Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn SQL Server (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 409
2 Điểm thi môn UML (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 423
3 TIN HỌC VĂN PHÒNG Nhóm 2. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 756
4 Điểm Tin học Đại cương nhóm 13 T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 683
5 Điểm thi SQL NHÓM 1 và Nhóm 4. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 665
6 Điểm thi các môn (thầy Mạnh) 05/07/2016 Khoa CNTT 860
7 Điểm thi môn CSDL Nhóm 5 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 600
8 Điểm thi môn CSDL Nhóm 3 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 559
9 Điểm thi môn THVP (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 470
10 Điểm thi môn THDC (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 467
11 Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 3- Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 517
12 Điểm thi Thiết kế web - Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 691
13 TTDPT-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 574
14 CTDL-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 809
15 Điểm thi các môn T. Viên 03/07/2016 Bùi Trọng Viên 823
16 Điểm thi học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 573
17 Điểm học phần Hệ điều hành Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 772
18 Điểm học phần tin học đại cương thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 539
19 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 488
20 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC1 (cô Cúc) 02/07/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 559
21 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 584
22 Điểm học phần tin học đại cương Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 592
23 Điểm thi các lớp TKW - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 733
24 Điểm thi lớp TINVP - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 464
25 Điểm thi lớp TINDC - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 479
26 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 01/07/2016 Khoa CNTT 820
27 Điểm thi môn KTLT (cô Cúc) 27/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 651
28 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1522A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 770
29 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511C(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 607
30 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 750