Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm OOP Thầy Nhựt dạy 06/12/2018 Khoa CNTT 91
2 Điểm thi Mạng máy tính, Lập trình quản lí, Cài đặt và quản trị mạng, Hệ điều hành linux (Thầy Viên) 06/12/2018 Bùi Trọng Viên 101
3 Điểm Môn TKWEB lớp CCQ1711B -Cô Mai 05/12/2018 Khoa CNTT 88
4 Điểm TK lớp TVP1- cô Mai 05/12/2018 Khoa CNTT 98
5 Điểm thi THVP thầy Đức học kỳ 1 năm 2018 05/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 100
6 Điểm học phần môn cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp 04/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 87
7 Điểm học phần Tin học hè thầy Hán 13/09/2018 Đặng Hồng Hiệp 527
8 Điểm thi môn Thiết kế mạng (T.Trường) 11/09/2018 Khoa CNTT 525
9 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 11/09/2018 Khoa CNTT 539
10 Điểm thi môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 11/09/2018 Khoa CNTT 479
11 Điểm thi lớp hè 2018 (T.Mạnh) 09/09/2018 Khoa CNTT 460
12 Điểm thi PTTK +Đồ án cơ sở ngành_ Thầy Sơn_08.09.2018 08/09/2018 Khoa CNTT 491
13 Điểm Photoshop sáng T2(C.Huyên) 04/09/2018 Thái Thị Huyên 330
14 Điểm học phần hè Thầy Viên giảng dạy 03/09/2018 Bùi Trọng Viên 261
15 Điểm kết thúc học phần THVP hè thầy Đức 30/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 256
16 Điểm thi TINDC&TINVP_Thầy Sơn_30.08.2018 30/08/2018 Khoa CNTT 272
17 Điểm thi học phần hè môn TTNT thầy Đức 29/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 231
18 Tin học văn phòng th Đăng Khoa - hk hè 28/08/2018 Khoa CNTT 235
19 Điểm học phần tin học hè thầy Hiệp 26/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 249
20 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 26/08/2018 Khoa CNTT 231
21 Điểm KTHP môn Tin học T3(C.Huyên) 31/07/2018 Thái Thị Huyên 207
22 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 10/07/2018 Khoa CNTT 265
23 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711E (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 275
24 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 230
25 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711C (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 217
26 Điểm thi môn TIN HỌC_Cô Quyên 29.06.2018 29/06/2018 Khoa CNTT 233
27 Điểm thi Tin học Cô Quyên 28/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 191
28 Điểm thi Tin học thầy Hiệp 28/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 232
29 Điểm thi Tin học - lớp th Hán 28/06/2018 Khoa CNTT 237
30 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2018 Khoa CNTT 232