Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 3 13/01/2017 Khoa CNTT 297
2 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 2 13/01/2017 Khoa CNTT 288
3 Điểm thi môn LRCĐ và Dịch Vụ mạng (Thầy Viên) 13/01/2017 Bùi Trọng Viên 262
4 Mạng máy tính - Th Đăng Khoa 13/01/2017 Khoa CNTT 288
5 SQL Server học lại T.Nhựt 11/01/2017 Khoa CNTT 269
6 T.Nhựt Điểm Thi Java 2017 11/01/2017 Khoa CNTT 237
7 Điểm thi môn CSDL(T.Mạnh) 05/01/2017 Khoa CNTT 279
8 Điểm thi nhập môn tin học (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 310
9 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 264
10 Điểm thi môn An Ninh Mang (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 262
11 Điểm thi các môn: Nhập môn TH, Tin DC (Thầy Mạnh) 29/12/2016 Khoa CNTT 263
12 Điểm học phần THDC và THVP thầy Đức 27/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 260
13 Điểm đồ án chuyên nghành do T. Viên và T. Đăng Khoa hướng dẫn 27/12/2016 Bùi Trọng Viên 253
14 Điểm báo cáo đồ án Cô Cúc - Thầy Lợi 26/12/2016 Hồ Diên Lợi 277
15 Điểm Thi Thầy Nhựt môn THDC- THVP 26/12/2016 Khoa CNTT 281
16 Tin học đại cương lớp 18A và 05C thầy Hiệp 23/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 259
17 Điểm TK môn Photoshop- cô Mai 21/12/2016 Khoa CNTT 290
18 Tin học văn phòng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 271
19 Cài đặt và quản trị mạng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 248
20 Điểm thi môn PHOTOSHOP (C.Huyên) 21/12/2016 Thái Thị Huyên 262
21 ĐIỂM THI MÔN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ MẠNG & NHẬP MÔN TIN HỌC (T. VIÊN) 19/12/2016 Bùi Trọng Viên 228
22 Điểm thi môn Tin văn phòng lớp TINVP1 (cô Cúc, có bổ sung) 19/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 253
23 Điểm thi môn THĐC lớp Quản trị khách sạn A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 225
24 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1622A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 255
25 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1610LA (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 227
26 Điểm thi môn Tin văn phòng của lớp TINVP1 (cô Cúc) 18/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 232
27 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612D (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 239
28 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612A (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 251
29 Điểm Tin Đại cương- các lớp cô Mai 16/12/2016 Khoa CNTT 221
30 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp D 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 248