Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 10/07/2018 Khoa CNTT 11
2 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711E (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 28
3 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 25
4 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711C (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 30
5 Điểm thi môn TIN HỌC_Cô Quyên 29.06.2018 29/06/2018 Khoa CNTT 29
6 Điểm thi Tin học Cô Quyên 28/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 26
7 Điểm thi Tin học thầy Hiệp 28/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 28
8 Điểm thi Tin học - lớp th Hán 28/06/2018 Khoa CNTT 33
9 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2018 Khoa CNTT 31
10 Điểm HP môn Tin học (Thầy Viên) 27/06/2018 Bùi Trọng Viên 30
11 Điểm thi tin học lớp TINDC2_Thầy Sơn_25.06.2018 25/06/2018 Khoa CNTT 35
12 Điểm thi tin học lớp TINDC2_Thầy Sơn_25.06.2018 25/06/2018 Khoa CNTT 29
13 Điểm thi TinDC lớp CCQ1724LA- cô Mai 24/06/2018 Khoa CNTT 35
14 Điểm thi KTHP các lớp môn CSDL (c. Huyên) 24/06/2018 Thái Thị Huyên 44
15 Tin văn phòng - cô Khánh Quyên 24/06/2018 Khoa CNTT 36
16 Điểm KTHP THVP CHIỀU T6 NHÓM 2(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 37
17 Điểm KTHP THVP CHIỀU T4(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 39
18 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711C (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 38
19 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711B (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 29
20 Điểm thi môn CSDL lớp CCQ1711A (cô Cúc) 23/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 40
21 Điểm thi môn TTDPT (T.Trường) 23/06/2018 Khoa CNTT 27
22 Điểm KTHP môn Corel (C.Quyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 31
23 Điểm KTHP môn Corel sáng T2(C.Huyên) 23/06/2018 Thái Thị Huyên 29
24 Điểm thi môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 22/06/2018 Khoa CNTT 35
25 Điểm thi môn MMT (T.Trường) 22/06/2018 Khoa CNTT 34
26 Điểm thi Tin học thầy Hán đợt 1 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 44
27 Điểm thi THVP Thầy Đức 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 41
28 Điểm HP Cài đặt và quản trị mạng (Thầy Viên) 21/06/2018 Bùi Trọng Viên 38
29 Điểm thi cuối kỳ TTNT Thầy Đức 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 40
30 Tin học văn phòng - th ĐKhoa - 02 20/06/2018 Khoa CNTT 35