Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Kiến trúc máy tính - th. Đăng Khoa 15/06/2017 Khoa CNTT 348
2 Điểm đồ án - Thực tập tốt nghiệp T. Nhựt 14/06/2017 Khoa CNTT 403
3 Điểm học phần Trí tuệ nhân tạo Thầy Huỳnh Trọng Đức 12/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 381
4 Điểm thi môn TINNM1 (cô Cúc) 05/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 371
5 Điểm đồ án-TTTN (cô Cúc) 02/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 387
6 Điểm báo cáo DACS, DACN, TTTN Thầy Hiệp 30/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 414
7 Hệ điều hành Linux - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 382
8 Mạng máy tính - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 376
9 Quản trị Web-Mail Server - th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 370
10 Điểm môn Tin Đại Cương - Lớp CCQ1616A, CCQ1617F, CCQ1627A 12/02/2017 Đoàn Văn Thắng 525
11 Điểm thi môn Lập trình quản lý (T.Mạnh) 10/02/2017 Khoa CNTT 480
12 Điểm thi học phần môn Trí tuệ nhân tạo thầy Đức 19/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 520
13 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1522A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 479
14 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511C (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 477
15 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 434
16 Điểm thi môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/01/2017 Khoa CNTT 434
17 Điểm đồ án, TTTN, Khóa Luận 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 458
18 Điểm thi Mạng máy tính thầy Hiệp 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 434
19 Điểm thi HDH Thầy Đức 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 415
20 Điểm Thi môn Corel-cô Mai-update 14-1-2017 14/01/2017 Khoa CNTT 502
21 Điểm thi môn Lập trình quản lí (T. Viên) 14/01/2017 Bùi Trọng Viên 445
22 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 3 13/01/2017 Khoa CNTT 428
23 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 2 13/01/2017 Khoa CNTT 443
24 Điểm thi môn LRCĐ và Dịch Vụ mạng (Thầy Viên) 13/01/2017 Bùi Trọng Viên 419
25 Mạng máy tính - Th Đăng Khoa 13/01/2017 Khoa CNTT 416
26 SQL Server học lại T.Nhựt 11/01/2017 Khoa CNTT 403
27 T.Nhựt Điểm Thi Java 2017 11/01/2017 Khoa CNTT 393
28 Điểm thi môn CSDL(T.Mạnh) 05/01/2017 Khoa CNTT 419
29 Điểm thi nhập môn tin học (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 439
30 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 412