Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Tin học - Th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 101
2 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611B(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 112
3 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611A(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 114
4 Điểm đồ án CS và CN (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 138
5 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717F (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 157
6 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 139
7 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1711D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 142
8 Điểm thi kết thúc môn THVP (C.Huyên) 13/01/2018 Thái Thị Huyên 151
9 Điểm thi lớp TINVP1_CCQ1711A_Thay Son_13.01.2017 13/01/2018 Khoa CNTT 105
10 Điểm TK Tin Đại cương - Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 119
11 Điểm thi môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/01/2018 Thái Thị Huyên 103
12 Điểm Lập trình Web -cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 111
13 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 117
14 Điểm thi Tin hoc_Thầy Phạm Văn Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 125
15 Điểm thi kết thúc môn Tin học (C.Huyên) 10/01/2018 Thái Thị Huyên 110
16 Điểm thi Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 10/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 108
17 Điểm thi kết thúc môn Photoshop (C.Huyên) 09/01/2018 Thái Thị Huyên 99
18 Điểm đồ án thầy Hiệp và thầy Trường 09/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 129
19 Điểm thi môn ANM (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 81
20 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 90
21 Điểm thi môn MMT (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 100
22 Điểm đồ án CS và CN- cô Mai 09/01/2018 Khoa CNTT 91
23 Điểm TK môn Photoshop - các lớp - cô Mai 09/01/2018 Khoa CNTT 113
24 Điểm học phần Tin học thầy Hiệp 08/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 151
25 Điểm học phần MMT Thầy Hiệp 08/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 150
26 Điểm thi các môn học kì 1 năm 17-18 do thầy Viên dạy 08/01/2018 Bùi Trọng Viên 132
27 Điểm thi NMLT lớp CCQ1711E+CCQ1722A (cô Cúc) 08/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 116
28 Điểm thi NMLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 08/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 90
29 Điểm thi NMLT lớp CCQ1711B (cô Cúc) 08/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 98
30 Điểm kết thúc học phần môn QTM Thầy Hiệp 07/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 138