Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn TDC-sáng thứ 6- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 19
2 Điểm thi môn TDC-sáng thứ 3- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 18
3 Điểm thi môn TVP-chiều thứ 4- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 17
4 Điểm thi môn TVP-sáng thứ 2- c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 15
5 Điểm thi môn Corel - c.Quyên (update) 16/05/2018 Khoa CNTT 18
6 Điểm thi tin học_Thầy Sơn_12.05.2018 12/05/2018 Khoa CNTT 22
7 Điểm thi môn tin học nhóm 8 thầy Hiệp 11/05/2018 Đặng Hồng Hiệp 23
8 Điểm Thi Tin học T.Nhựt dạy Thứ 2 11/05/2018 Khoa CNTT 27
9 Lắp ráp cài đặt -th Đăng Khoa 10/05/2018 Phạm Đăng Khoa 26
10 Điểm thi môn tin học thầy Viên 08/05/2018 Bùi Trọng Viên 36
11 Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 34-cô Mai 07/05/2018 Khoa CNTT 35
12 Điểm KTHP môn Photoshop chiều T3(C.Huyên) 07/05/2018 Thái Thị Huyên 28
13 Điểm KTHP môn Photoshop sáng T2(C.Huyên) 07/05/2018 Thái Thị Huyên 26
14 Điểm thi Tin Văn Phòng Nhóm 05-cô Mai 05/05/2018 Khoa CNTT 43
15 Điểm Thi Môn Xử lý ảnh PS- cô Mai (6/5) 05/05/2018 Khoa CNTT 54
16 Tin học văn phòng - th ĐKhoa 05/05/2018 Phạm Đăng Khoa 42
17 Điểm học phần các môn thầy Mạnh 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 194
18 Điểm học phần lập trình Java thầy Hán 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 179
19 Điểm học phần Tin học Thầy Hán 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 214
20 Điểm học phần TTNT thầy Đức 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 182
21 Điểm học phần HDH thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 178
22 Điểm tin học văn phòng CLC thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 124
23 Điểm học phần Tin học thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 149
24 Điểm thi môn ASP.NET (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 132
25 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 124
26 Điểm học phần Cấu trúc rời rạc thầy Đức 19/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 137
27 Điểm thi môn tin văn phòng (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 194
28 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1703D (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 168
29 HĐH Linux - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 136
30 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 124