Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm DACS, DACN, TTTN cả khoa 24/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 10
2 Điểm học phần THVP, THDC thầy Đức 24/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 8
3 Điểm Thi môn Tin Học, HĐH Linux và Đồ án Thầy Viên 21/06/2019 Bùi Trọng Viên 9
4 Điểm KTHP Tin học sáng T5_đợt 2 (C.Huyên) 21/06/2019 Thái Thị Huyên 13
5 Điểm KTHP môn Photoshop chieu 5_đợt 2 (C.Huyên) 21/06/2019 Thái Thị Huyên 10
6 Điểm học phần Tin học nhóm 32 Thầy Hiệp 21/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 20
7 Điểm Tk Tin VP-sáng T7-nhóm 04- cô Mai 21/06/2019 Khoa CNTT 11
8 Điểm Tin Học Nhóm 06 và Nhóm 38 - Thầy Nhựt dạy sáng chiều Thứ 6 21/06/2019 Khoa CNTT 16
9 Điểm TK môn Photoshop - 2 lớp cô Mai 20/06/2019 Khoa CNTT 18
10 Điểm thi kết thúc học phân môn lập trình web lớp CCQ1711A(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 19
11 Điểm thi kết thúc học phân môn lập trình web lớp CCQ1711B(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 18
12 Điểm thi kết thúc học phân môn lập trình web lớp CCQ1711C(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 18
13 Điểm chuyên đề thực tế doanh nghiệp - Nhóm 5(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 13
14 Điểm học phần chuyên đề ứng dụng cho lập trình Web- CCQ1711B(Thầy Lợi) 18/06/2019 Hồ Diên Lợi 16
15 Điểm học phần môn TTNT Thầy Đức 16/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 32
16 Điểm chuyên đề thực tế (T.Trường) 13/06/2019 Khoa CNTT 15
17 Điểm Đồ án - TTTN - cô Mai 10/06/2019 Khoa CNTT 39
18 Điểm đồ án chuyên ngành (cô Cúc) 08/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 32
19 Điểm thi môn Tin Học Văn Phòng (T.Trường) 23/05/2019 Khoa CNTT 70
20 Điểm học phần Chuyên đề thực tế thầy Hiệp 21/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 69
21 Điểm học phần tin học văn phòng thầy Đức sáng thứ 2 và sáng thứ 5 nhóm 1 20/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 58
22 Điểm thi môn Hệ quản trị SQL Server_1 19/05/2019 Khoa CNTT 68
23 Điểm học phần tin học thầy Hán HK2_2018-2019 17/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 59
24 Điểm Kiến trúc máy (Thầy Viên dạy) 15/05/2019 Bùi Trọng Viên 66
25 Điểm thi THVP Sáng Thứ 2 T.Nhựt dạy 15/05/2019 Khoa CNTT 56
26 Điểm học phần các môn cô Thi dạy HK2_2018-2019 15/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 84
27 Điểm TK các lớp Xử lý ảnh N1-N3 và TKWeb- cô Mai ngày14-5 15/05/2019 Khoa CNTT 115
28 Điểm học phần tin học thầy Thịnh HK2_2018-2019 15/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 64
29 Điểm KTHP Photoshop sáng_chiều thứ 5(C.Huyên) 15/05/2019 Thái Thị Huyên 61
30 Điểm học phần Tin học thầy Hiệp nhóm 31 13/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 70
korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film