Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp A 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 244
2 Diem thi THDC_Lop CCQ1611C 13/12/2016 Khoa CNTT 237
3 Điểm thi PTTK_Lop CDLTK39A 17/11/2016 Khoa CNTT 284
4 Điểm thi các môn thầy Đức dạy hè 16/09/2016 Đặng Hồng Hiệp 370
5 Điểm đồ án học kỳ 3_2015-2016(cô Cúc) 06/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 366
6 Điểm thi môn CSDL lớp hè (T.Thắng) 05/09/2016 Đoàn Văn Thắng 335
7 Điểm thi môn NMLT lớp LOPHL17 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 341
8 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC_HE1019 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 334
9 Điểm thi môn CTDL (hè)- T.Trường 03/09/2016 Khoa CNTT 291
10 Điểm thi Xử lý ảnh- cô Mai- lớp hè 01/09/2016 Khoa CNTT 282
11 Điểm thi các học phần HÈ Thầy Viên 31/08/2016 Bùi Trọng Viên 299
12 Điểm học phần tin học đại cương hè Thầy Hiệp 30/08/2016 Đặng Hồng Hiệp 295
13 Diem thi NMTH_Thay Son 30/08/2016 Khoa CNTT 294
14 Điểm thi các môn thầy Hán dạy 22/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 431
15 Điểm thi môn CSDL (T.Thắng) 21/07/2016 Đoàn Văn Thắng 340
16 Điểm thi môn SQL Server (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 358
17 Điểm thi môn UML (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 359
18 TIN HỌC VĂN PHÒNG Nhóm 2. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 699
19 Điểm Tin học Đại cương nhóm 13 T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 625
20 Điểm thi SQL NHÓM 1 và Nhóm 4. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 612
21 Điểm thi các môn (thầy Mạnh) 05/07/2016 Khoa CNTT 781
22 Điểm thi môn CSDL Nhóm 5 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 547
23 Điểm thi môn CSDL Nhóm 3 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 508
24 Điểm thi môn THVP (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 408
25 Điểm thi môn THDC (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 409
26 Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 3- Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 465
27 Điểm thi Thiết kế web - Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 641
28 TTDPT-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 529
29 CTDL-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 753
30 Điểm thi các môn T. Viên 03/07/2016 Bùi Trọng Viên 761