Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Nhập môn tin học - CCQ1517E - Nhóm 13 11/01/2016 Võ Hoàng Khang 668
2 Nhập môn lập trình học lại - T. Nhựt 08/01/2016 Nguyễn Xuân Nhựt 810
3 Điểm thi học phần THVP Thầy Đức (Có chỉnh sửa) 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1099
4 Điểm học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 937
5 Điểm thi cuối kỳ Mạng máy tính Thầy Hiệp 06/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1114
6 Tin Đại Cương- CCQ1522F-Th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 714
7 Mạng máy tính (02 lớp) - th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 1319
8 Điểm thi môn COREL - lớp CCQ1422A 06/01/2016 Khoa CNTT 715
9 Điểm thi môn COREL - lớp CCQ1411A 06/01/2016 Khoa CNTT 709
10 Điểm thi môn THDC - lớp CCQ1511B 06/01/2016 Khoa CNTT 835
11 Điểm thi môn THDC - lớp CCQ1512A 06/01/2016 Khoa CNTT 730
12 Tin Đại cương -CCQ1522A- th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 645
13 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 757
14 HĐH Linux - th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 641
15 Điểm thi môn TKW - HỌC LẠI 04/01/2016 Khoa CNTT 831
16 Điểm thi môn LRCD, THVP, NMTH của T. Viên 02/01/2016 Bùi Trọng Viên 1170
17 Điểm thi cuối kỳ môn THĐC thầy Hiệp 01/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 832
18 Điểm thi môn TinVP lớp CCQ1410C-Cô Cúc 01/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 955
19 NMTH - Thầy Nhựt - Nhóm 03 31/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 950
20 NMTH - Thầy Nhựt - Nhóm 14 31/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 771
21 Điểm thi cuối kỳ Thiết bị truyền thông 30/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 670
22 Điểm thi môn TinDC lớp CCQ1512C - cô Cúc 30/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 683
23 Điểm thi môn TinDC lớp CCQ1510LA - cô Cúc 30/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 669
24 Điểm thi môn corel (C.Huyên) 27/12/2015 Thái Thị Huyên 744
25 Điểm thi Hè các lớp thầy Nhựt dạy 04/09/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 1334