Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Tin học đại cương lớp 18A và 05C thầy Hiệp 23/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 284
2 Điểm TK môn Photoshop- cô Mai 21/12/2016 Khoa CNTT 328
3 Tin học văn phòng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 295
4 Cài đặt và quản trị mạng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 271
5 Điểm thi môn PHOTOSHOP (C.Huyên) 21/12/2016 Thái Thị Huyên 287
6 ĐIỂM THI MÔN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ MẠNG & NHẬP MÔN TIN HỌC (T. VIÊN) 19/12/2016 Bùi Trọng Viên 253
7 Điểm thi môn Tin văn phòng lớp TINVP1 (cô Cúc, có bổ sung) 19/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 278
8 Điểm thi môn THĐC lớp Quản trị khách sạn A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 248
9 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1622A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 282
10 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1610LA (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 252
11 Điểm thi môn Tin văn phòng của lớp TINVP1 (cô Cúc) 18/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 257
12 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612D (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 265
13 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612A (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 274
14 Điểm Tin Đại cương- các lớp cô Mai 16/12/2016 Khoa CNTT 245
15 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp D 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 275
16 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp A 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 270
17 Diem thi THDC_Lop CCQ1611C 13/12/2016 Khoa CNTT 258
18 Điểm thi PTTK_Lop CDLTK39A 17/11/2016 Khoa CNTT 313
19 Điểm thi các môn thầy Đức dạy hè 16/09/2016 Đặng Hồng Hiệp 396
20 Điểm đồ án học kỳ 3_2015-2016(cô Cúc) 06/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 394
21 Điểm thi môn CSDL lớp hè (T.Thắng) 05/09/2016 Đoàn Văn Thắng 361
22 Điểm thi môn NMLT lớp LOPHL17 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 365
23 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC_HE1019 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 357
24 Điểm thi môn CTDL (hè)- T.Trường 03/09/2016 Khoa CNTT 317
25 Điểm thi Xử lý ảnh- cô Mai- lớp hè 01/09/2016 Khoa CNTT 304
26 Điểm thi các học phần HÈ Thầy Viên 31/08/2016 Bùi Trọng Viên 328
27 Điểm học phần tin học đại cương hè Thầy Hiệp 30/08/2016 Đặng Hồng Hiệp 315
28 Diem thi NMTH_Thay Son 30/08/2016 Khoa CNTT 316
29 Điểm thi các môn thầy Hán dạy 22/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 457
30 Điểm thi môn CSDL (T.Thắng) 21/07/2016 Đoàn Văn Thắng 358