Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn THDC - lớp CCQ1512A 06/01/2016 Khoa CNTT 601
2 Tin Đại cương -CCQ1522A- th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 512
3 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 615
4 HĐH Linux - th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 497
5 Điểm thi môn TKW - HỌC LẠI 04/01/2016 Khoa CNTT 681
6 Điểm thi môn LRCD, THVP, NMTH của T. Viên 02/01/2016 Bùi Trọng Viên 1040
7 Điểm thi cuối kỳ môn THĐC thầy Hiệp 01/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 704
8 Điểm thi môn TinVP lớp CCQ1410C-Cô Cúc 01/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 809
9 NMTH - Thầy Nhựt - Nhóm 03 31/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 794
10 NMTH - Thầy Nhựt - Nhóm 14 31/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 642
11 Điểm thi cuối kỳ Thiết bị truyền thông 30/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 546
12 Điểm thi môn TinDC lớp CCQ1512C - cô Cúc 30/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 516
13 Điểm thi môn TinDC lớp CCQ1510LA - cô Cúc 30/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 507
14 Điểm thi môn corel (C.Huyên) 27/12/2015 Thái Thị Huyên 602
15 Điểm thi Hè các lớp thầy Nhựt dạy 04/09/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 1195