017 Khoa CNTT 381
24 Điểm thi NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 393
25 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 347
26 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 341
27 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 338
28 Điểm thi KTMT thầy Hiệp 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 378
29 Điểm thi UML thầy Thắng 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 402
30 Điểm thi SQL server thầy Thắng 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 375