Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm học phần các môn thầy Mạnh 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 112
2 Điểm học phần lập trình Java thầy Hán 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 104
3 Điểm học phần Tin học Thầy Hán 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 112
4 Điểm học phần TTNT thầy Đức 22/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 112
5 Điểm học phần HDH thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 97
6 Điểm tin học văn phòng CLC thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 68
7 Điểm học phần Tin học thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 77
8 Điểm thi môn ASP.NET (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 77
9 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 69
10 Điểm học phần Cấu trúc rời rạc thầy Đức 19/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 86
11 Điểm thi môn tin văn phòng (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 111
12 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1703D (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 90
13 HĐH Linux - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 83
14 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 78
15 Tin học - Th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 59
16 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611B(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 71
17 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611A(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 70
18 Điểm đồ án CS và CN (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 86
19 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717F (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 92
20 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 85
21 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1711D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 83
22 Điểm thi kết thúc môn THVP (C.Huyên) 13/01/2018 Thái Thị Huyên 93
23 Điểm thi lớp TINVP1_CCQ1711A_Thay Son_13.01.2017 13/01/2018 Khoa CNTT 69
24 Điểm TK Tin Đại cương - Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 74
25 Điểm thi môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/01/2018 Thái Thị Huyên 63
26 Điểm Lập trình Web -cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 67
27 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 72
28 Điểm thi Tin hoc_Thầy Phạm Văn Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 87
29 Điểm thi kết thúc môn Tin học (C.Huyên) 10/01/2018 Thái Thị Huyên 68
30 Điểm thi Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 10/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 72