Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm học phần môn Cài đặt và quản trị mạng - Thầy Viên 06/06/2016 Bùi Trọng Viên 390
2 Mạng máy tính - CCQ1522A - thầy Đ.Khoa 17/05/2016 Khoa CNTT 746
3 Điểm DACS, DACN, TTTN 21/02/2016 Đặng Hồng Hiệp 1351
4 Điểm TK các Lớp Photoshop- cô Mai (2/1/2016) 01/02/2016 Khoa CNTT 1950
5 Điểm thi Lập trình Java Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1326
6 Điểm thi NMTH Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 776
7 Điểm thi môn csdl học lại (C.Huyên) 28/01/2016 Thái Thị Huyên 570
8 Điểm đồ án Cơ sở và chuyên ngành - cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 636
9 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411D-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 734
10 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411A-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 704
11 Điểm thi các môn do Thầy Thắng dạy 20/01/2016 Đoàn Văn Thắng 1112
12 Điểm thi học phần Hệ Điều Hành Thầy Đức 18/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1092
13 Điểm thi môn lập trình quản lí T. Viên 15/01/2016 Bùi Trọng Viên 1223
14 Điểm thi môn Photoshop (C.Huyên) 15/01/2016 Thái Thị Huyên 747
15 Điểm thi môn Tin học đại cương lớp CCQ1512E (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 730
16 Điểm thi môn SQL server nhóm 02 (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 778
17 Điểm tổng kết Đồ án chuyên ngành Thầy Hiệp 12/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 703
18 Điểm ĐAMH2 và điểm HP môn DV Mạng T.Viên 12/01/2016 Bùi Trọng Viên 623
19 Điểm ĐAMH2 và điểm HP thi môn DV Mạng T.Viên 12/01/2016 Bùi Trọng Viên 538
20 Điểm thi môn THDC lớp hóa nhuộm (C.Huyên) 11/01/2016 Thái Thị Huyên 917
21 Nhập môn tin học - CCQ1517C - Nhóm 11 11/01/2016 Lê Anh Khoa 703
22 Nhập môn tin học - Nhóm 02 11/01/2016 Đoàn Văn Thắng 720
23 Nhập môn tin học - CCQ1517D - Nhóm 12 11/01/2016 Tạ Hữu Thính 759
24 Nhập môn tin học - CCQ1517E - Nhóm 13 11/01/2016 Võ Hoàng Khang 590
25 Nhập môn lập trình học lại - T. Nhựt 08/01/2016 Nguyễn Xuân Nhựt 732
26 Điểm thi học phần THVP Thầy Đức (Có chỉnh sửa) 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1017
27 Điểm học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 862
28 Điểm thi cuối kỳ Mạng máy tính Thầy Hiệp 06/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1042
29 Tin Đại Cương- CCQ1522F-Th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 632
30 Mạng máy tính (02 lớp) - th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 1163