Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 239
2 Điểm thi Tin hoc_Thầy Phạm Văn Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 256
3 Điểm thi kết thúc môn Tin học (C.Huyên) 10/01/2018 Thái Thị Huyên 233
4 Điểm thi Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 10/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 204
5 Điểm thi kết thúc môn Photoshop (C.Huyên) 09/01/2018 Thái Thị Huyên 206
6 Điểm đồ án thầy Hiệp và thầy Trường 09/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 295
7 Điểm thi môn ANM (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 206
8 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 199
9 Điểm thi môn MMT (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 229
10 Điểm đồ án CS và CN- cô Mai 09/01/2018 Khoa CNTT 208
11 Điểm TK môn Photoshop - các lớp - cô Mai 09/01/2018 Khoa CNTT 235
12 Điểm học phần Tin học thầy Hiệp 08/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 329
13 Điểm học phần MMT Thầy Hiệp 08/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 316
14 Điểm thi các môn học kì 1 năm 17-18 do thầy Viên dạy 08/01/2018 Bùi Trọng Viên 259
15 Điểm thi NMLT lớp CCQ1711E+CCQ1722A (cô Cúc) 08/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 241
16 Điểm thi NMLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 08/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 211
17 Điểm thi NMLT lớp CCQ1711B (cô Cúc) 08/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 216
18 Điểm kết thúc học phần môn QTM Thầy Hiệp 07/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 303
19 CCQ1722A- Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa 07/01/2018 Khoa CNTT 309
20 Điểm thi môn Corel Draw (C.Huyên) 03/01/2018 Thái Thị Huyên 259
21 Điểm học phần môn THDC thầy Hiệp 01/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 329
22 Điểm đồ án Cơ sở ngành + Chuyên ngành (cô Cúc) 30/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 224
23 Điểm môn corel c. Huyên 29/12/2017 Thái Thị Huyên 207
24 Điểm thi lớp Thiết kế web HL- cô Mai 09/11/2017 Khoa CNTT 493
25 Điểm thi Lập trình JAVA hk3_Thầy Hán 10/09/2017 Khoa CNTT 463
26 Điểm hè Tin Học Văn Phòng T.Nhựt dạy 08/09/2017 Khoa CNTT 420
27 Điểm thi môn NMLT-hè (T.Trường) 02/09/2017 Khoa CNTT 413
28 Điểm TinVP- lớp CLC hè- cập nhật 1/9 cô Mai 31/08/2017 Khoa CNTT 555
29 Điểm đồ án hè 2017 (cô Cúc) 31/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 451
30 Điểm thi SQL hè thầy Trường 31/08/2017 Đặng Hồng Hiệp 455