Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm KTHP THVP CHIỀU T6 NHÓM 2(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 137
2 Điểm KTHP THVP CHIỀU T4(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 126
3 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711C (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 114
4 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711B (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 102
5 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711A (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 131
6 Điểm thi môn TTDPT (T.Trường) 23/06/2018 Khoa CNTT 113
7 Điểm KTHP môn Corel (C.Quyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 102
8 Điểm KTHP môn Corel sáng T2(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 110
9 Điểm thi môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 22/06/2018 Khoa CNTT 131
10 Điểm thi môn MMT (T.Trường) 22/06/2018 Khoa CNTT 129
11 Điểm thi Tin học thầy Hán đợt 1 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 135
12 Điểm thi THVP Thầy Đức 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 121
13 Điểm HP Cài đặt và quản trị mạng (Thầy Viên) 21/06/2018 Bùi Trọng Viên 119
14 Điểm thi cuối kỳ TTNT Thầy Đức 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 111
15 Tin học văn phòng - th ĐKhoa - 02 20/06/2018 Khoa CNTT 97
16 HĐH Linux - th Đăng Khoa -02 20/06/2018 Khoa CNTT 111
17 Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa - lớp 02 20/06/2018 Khoa CNTT 106
18 Điểm thi TBTT thầy Hiệp 19/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 166
19 Điểm thi KTMT lớp D thầy Hiệp 19/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 153
20 Điểm thi môn UML_Thầy Sơn 19/06/2018 Khoa CNTT 116
21 Điểm Thi môn TKWEB - cô Mai 19/06/2018 Khoa CNTT 134
22 Điểm môn Thiết kế Web - Cô Quyên 18/06/2018 Hồ Diên Lợi 126
23 Điểm thi môn Kiểm Thử Phần Mềm_Thầy Sơn 16/06/2018 Khoa CNTT 112
24 Điểm Photoshop-Nhóm đợt 1- cô Huyên 16/06/2018 Khoa CNTT 138
25 Điểm thi Môn Photoshop-cô Mai 16/06/2018 Khoa CNTT 124
26 Điểm HP môn Hệ điều hành (thầy Viên) 16/06/2018 Bùi Trọng Viên 139
27 Điểm thi NMLT lớp LOPHL5 (cô Cúc) 15/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 112
28 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 13/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 168
29 Điểm DACN và TTTN Thầy Hiệp 14/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 175
30 Điểm đồ án Cơ sở ngành + TTTN (cô Cúc) 14/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 110