Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 505
2 Điểm học phần Hệ điều hành Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 707
3 Điểm học phần tin học đại cương thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 461
4 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 419
5 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC1 (cô Cúc) 02/07/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 500
6 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 514
7 Điểm học phần tin học đại cương Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 528
8 Điểm thi các lớp TKW - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 668
9 Điểm thi lớp TINVP - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 398
10 Điểm thi lớp TINDC - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 393
11 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 01/07/2016 Khoa CNTT 764
12 Điểm thi môn KTLT (cô Cúc) 27/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 603
13 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1522A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 713
14 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511C(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 554
15 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 684
16 Điểm thi môn Corel lớp T6 (C.Huyên) 21/06/2016 Thái Thị Huyên 520
17 Điểm thi môn Corel lớp thứ 4 (C.Huyên) 20/06/2016 Thái Thị Huyên 475
18 Điểm học phần môn Kiến Trúc Máy Tính thầy Hiệp 20/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 518
19 Điểm học phần môn Hệ điều hành Thầy Viên 17/06/2016 Bùi Trọng Viên 683
20 Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa 16/06/2016 Khoa CNTT 566
21 Điểm Đồ án cơ sở và Thực tập TN (Cô Cúc) 13/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 637
22 Điểm DACS và TTTN Thầy Hiệp hướng dẫn 09/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 510
23 Điểm học phần môn Cài đặt và quản trị mạng - Thầy Viên 06/06/2016 Bùi Trọng Viên 416
24 Mạng máy tính - CCQ1522A - thầy Đ.Khoa 17/05/2016 Khoa CNTT 769
25 Điểm DACS, DACN, TTTN 21/02/2016 Đặng Hồng Hiệp 1378
26 Điểm TK các Lớp Photoshop- cô Mai (2/1/2016) 01/02/2016 Khoa CNTT 1977
27 Điểm thi Lập trình Java Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1351
28 Điểm thi NMTH Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 802
29 Điểm thi môn csdl học lại (C.Huyên) 28/01/2016 Thái Thị Huyên 591
30 Điểm đồ án Cơ sở và chuyên ngành - cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 656