Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn ASP.NET (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 260
2 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 248
3 Điểm học phần Cấu trúc rời rạc thầy Đức 19/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 273
4 Điểm thi môn tin văn phòng (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 340
5 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1703D (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 353
6 HĐH Linux - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 273
7 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 222
8 Tin học - Th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 201
9 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611B(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 243
10 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611A(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 221
11 Điểm đồ án CS và CN (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 265
12 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717F (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 289
13 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 285
14 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1711D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 269
15 Điểm thi kết thúc môn THVP (C.Huyên) 13/01/2018 Thái Thị Huyên 284
16 Điểm thi lớp TINVP1_CCQ1711A_Thay Son_13.01.2017 13/01/2018 Khoa CNTT 201
17 Điểm TK Tin Đại cương - Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 213
18 Điểm thi môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/01/2018 Thái Thị Huyên 198
19 Điểm Lập trình Web -cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 207
20 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 217
21 Điểm thi Tin hoc_Thầy Phạm Văn Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 234
22 Điểm thi kết thúc môn Tin học (C.Huyên) 10/01/2018 Thái Thị Huyên 206
23 Điểm thi Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 10/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 183
24 Điểm thi kết thúc môn Photoshop (C.Huyên) 09/01/2018 Thái Thị Huyên 178
25 Điểm đồ án thầy Hiệp và thầy Trường 09/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 265
26 Điểm thi môn ANM (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 182
27 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 176
28 Điểm thi môn MMT (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 201
29 Điểm đồ án CS và CN- cô Mai 09/01/2018 Khoa CNTT 183
30 Điểm TK môn Photoshop - các lớp - cô Mai 09/01/2018 Khoa CNTT 211