Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm đồ án Cơ sở ngành + Chuyên ngành (cô Cúc) 30/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 38
2 Điểm môn corel c. Huyên 29/12/2017 Thái Thị Huyên 30
3 Điểm thi lớp Thiết kế web HL- cô Mai 09/11/2017 Khoa CNTT 103
4 Điểm thi Lập trình JAVA hk3_Thầy Hán 10/09/2017 Khoa CNTT 219
5 Điểm hè Tin Học Văn Phòng T.Nhựt dạy 08/09/2017 Khoa CNTT 177
6 Điểm thi môn NMLT-hè (T.Trường) 02/09/2017 Khoa CNTT 175
7 Điểm TinVP- lớp CLC hè- cập nhật 1/9 cô Mai 31/08/2017 Khoa CNTT 220
8 Điểm đồ án hè 2017 (cô Cúc) 31/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 157
9 Điểm thi SQL hè thầy Trường 31/08/2017 Đặng Hồng Hiệp 213
10 Điểm thi môn KTLT lớp HE2017 (cô Cúc) 28/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 131
11 Điềm thi KTMT lớp hè 28/08/2017 Khoa CNTT 133
12 Điểm thi các môn Thầy Viên dạy 26/08/2017 Bùi Trọng Viên 153
13 Điểm TK môn Photoshop- lớp hè - cô Mai 25/08/2017 Khoa CNTT 142
14 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 132
15 Điểm thi lớp HE1019_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 127
16 Điểm thi môn Nhập môn tin học lớp HE1019 (T.Mạnh) 24/08/2017 Khoa CNTT 157
17 Điểm thi môn Tin Đại Cương (T.Mạnh) 05/07/2017 Khoa CNTT 192
18 Điểm thi môn Tin Học Đại Cương (T.Trường) 29/06/2017 Khoa CNTT 205
19 Điểm thi môn tin học văn phòng cô Huyên 29/06/2017 Thái Thị Huyên 207
20 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2017 Khoa CNTT 208
21 Điểm HP Hệ điều hành & Tin đại cương ( Thầy Viên) 27/06/2017 Bùi Trọng Viên 220
22 Tin học văn phòng - Th Đăng Khoa 27/06/2017 Khoa CNTT 166
23 Điểm thi học phần THVP thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 167
24 Điểm thi TĐC, Tin VP - cô Mai 26/06/2017 Khoa CNTT 163
25 Điểm học phần THDC Thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 173
26 Điểm học phần HDH thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 161
27 Điểm học phần THDC thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 150
28 Điểm thi môn Nhập mônTH +CSDL (T.Mạnh) 25/06/2017 Khoa CNTT 151
29 Điểm thi TIN ĐẠI CƯƠNG_Thầy Sơn 25/06/2017 Khoa CNTT 171
30 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/06/2017 Khoa CNTT 149