Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm HP môn Tin học (Thầy Viên) 27/06/2018 Bùi Trọng Viên 222
2 Điểm thi tin học lớp TINDC2_Thầy Sơn_25.06.2018 25/06/2018 Khoa CNTT 236
3 Điểm thi tin học lớp TINDC2_Thầy Sơn_25.06.2018 25/06/2018 Khoa CNTT 210
4 Điểm thi TinDC lớp CCQ1724LA- cô Mai 24/06/2018 Khoa CNTT 191
5 Điểm thi KTHP các lớp môn CSDL (c. Huyên) 24/06/2018 Thái Thị Huyên 205
6 Tin văn phòng - cô Khánh Quyên 24/06/2018 Khoa CNTT 202
7 Điểm KTHP THVP CHIỀU T6 NHÓM 2(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 213
8 Điểm KTHP THVP CHIỀU T4(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 194
9 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711C (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 188
10 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711B (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 177
11 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711A (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 216
12 Điểm thi môn TTDPT (T.Trường) 23/06/2018 Khoa CNTT 193
13 Điểm KTHP môn Corel (C.Quyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 180
14 Điểm KTHP môn Corel sáng T2(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 184
15 Điểm thi môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 22/06/2018 Khoa CNTT 191
16 Điểm thi môn MMT (T.Trường) 22/06/2018 Khoa CNTT 213
17 Điểm thi Tin học thầy Hán đợt 1 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 205
18 Điểm thi THVP Thầy Đức 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 191
19 Điểm HP Cài đặt và quản trị mạng (Thầy Viên) 21/06/2018 Bùi Trọng Viên 193
20 Điểm thi cuối kỳ TTNT Thầy Đức 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 170
21 Tin học văn phòng - th ĐKhoa - 02 20/06/2018 Khoa CNTT 166
22 HĐH Linux - th Đăng Khoa -02 20/06/2018 Khoa CNTT 172
23 Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa - lớp 02 20/06/2018 Khoa CNTT 175
24 Điểm thi TBTT thầy Hiệp 19/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 259
25 Điểm thi KTMT lớp D thầy Hiệp 19/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 238
26 Điểm thi môn UML_Thầy Sơn 19/06/2018 Khoa CNTT 195
27 Điểm Thi môn TKWEB - cô Mai 19/06/2018 Khoa CNTT 218
28 Điểm môn Thiết kế Web - Cô Quyên 18/06/2018 Hồ Diên Lợi 205
29 Điểm thi môn Kiểm Thử Phần Mềm_Thầy Sơn 16/06/2018 Khoa CNTT 185
30 Điểm Photoshop-Nhóm đợt 1- cô Huyên 16/06/2018 Khoa CNTT 213