Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn LRCD, THVP, NMTH của T. Viên 02/01/2016 Bùi Trọng Viên 1111
2 Điểm thi cuối kỳ môn THĐC thầy Hiệp 01/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 780
3 Điểm thi môn TinVP lớp CCQ1410C-Cô Cúc 01/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 884
4 NMTH - Thầy Nhựt - Nhóm 03 31/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 865
5 NMTH - Thầy Nhựt - Nhóm 14 31/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 713
6 Điểm thi cuối kỳ Thiết bị truyền thông 30/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 615
7 Điểm thi môn TinDC lớp CCQ1512C - cô Cúc 30/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 604
8 Điểm thi môn TinDC lớp CCQ1510LA - cô Cúc 30/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 595
9 Điểm thi môn corel (C.Huyên) 27/12/2015 Thái Thị Huyên 680
10 Điểm thi Hè các lớp thầy Nhựt dạy 04/09/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 1272