Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Hệ điều hành Linux - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 310
2 Mạng máy tính - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 302
3 Quản trị Web-Mail Server - th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 295
4 Điểm môn Tin Đại Cương - Lớp CCQ1616A, CCQ1617F, CCQ1627A 12/02/2017 Đoàn Văn Thắng 449
5 Điểm thi môn Lập trình quản lý (T.Mạnh) 10/02/2017 Khoa CNTT 408
6 Điểm thi học phần môn Trí tuệ nhân tạo thầy Đức 19/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 448
7 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1522A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 407
8 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511C (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 406
9 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 362
10 Điểm thi môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/01/2017 Khoa CNTT 362
11 Điểm đồ án, TTTN, Khóa Luận 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 385
12 Điểm thi Mạng máy tính thầy Hiệp 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 368
13 Điểm thi HDH Thầy Đức 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 346
14 Điểm Thi môn Corel-cô Mai-update 14-1-2017 14/01/2017 Khoa CNTT 420
15 Điểm thi môn Lập trình quản lí (T. Viên) 14/01/2017 Bùi Trọng Viên 362
16 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 3 13/01/2017 Khoa CNTT 362
17 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 2 13/01/2017 Khoa CNTT 363
18 Điểm thi môn LRCĐ và Dịch Vụ mạng (Thầy Viên) 13/01/2017 Bùi Trọng Viên 348
19 Mạng máy tính - Th Đăng Khoa 13/01/2017 Khoa CNTT 353
20 SQL Server học lại T.Nhựt 11/01/2017 Khoa CNTT 327
21 T.Nhựt Điểm Thi Java 2017 11/01/2017 Khoa CNTT 312
22 Điểm thi môn CSDL(T.Mạnh) 05/01/2017 Khoa CNTT 346
23 Điểm thi nhập môn tin học (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 371
24 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 334
25 Điểm thi môn An Ninh Mang (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 331
26 Điểm thi các môn: Nhập môn TH, Tin DC (Thầy Mạnh) 29/12/2016 Khoa CNTT 339
27 Điểm học phần THDC và THVP thầy Đức 27/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 348
28 Điểm đồ án chuyên nghành do T. Viên và T. Đăng Khoa hướng dẫn 27/12/2016 Bùi Trọng Viên 319
29 Điểm báo cáo đồ án Cô Cúc - Thầy Lợi 26/12/2016 Hồ Diên Lợi 338
30 Điểm Thi Thầy Nhựt môn THDC- THVP 26/12/2016 Khoa CNTT 347