Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Tin học đại cương lớp 18A và 05C thầy Hiệp 23/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 330
2 Điểm TK môn Photoshop- cô Mai 21/12/2016 Khoa CNTT 371
3 Tin học văn phòng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 329
4 Cài đặt và quản trị mạng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 315
5 Điểm thi môn PHOTOSHOP (C.Huyên) 21/12/2016 Thái Thị Huyên 334
6 ĐIỂM THI MÔN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ MẠNG & NHẬP MÔN TIN HỌC (T. VIÊN) 19/12/2016 Bùi Trọng Viên 280
7 Điểm thi môn Tin văn phòng lớp TINVP1 (cô Cúc, có bổ sung) 19/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 322
8 Điểm thi môn THĐC lớp Quản trị khách sạn A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 286
9 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1622A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 327
10 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1610LA (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 284
11 Điểm thi môn Tin văn phòng của lớp TINVP1 (cô Cúc) 18/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 296
12 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612D (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 301
13 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612A (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 310
14 Điểm Tin Đại cương- các lớp cô Mai 16/12/2016 Khoa CNTT 284
15 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp D 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 322
16 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp A 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 312
17 Diem thi THDC_Lop CCQ1611C 13/12/2016 Khoa CNTT 300
18 Điểm thi PTTK_Lop CDLTK39A 17/11/2016 Khoa CNTT 346
19 Điểm thi các môn thầy Đức dạy hè 16/09/2016 Đặng Hồng Hiệp 431
20 Điểm đồ án học kỳ 3_2015-2016(cô Cúc) 06/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 437
21 Điểm thi môn CSDL lớp hè (T.Thắng) 05/09/2016 Đoàn Văn Thắng 399
22 Điểm thi môn NMLT lớp LOPHL17 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 402
23 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC_HE1019 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 394
24 Điểm thi môn CTDL (hè)- T.Trường 03/09/2016 Khoa CNTT 358
25 Điểm thi Xử lý ảnh- cô Mai- lớp hè 01/09/2016 Khoa CNTT 348
26 Điểm thi các học phần HÈ Thầy Viên 31/08/2016 Bùi Trọng Viên 359
27 Điểm học phần tin học đại cương hè Thầy Hiệp 30/08/2016 Đặng Hồng Hiệp 365
28 Diem thi NMTH_Thay Son 30/08/2016 Khoa CNTT 345
29 Điểm thi các môn thầy Hán dạy 22/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 505
30 Điểm thi môn CSDL (T.Thắng) 21/07/2016 Đoàn Văn Thắng 397