Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Lắp ráp cài đặt -th Đăng Khoa 10/05/2018 Phạm Đăng Khoa 71
2 Điểm thi môn tin học thầy Viên 08/05/2018 Bùi Trọng Viên 92
3 Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 34-cô Mai 07/05/2018 Khoa CNTT 84
4 Điểm KTHP môn Photoshop chiều T3(C.Huyên) 07/05/2018 Thái Thị Huyên 68
5 Điểm KTHP môn Photoshop sáng T2(C.Huyên) 07/05/2018 Thái Thị Huyên 63
6 Điểm thi Tin Văn Phòng Nhóm 05-cô Mai 05/05/2018 Khoa CNTT 86
7 Điểm Thi Môn Xử lý ảnh PS- cô Mai (6/5) 05/05/2018 Khoa CNTT 127
8 Tin học văn phòng - th ĐKhoa 05/05/2018 Phạm Đăng Khoa 91
9 Điểm học phần các môn thầy Mạnh 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 255
10 Điểm học phần lập trình Java thầy Hán 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 235
11 Điểm học phần Tin học Thầy Hán 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 281
12 Điểm học phần TTNT thầy Đức 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 227
13 Điểm học phần HDH thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 234
14 Điểm tin học văn phòng CLC thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 167
15 Điểm học phần Tin học thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 197
16 Điểm thi môn ASP.NET (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 176
17 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 163
18 Điểm học phần Cấu trúc rời rạc thầy Đức 19/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 182
19 Điểm thi môn tin văn phòng (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 240
20 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1703D (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 239
21 HĐH Linux - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 174
22 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 158
23 Tin học - Th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 132
24 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611B(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 152
25 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611A(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 144
26 Điểm đồ án CS và CN (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 176
27 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717F (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 201
28 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 183
29 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1711D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 185
30 Điểm thi kết thúc môn THVP (C.Huyên) 13/01/2018 Thái Thị Huyên 193