Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm đồ án, TTTN, Khóa Luận 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 216
2 Điểm thi Mạng máy tính thầy Hiệp 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 196
3 Điểm thi HDH Thầy Đức 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 190
4 Điểm Thi môn Corel-cô Mai-update 14-1-2017 14/01/2017 Khoa CNTT 250
5 Điểm thi môn Lập trình quản lí (T. Viên) 14/01/2017 Bùi Trọng Viên 204
6 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 3 13/01/2017 Khoa CNTT 219
7 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 2 13/01/2017 Khoa CNTT 203
8 Điểm thi môn LRCĐ và Dịch Vụ mạng (Thầy Viên) 13/01/2017 Bùi Trọng Viên 176
9 Mạng máy tính - Th Đăng Khoa 13/01/2017 Khoa CNTT 208
10 SQL Server học lại T.Nhựt 11/01/2017 Khoa CNTT 180
11 T.Nhựt Điểm Thi Java 2017 11/01/2017 Khoa CNTT 158
12 Điểm thi môn CSDL(T.Mạnh) 05/01/2017 Khoa CNTT 191
13 Điểm thi nhập môn tin học (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 225
14 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 171
15 Điểm thi môn An Ninh Mang (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 170
16 Điểm thi các môn: Nhập môn TH, Tin DC (Thầy Mạnh) 29/12/2016 Khoa CNTT 174
17 Điểm học phần THDC và THVP thầy Đức 27/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 171
18 Điểm đồ án chuyên nghành do T. Viên và T. Đăng Khoa hướng dẫn 27/12/2016 Bùi Trọng Viên 159
19 Điểm báo cáo đồ án Cô Cúc - Thầy Lợi 26/12/2016 Hồ Diên Lợi 193
20 Điểm Thi Thầy Nhựt môn THDC- THVP 26/12/2016 Khoa CNTT 193
21 Tin học đại cương lớp 18A và 05C thầy Hiệp 23/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 174
22 Điểm TK môn Photoshop- cô Mai 21/12/2016 Khoa CNTT 195
23 Tin học văn phòng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 185
24 Cài đặt và quản trị mạng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 162
25 Điểm thi môn PHOTOSHOP (C.Huyên) 21/12/2016 Thái Thị Huyên 173
26 ĐIỂM THI MÔN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ MẠNG & NHẬP MÔN TIN HỌC (T. VIÊN) 19/12/2016 Bùi Trọng Viên 145
27 Điểm thi môn Tin văn phòng lớp TINVP1 (cô Cúc, có bổ sung) 19/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 173
28 Điểm thi môn THĐC lớp Quản trị khách sạn A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 145
29 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1622A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 169
30 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1610LA (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 148