Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn Corel lớp T6 (C.Huyên) 21/06/2016 Thái Thị Huyên 578
2 Điểm thi môn Corel lớp thứ 4 (C.Huyên) 20/06/2016 Thái Thị Huyên 537
3 Điểm học phần môn Kiến Trúc Máy Tính thầy Hiệp 20/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 571
4 Điểm học phần môn Hệ điều hành Thầy Viên 17/06/2016 Bùi Trọng Viên 746
5 Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa 16/06/2016 Khoa CNTT 631
6 Điểm Đồ án cơ sở và Thực tập TN (Cô Cúc) 13/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 696
7 Điểm DACS và TTTN Thầy Hiệp hướng dẫn 09/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 566
8 Điểm học phần môn Cài đặt và quản trị mạng - Thầy Viên 06/06/2016 Bùi Trọng Viên 481
9 Mạng máy tính - CCQ1522A - thầy Đ.Khoa 17/05/2016 Khoa CNTT 821
10 Điểm DACS, DACN, TTTN 21/02/2016 Đặng Hồng Hiệp 1444
11 Điểm TK các Lớp Photoshop- cô Mai (2/1/2016) 01/02/2016 Khoa CNTT 2043
12 Điểm thi Lập trình Java Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1400
13 Điểm thi NMTH Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 862
14 Điểm thi môn csdl học lại (C.Huyên) 28/01/2016 Thái Thị Huyên 645
15 Điểm đồ án Cơ sở và chuyên ngành - cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 706
16 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411D-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 804
17 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411A-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 776
18 Điểm thi các môn do Thầy Thắng dạy 20/01/2016 Đoàn Văn Thắng 1182
19 Điểm thi học phần Hệ Điều Hành Thầy Đức 18/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1172
20 Điểm thi môn lập trình quản lí T. Viên 15/01/2016 Bùi Trọng Viên 1290
21 Điểm thi môn Photoshop (C.Huyên) 15/01/2016 Thái Thị Huyên 812
22 Điểm thi môn Tin học đại cương lớp CCQ1512E (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 813
23 Điểm thi môn SQL server nhóm 02 (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 843
24 Điểm tổng kết Đồ án chuyên ngành Thầy Hiệp 12/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 789
25 Điểm ĐAMH2 và điểm HP môn DV Mạng T.Viên 12/01/2016 Bùi Trọng Viên 700
26 Điểm ĐAMH2 và điểm HP thi môn DV Mạng T.Viên 12/01/2016 Bùi Trọng Viên 624
27 Điểm thi môn THDC lớp hóa nhuộm (C.Huyên) 11/01/2016 Thái Thị Huyên 1030
28 Nhập môn tin học - CCQ1517C - Nhóm 11 11/01/2016 Lê Anh Khoa 782
29 Nhập môn tin học - Nhóm 02 11/01/2016 Đoàn Văn Thắng 801
30 Nhập môn tin học - CCQ1517D - Nhóm 12 11/01/2016 Tạ Hữu Thính 855