Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi Xử lý ảnh- cô Mai- lớp hè 01/09/2016 Khoa CNTT 419
2 Điểm thi các học phần HÈ Thầy Viên 31/08/2016 Bùi Trọng Viên 430
3 Điểm học phần tin học đại cương hè Thầy Hiệp 30/08/2016 Đặng Hồng Hiệp 435
4 Diem thi NMTH_Thay Son 30/08/2016 Khoa CNTT 405
5 Điểm thi các môn thầy Hán dạy 22/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 567
6 Điểm thi môn CSDL (T.Thắng) 21/07/2016 Đoàn Văn Thắng 461
7 Điểm thi môn SQL Server (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 474
8 Điểm thi môn UML (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 495
9 TIN HỌC VĂN PHÒNG Nhóm 2. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 825
10 Điểm Tin học Đại cương nhóm 13 T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 749
11 Điểm thi SQL NHÓM 1 và Nhóm 4. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 740
12 Điểm thi các môn (thầy Mạnh) 05/07/2016 Khoa CNTT 931
13 Điểm thi môn CSDL Nhóm 5 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 661
14 Điểm thi môn CSDL Nhóm 3 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 624
15 Điểm thi môn THVP (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 537
16 Điểm thi môn THDC (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 538
17 Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 3- Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 590
18 Điểm thi Thiết kế web - Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 763
19 TTDPT-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 643
20 CTDL-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 878
21 Điểm thi các môn T. Viên 03/07/2016 Bùi Trọng Viên 890
22 Điểm thi học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 645
23 Điểm học phần Hệ điều hành Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 838
24 Điểm học phần tin học đại cương thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 620
25 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 552
26 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC1 (cô Cúc) 02/07/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 618
27 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 644
28 Điểm học phần tin học đại cương Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 661
29 Điểm thi các lớp TKW - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 800
30 Điểm thi lớp TINVP - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 532