Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm tổng kết Đồ án chuyên ngành Thầy Hiệp 12/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 677
2 Điểm ĐAMH2 và điểm HP môn DV Mạng T.Viên 12/01/2016 Bùi Trọng Viên 597
3 Điểm ĐAMH2 và điểm HP thi môn DV Mạng T.Viên 12/01/2016 Bùi Trọng Viên 514
4 Điểm thi môn THDC lớp hóa nhuộm (C.Huyên) 11/01/2016 Thái Thị Huyên 874
5 Nhập môn tin học - CCQ1517C - Nhóm 11 11/01/2016 Lê Anh Khoa 677
6 Nhập môn tin học - Nhóm 02 11/01/2016 Đoàn Văn Thắng 695
7 Nhập môn tin học - CCQ1517D - Nhóm 12 11/01/2016 Tạ Hữu Thính 734
8 Nhập môn tin học - CCQ1517E - Nhóm 13 11/01/2016 Võ Hoàng Khang 564
9 Nhập môn lập trình học lại - T. Nhựt 08/01/2016 Nguyễn Xuân Nhựt 700
10 Điểm thi học phần THVP Thầy Đức (Có chỉnh sửa) 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 986
11 Điểm học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 838
12 Điểm thi cuối kỳ Mạng máy tính Thầy Hiệp 06/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1019
13 Tin Đại Cương- CCQ1522F-Th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 610
14 Mạng máy tính (02 lớp) - th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 1111
15 Điểm thi môn COREL - lớp CCQ1422A 06/01/2016 Khoa CNTT 599
16 Điểm thi môn COREL - lớp CCQ1411A 06/01/2016 Khoa CNTT 594
17 Điểm thi môn THDC - lớp CCQ1511B 06/01/2016 Khoa CNTT 726
18 Điểm thi môn THDC - lớp CCQ1512A 06/01/2016 Khoa CNTT 623
19 Tin Đại cương -CCQ1522A- th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 534
20 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 640
21 HĐH Linux - th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 524
22 Điểm thi môn TKW - HỌC LẠI 04/01/2016 Khoa CNTT 709
23 Điểm thi môn LRCD, THVP, NMTH của T. Viên 02/01/2016 Bùi Trọng Viên 1063
24 Điểm thi cuối kỳ môn THĐC thầy Hiệp 01/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 730
25 Điểm thi môn TinVP lớp CCQ1410C-Cô Cúc 01/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 834
26 NMTH - Thầy Nhựt - Nhóm 03 31/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 814
27 NMTH - Thầy Nhựt - Nhóm 14 31/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 663
28 Điểm thi cuối kỳ Thiết bị truyền thông 30/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 569
29 Điểm thi môn TinDC lớp CCQ1512C - cô Cúc 30/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 542
30 Điểm thi môn TinDC lớp CCQ1510LA - cô Cúc 30/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 534