Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 HĐH Linux - th Đăng Khoa -02 20/06/2018 Khoa CNTT 37
2 Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa - lớp 02 20/06/2018 Khoa CNTT 39
3 Điểm thi TBTT thầy Hiệp 19/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 62
4 Điểm thi KTMT lớp D thầy Hiệp 19/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 62
5 Điểm thi môn UML_Thầy Sơn 19/06/2018 Khoa CNTT 42
6 Điểm Thi môn TKWEB - cô Mai 19/06/2018 Khoa CNTT 46
7 Điểm môn Thiết kế Web - Cô Quyên 18/06/2018 Hồ Diên Lợi 42
8 Điểm thi môn Kiểm Thử Phần Mềm_Thầy Sơn 16/06/2018 Khoa CNTT 38
9 Điểm Photoshop-Nhóm đợt 1- cô Huyên 16/06/2018 Khoa CNTT 45
10 Điểm thi Môn Photoshop-cô Mai 16/06/2018 Khoa CNTT 39
11 Điểm HP môn Hệ điều hành (thầy Viên) 16/06/2018 Bùi Trọng Viên 50
12 Điểm thi NMLT lớp LOPHL5 (cô Cúc) 15/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 41
13 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 13/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 59
14 Điểm DACN và TTTN Thầy Hiệp 14/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 74
15 Điểm đồ án Cơ sở ngành + TTTN (cô Cúc) 14/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 46
16 Điểm thi Tin học Thầy Mạnh 11/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 78
17 Điểm thi môn Tin học Cô Nguyên 08/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 80
18 Điểm TTTN-DACS cô Mai 08/06/2018 Khoa CNTT 60
19 Điểm DACN_TTTN (C.Huyên) 07/06/2018 Thái Thị Huyên 65
20 Điểm quá trình SQL do T.Nhựt dạy 04/06/2018 Khoa CNTT 73
21 Điểm giữa kỳ HĐH Thầy Đức 30/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 85
22 Điểm giữa kỳ TTNT Thầy Đức 30/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 75
23 Điểm thi môn TDC-sáng thứ 6- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 93
24 Điểm thi môn TDC-sáng thứ 3- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 86
25 Điểm thi môn TVP-chiều thứ 4- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 82
26 Điểm thi môn TVP-sáng thứ 2- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 88
27 Điểm thi môn Corel - c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 85
28 Điểm thi tin học_Thầy Sơn_12.05.2018 12/05/2018 Khoa CNTT 72
29 Điểm thi môn tin học nhóm 8 thầy Hiệp 11/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 78
30 Điểm Thi Tin học T.Nhựt dạy Thứ 2 11/05/2018 Khoa CNTT 89