Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm học phần Tin học hè thầy Hán 13/09/2018 Đặng Hồng Hiệp 240
2 Điểm thi môn Thiết kế mạng (T.Trường) 11/09/2018 Khoa CNTT 250
3 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 11/09/2018 Khoa CNTT 257
4 Điểm thi môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 11/09/2018 Khoa CNTT 232
5 Điểm thi lớp hè 2018 (T.Mạnh) 09/09/2018 Khoa CNTT 227
6 Điểm thi PTTK +Đồ án cơ sở ngành_ Thầy Sơn_08.09.2018 08/09/2018 Khoa CNTT 209
7 Điểm Photoshop sáng T2(C.Huyên) 04/09/2018 Thái Thị Huyên 149
8 Điểm học phần hè Thầy Viên giảng dạy 03/09/2018 Bùi Trọng Viên 135
9 Điểm kết thúc học phần THVP hè thầy Đức 30/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 118
10 Điểm thi TINDC&TINVP_Thầy Sơn_30.08.2018 30/08/2018 Khoa CNTT 127
11 Điểm thi học phần hè môn TTNT thầy Đức 29/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 119
12 Tin học văn phòng th Đăng Khoa - hk hè 28/08/2018 Khoa CNTT 117
13 Điểm học phần tin học hè thầy Hiệp 26/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 129
14 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 26/08/2018 Khoa CNTT 120
15 Điểm KTHP môn Tin học T3(C.Huyên) 31/07/2018 Thái Thị Huyên 116
16 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 10/07/2018 Khoa CNTT 159
17 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711E (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 177
18 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 147
19 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1711C (cô Cúc) 30/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 136
20 Điểm thi môn TIN HỌC_Cô Quyên 29.06.2018 29/06/2018 Khoa CNTT 147
21 Điểm thi Tin học Cô Quyên 28/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 114
22 Điểm thi Tin học thầy Hiệp 28/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 138
23 Điểm thi Tin học - lớp th Hán 28/06/2018 Khoa CNTT 155
24 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2018 Khoa CNTT 147
25 Điểm HP môn Tin học (Thầy Viên) 27/06/2018 Bùi Trọng Viên 136
26 Điểm thi tin học lớp TINDC2_Thầy Sơn_25.06.2018 25/06/2018 Khoa CNTT 146
27 Điểm thi tin học lớp TINDC2_Thầy Sơn_25.06.2018 25/06/2018 Khoa CNTT 127
28 Điểm thi TinDC lớp CCQ1724LA- cô Mai 24/06/2018 Khoa CNTT 115
29 Điểm thi KTHP các lớp môn CSDL (c. Huyên) 24/06/2018 Thái Thị Huyên 131
30 Tin văn phòng - cô Khánh Quyên 24/06/2018 Khoa CNTT 125