Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi lớp TINDC - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 553
2 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 01/07/2016 Khoa CNTT 893
3 Điểm thi môn KTLT (cô Cúc) 27/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 720
4 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1522A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 839
5 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511C(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 672
6 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 823
7 Điểm thi môn Corel lớp T6 (C.Huyên) 21/06/2016 Thái Thị Huyên 645
8 Điểm thi môn Corel lớp thứ 4 (C.Huyên) 20/06/2016 Thái Thị Huyên 608
9 Điểm học phần môn Kiến Trúc Máy Tính thầy Hiệp 20/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 637
10 Điểm học phần môn Hệ điều hành Thầy Viên 17/06/2016 Bùi Trọng Viên 807
11 Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa 16/06/2016 Khoa CNTT 701
12 Điểm Đồ án cơ sở và Thực tập TN (Cô Cúc) 13/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 758
13 Điểm DACS và TTTN Thầy Hiệp hướng dẫn 09/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 622
14 Điểm học phần môn Cài đặt và quản trị mạng - Thầy Viên 06/06/2016 Bùi Trọng Viên 552
15 Mạng máy tính - CCQ1522A - thầy Đ.Khoa 17/05/2016 Khoa CNTT 875
16 Điểm DACS, DACN, TTTN 21/02/2016 Đặng Hồng Hiệp 1514
17 Điểm TK các Lớp Photoshop- cô Mai (2/1/2016) 01/02/2016 Khoa CNTT 2108
18 Điểm thi Lập trình Java Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1471
19 Điểm thi NMTH Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 929
20 Điểm thi môn csdl học lại (C.Huyên) 28/01/2016 Thái Thị Huyên 711
21 Điểm đồ án Cơ sở và chuyên ngành - cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 763
22 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411D-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 867
23 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411A-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 832
24 Điểm thi các môn do Thầy Thắng dạy 20/01/2016 Đoàn Văn Thắng 1227
25 Điểm thi học phần Hệ Điều Hành Thầy Đức 18/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1222
26 Điểm thi môn lập trình quản lí T. Viên 15/01/2016 Bùi Trọng Viên 1335
27 Điểm thi môn Photoshop (C.Huyên) 15/01/2016 Thái Thị Huyên 867
28 Điểm thi môn Tin học đại cương lớp CCQ1512E (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 861
29 Điểm thi môn SQL server nhóm 02 (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 890
30 Điểm tổng kết Đồ án chuyên ngành Thầy Hiệp 12/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 850