Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm TK các Lớp Photoshop- cô Mai (2/1/2016) 01/02/2016 Khoa CNTT 1897
2 Điểm thi Lập trình Java Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1275
3 Điểm thi NMTH Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 721
4 Điểm thi môn csdl học lại (C.Huyên) 28/01/2016 Thái Thị Huyên 520
5 Điểm đồ án Cơ sở và chuyên ngành - cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 584
6 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411D-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 686
7 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411A-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 652
8 Điểm thi các môn do Thầy Thắng dạy 20/01/2016 Đoàn Văn Thắng 1056
9 Điểm thi học phần Hệ Điều Hành Thầy Đức 18/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1022
10 Điểm thi môn lập trình quản lí T. Viên 15/01/2016 Bùi Trọng Viên 1180
11 Điểm thi môn Photoshop (C.Huyên) 15/01/2016 Thái Thị Huyên 705
12 Điểm thi môn Tin học đại cương lớp CCQ1512E (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 676
13 Điểm thi môn SQL server nhóm 02 (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 728
14 Điểm tổng kết Đồ án chuyên ngành Thầy Hiệp 12/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 654
15 Điểm ĐAMH2 và điểm HP môn DV Mạng T.Viên 12/01/2016 Bùi Trọng Viên 572
16 Điểm ĐAMH2 và điểm HP thi môn DV Mạng T.Viên 12/01/2016 Bùi Trọng Viên 487
17 Điểm thi môn THDC lớp hóa nhuộm (C.Huyên) 11/01/2016 Thái Thị Huyên 835
18 Nhập môn tin học - CCQ1517C - Nhóm 11 11/01/2016 Lê Anh Khoa 654
19 Nhập môn tin học - Nhóm 02 11/01/2016 Đoàn Văn Thắng 671
20 Nhập môn tin học - CCQ1517D - Nhóm 12 11/01/2016 Tạ Hữu Thính 707
21 Nhập môn tin học - CCQ1517E - Nhóm 13 11/01/2016 Võ Hoàng Khang 539
22 Nhập môn lập trình học lại - T. Nhựt 08/01/2016 Nguyễn Xuân Nhựt 674
23 Điểm thi học phần THVP Thầy Đức (Có chỉnh sửa) 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 960
24 Điểm học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 815
25 Điểm thi cuối kỳ Mạng máy tính Thầy Hiệp 06/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 993
26 Tin Đại Cương- CCQ1522F-Th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 587
27 Mạng máy tính (02 lớp) - th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 1063
28 Điểm thi môn COREL - lớp CCQ1422A 06/01/2016 Khoa CNTT 572
29 Điểm thi môn COREL - lớp CCQ1411A 06/01/2016 Khoa CNTT 569
30 Điểm thi môn THDC - lớp CCQ1511B 06/01/2016 Khoa CNTT 700