Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn SQL Server (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 381
2 Điểm thi môn UML (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 384
3 TIN HỌC VĂN PHÒNG Nhóm 2. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 721
4 Điểm Tin học Đại cương nhóm 13 T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 649
5 Điểm thi SQL NHÓM 1 và Nhóm 4. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 634
6 Điểm thi các môn (thầy Mạnh) 05/07/2016 Khoa CNTT 800
7 Điểm thi môn CSDL Nhóm 5 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 569
8 Điểm thi môn CSDL Nhóm 3 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 529
9 Điểm thi môn THVP (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 429
10 Điểm thi môn THDC (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 430
11 Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 3- Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 488
12 Điểm thi Thiết kế web - Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 664
13 TTDPT-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 545
14 CTDL-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 772
15 Điểm thi các môn T. Viên 03/07/2016 Bùi Trọng Viên 790
16 Điểm thi học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 534
17 Điểm học phần Hệ điều hành Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 740
18 Điểm học phần tin học đại cương thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 491
19 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 447
20 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC1 (cô Cúc) 02/07/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 526
21 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 551
22 Điểm học phần tin học đại cương Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 549
23 Điểm thi các lớp TKW - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 693
24 Điểm thi lớp TINVP - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 425
25 Điểm thi lớp TINDC - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 434
26 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 01/07/2016 Khoa CNTT 788
27 Điểm thi môn KTLT (cô Cúc) 27/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 624
28 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1522A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 732
29 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511C(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 577
30 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 709