Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 CCQ1722A- Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa 07/01/2018 Khoa CNTT 153
2 Điểm thi môn Corel Draw (C.Huyên) 03/01/2018 Thái Thị Huyên 118
3 Điểm học phần môn THDC thầy Hiệp 01/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 157
4 Điểm đồ án Cơ sở ngành + Chuyên ngành (cô Cúc) 30/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 93
5 Điểm môn corel c. Huyên 29/12/2017 Thái Thị Huyên 94
6 Điểm thi lớp Thiết kế web HL- cô Mai 09/11/2017 Khoa CNTT 258
7 Điểm thi Lập trình JAVA hk3_Thầy Hán 10/09/2017 Khoa CNTT 308
8 Điểm hè Tin Học Văn Phòng T.Nhựt dạy 08/09/2017 Khoa CNTT 265
9 Điểm thi môn NMLT-hè (T.Trường) 02/09/2017 Khoa CNTT 264
10 Điểm TinVP- lớp CLC hè- cập nhật 1/9 cô Mai 31/08/2017 Khoa CNTT 339
11 Điểm đồ án hè 2017 (cô Cúc) 31/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 256
12 Điểm thi SQL hè thầy Trường 31/08/2017 Đặng Hồng Hiệp 297
13 Điểm thi môn KTLT lớp HE2017 (cô Cúc) 28/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 215
14 Điềm thi KTMT lớp hè 28/08/2017 Khoa CNTT 214
15 Điểm thi các môn Thầy Viên dạy 26/08/2017 Bùi Trọng Viên 235
16 Điểm TK môn Photoshop- lớp hè - cô Mai 25/08/2017 Khoa CNTT 208
17 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 206
18 Điểm thi lớp HE1019_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 194
19 Điểm thi môn Nhập môn tin học lớp HE1019 (T.Mạnh) 24/08/2017 Khoa CNTT 230
20 Điểm thi môn Tin Đại Cương (T.Mạnh) 05/07/2017 Khoa CNTT 266
21 Điểm thi môn Tin Học Đại Cương (T.Trường) 29/06/2017 Khoa CNTT 271
22 Điểm thi môn tin học văn phòng cô Huyên 29/06/2017 Thái Thị Huyên 272
23 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2017 Khoa CNTT 283
24 Điểm HP Hệ điều hành & Tin đại cương ( Thầy Viên) 27/06/2017 Bùi Trọng Viên 283
25 Tin học văn phòng - Th Đăng Khoa 27/06/2017 Khoa CNTT 237
26 Điểm thi học phần THVP thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 225
27 Điểm thi TĐC, Tin VP - cô Mai 26/06/2017 Khoa CNTT 239
28 Điểm học phần THDC Thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 238
29 Điểm học phần HDH thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 215
30 Điểm học phần THDC thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 210