Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn An Ninh Mang (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 398
2 Điểm thi các môn: Nhập môn TH, Tin DC (Thầy Mạnh) 29/12/2016 Khoa CNTT 416
3 Điểm học phần THDC và THVP thầy Đức 27/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 414
4 Điểm đồ án chuyên nghành do T. Viên và T. Đăng Khoa hướng dẫn 27/12/2016 Bùi Trọng Viên 390
5 Điểm báo cáo đồ án Cô Cúc - Thầy Lợi 26/12/2016 Hồ Diên Lợi 410
6 Điểm Thi Thầy Nhựt môn THDC- THVP 26/12/2016 Khoa CNTT 413
7 Tin học đại cương lớp 18A và 05C thầy Hiệp 23/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 398
8 Điểm TK môn Photoshop- cô Mai 21/12/2016 Khoa CNTT 441
9 Tin học văn phòng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 403
10 Cài đặt và quản trị mạng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 378
11 Điểm thi môn PHOTOSHOP (C.Huyên) 21/12/2016 Thái Thị Huyên 410
12 ĐIỂM THI MÔN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ MẠNG & NHẬP MÔN TIN HỌC (T. VIÊN) 19/12/2016 Bùi Trọng Viên 356
13 Điểm thi môn Tin văn phòng lớp TINVP1 (cô Cúc, có bổ sung) 19/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 384
14 Điểm thi môn THĐC lớp Quản trị khách sạn A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 353
15 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1622A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 398
16 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1610LA (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 356
17 Điểm thi môn Tin văn phòng của lớp TINVP1 (cô Cúc) 18/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 359
18 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612D (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 361
19 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612A (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 373
20 Điểm Tin Đại cương- các lớp cô Mai 16/12/2016 Khoa CNTT 363
21 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp D 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 385
22 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp A 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 376
23 Diem thi THDC_Lop CCQ1611C 13/12/2016 Khoa CNTT 366
24 Điểm thi PTTK_Lop CDLTK39A 17/11/2016 Khoa CNTT 417
25 Điểm thi các môn thầy Đức dạy hè 16/09/2016 Đặng Hồng Hiệp 497
26 Điểm đồ án học kỳ 3_2015-2016(cô Cúc) 06/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 499
27 Điểm thi môn CSDL lớp hè (T.Thắng) 05/09/2016 Đoàn Văn Thắng 464
28 Điểm thi môn NMLT lớp LOPHL17 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 462
29 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC_HE1019 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 453
30 Điểm thi môn CTDL (hè)- T.Trường 03/09/2016 Khoa CNTT 424