Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411D-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 757
2 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411A-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 728
3 Điểm thi các môn do Thầy Thắng dạy 20/01/2016 Đoàn Văn Thắng 1132
4 Điểm thi học phần Hệ Điều Hành Thầy Đức 18/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1118
5 Điểm thi môn lập trình quản lí T. Viên 15/01/2016 Bùi Trọng Viên 1244
6 Điểm thi môn Photoshop (C.Huyên) 15/01/2016 Thái Thị Huyên 768
7 Điểm thi môn Tin học đại cương lớp CCQ1512E (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 760
8 Điểm thi môn SQL server nhóm 02 (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 802
9 Điểm tổng kết Đồ án chuyên ngành Thầy Hiệp 12/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 725
10 Điểm ĐAMH2 và điểm HP môn DV Mạng T.Viên 12/01/2016 Bùi Trọng Viên 649
11 Điểm ĐAMH2 và điểm HP thi môn DV Mạng T.Viên 12/01/2016 Bùi Trọng Viên 558
12 Điểm thi môn THDC lớp hóa nhuộm (C.Huyên) 11/01/2016 Thái Thị Huyên 957
13 Nhập môn tin học - CCQ1517C - Nhóm 11 11/01/2016 Lê Anh Khoa 728
14 Nhập môn tin học - Nhóm 02 11/01/2016 Đoàn Văn Thắng 746
15 Nhập môn tin học - CCQ1517D - Nhóm 12 11/01/2016 Tạ Hữu Thính 783
16 Nhập môn tin học - CCQ1517E - Nhóm 13 11/01/2016 Võ Hoàng Khang 614
17 Nhập môn lập trình học lại - T. Nhựt 08/01/2016 Nguyễn Xuân Nhựt 754
18 Điểm thi học phần THVP Thầy Đức (Có chỉnh sửa) 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1044
19 Điểm học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 885
20 Điểm thi cuối kỳ Mạng máy tính Thầy Hiệp 06/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1068
21 Tin Đại Cương- CCQ1522F-Th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 660
22 Mạng máy tính (02 lớp) - th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 1207
23 Điểm thi môn COREL - lớp CCQ1422A 06/01/2016 Khoa CNTT 650
24 Điểm thi môn COREL - lớp CCQ1411A 06/01/2016 Khoa CNTT 645
25 Điểm thi môn THDC - lớp CCQ1511B 06/01/2016 Khoa CNTT 778
26 Điểm thi môn THDC - lớp CCQ1512A 06/01/2016 Khoa CNTT 675
27 Tin Đại cương -CCQ1522A- th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 588
28 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 692
29 HĐH Linux - th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 580
30 Điểm thi môn TKW - HỌC LẠI 04/01/2016 Khoa CNTT 772