Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi Môn Photoshop-cô Mai 16/06/2018 Khoa CNTT 204
2 Điểm HP môn Hệ điều hành (thầy Viên) 16/06/2018 Bùi Trọng Viên 208
3 Điểm thi NMLT lớp LOPHL5 (cô Cúc) 15/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 177
4 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 13/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 254
5 Điểm DACN và TTTN Thầy Hiệp 14/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 269
6 Điểm đồ án Cơ sở ngành + TTTN (cô Cúc) 14/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 182
7 Điểm thi Tin học Thầy Mạnh 11/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 282
8 Điểm thi môn Tin học Cô Nguyên 08/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 273
9 Điểm TTTN-DACS cô Mai 08/06/2018 Khoa CNTT 196
10 Điểm DACN_TTTN (C.Huyên) 07/06/2018 Thái Thị Huyên 257
11 Điểm quá trình SQL do T.Nhựt dạy 04/06/2018 Khoa CNTT 278
12 Điểm giữa kỳ HĐH Thầy Đức 30/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 299
13 Điểm giữa kỳ TTNT Thầy Đức 30/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 261
14 Điểm thi môn TDC-sáng thứ 6- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 253
15 Điểm thi môn TDC-sáng thứ 3- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 269
16 Điểm thi môn TVP-chiều thứ 4- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 220
17 Điểm thi môn TVP-sáng thứ 2- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 234
18 Điểm thi môn Corel - c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 231
19 Điểm thi tin học_Thầy Sơn_12.05.2018 12/05/2018 Khoa CNTT 215
20 Điểm thi môn tin học nhóm 8 thầy Hiệp 11/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 217
21 Điểm Thi Tin học T.Nhựt dạy Thứ 2 11/05/2018 Khoa CNTT 229
22 Lắp ráp cài đặt -th Đăng Khoa 10/05/2018 Phạm Đăng Khoa 207
23 Điểm thi môn tin học thầy Viên 08/05/2018 Bùi Trọng Viên 230
24 Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 34-cô Mai 07/05/2018 Khoa CNTT 232
25 Điểm KTHP môn Photoshop chiều T3(C.Huyên) 07/05/2018 Thái Thị Huyên 212
26 Điểm KTHP môn Photoshop sáng T2(C.Huyên) 07/05/2018 Thái Thị Huyên 195
27 Điểm thi Tin Văn Phòng Nhóm 05-cô Mai 05/05/2018 Khoa CNTT 232
28 Điểm Thi Môn Xử lý ảnh PS- cô Mai (6/5) 05/05/2018 Khoa CNTT 327
29 Tin học văn phòng - th ĐKhoa 05/05/2018 Phạm Đăng Khoa 240
30 Điểm học phần các môn thầy Mạnh 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 404