Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Nhập môn tin học - CCQ1517E - Nhóm 13 11/01/2016 Võ Hoàng Khang 634
2 Nhập môn lập trình học lại - T. Nhựt 08/01/2016 Nguyễn Xuân Nhựt 776
3 Điểm thi học phần THVP Thầy Đức (Có chỉnh sửa) 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1069
4 Điểm học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 908
5 Điểm thi cuối kỳ Mạng máy tính Thầy Hiệp 06/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1090
6 Tin Đại Cương- CCQ1522F-Th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 682
7 Mạng máy tính (02 lớp) - th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 1246
8 Điểm thi môn COREL - lớp CCQ1422A 06/01/2016 Khoa CNTT 672
9 Điểm thi môn COREL - lớp CCQ1411A 06/01/2016 Khoa CNTT 667
10 Điểm thi môn THDC - lớp CCQ1511B 06/01/2016 Khoa CNTT 798
11 Điểm thi môn THDC - lớp CCQ1512A 06/01/2016 Khoa CNTT 693
12 Tin Đại cương -CCQ1522A- th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 609
13 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 713
14 HĐH Linux - th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 607
15 Điểm thi môn TKW - HỌC LẠI 04/01/2016 Khoa CNTT 796
16 Điểm thi môn LRCD, THVP, NMTH của T. Viên 02/01/2016 Bùi Trọng Viên 1139
17 Điểm thi cuối kỳ môn THĐC thầy Hiệp 01/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 804
18 Điểm thi môn TinVP lớp CCQ1410C-Cô Cúc 01/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 911
19 NMTH - Thầy Nhựt - Nhóm 03 31/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 905
20 NMTH - Thầy Nhựt - Nhóm 14 31/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 740
21 Điểm thi cuối kỳ Thiết bị truyền thông 30/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 634
22 Điểm thi môn TinDC lớp CCQ1512C - cô Cúc 30/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 641
23 Điểm thi môn TinDC lớp CCQ1510LA - cô Cúc 30/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 621
24 Điểm thi môn corel (C.Huyên) 27/12/2015 Thái Thị Huyên 712
25 Điểm thi Hè các lớp thầy Nhựt dạy 04/09/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 1293