Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi Tin học Thầy Mạnh 11/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 140
2 Điểm thi môn Tin học Cô Nguyên 08/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 131
3 Điểm TTTN-DACS cô Mai 08/06/2018 Khoa CNTT 97
4 Điểm DACN_TTTN (C.Huyên) 07/06/2018 Thái Thị Huyên 117
5 Điểm quá trình SQL do T.Nhựt dạy 04/06/2018 Khoa CNTT 124
6 Điểm giữa kỳ HĐH Thầy Đức 30/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 148
7 Điểm giữa kỳ TTNT Thầy Đức 30/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 124
8 Điểm thi môn TDC-sáng thứ 6- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 131
9 Điểm thi môn TDC-sáng thứ 3- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 124
10 Điểm thi môn TVP-chiều thứ 4- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 117
11 Điểm thi môn TVP-sáng thứ 2- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 117
12 Điểm thi môn Corel - c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 117
13 Điểm thi tin học_Thầy Sơn_12.05.2018 12/05/2018 Khoa CNTT 108
14 Điểm thi môn tin học nhóm 8 thầy Hiệp 11/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 110
15 Điểm Thi Tin học T.Nhựt dạy Thứ 2 11/05/2018 Khoa CNTT 121
16 Lắp ráp cài đặt -th Đăng Khoa 10/05/2018 Phạm Đăng Khoa 100
17 Điểm thi môn tin học thầy Viên 08/05/2018 Bùi Trọng Viên 123
18 Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 34-cô Mai 07/05/2018 Khoa CNTT 117
19 Điểm KTHP môn Photoshop chiều T3(C.Huyên) 07/05/2018 Thái Thị Huyên 92
20 Điểm KTHP môn Photoshop sáng T2(C.Huyên) 07/05/2018 Thái Thị Huyên 93
21 Điểm thi Tin Văn Phòng Nhóm 05-cô Mai 05/05/2018 Khoa CNTT 114
22 Điểm Thi Môn Xử lý ảnh PS- cô Mai (6/5) 05/05/2018 Khoa CNTT 177
23 Tin học văn phòng - th ĐKhoa 05/05/2018 Phạm Đăng Khoa 120
24 Điểm học phần các môn thầy Mạnh 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 290
25 Điểm học phần lập trình Java thầy Hán 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 283
26 Điểm học phần Tin học Thầy Hán 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 327
27 Điểm học phần TTNT thầy Đức 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 263
28 Điểm học phần HDH thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 281
29 Điểm tin học văn phòng CLC thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 197
30 Điểm học phần Tin học thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 245