Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi Tin Đại cương- Nhóm 3- Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 380
2 Điểm thi Thiết kế web - Cô Mai 04/07/2016 Khoa CNTT 544
3 TTDPT-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 447
4 CTDL-T.Trường 03/07/2016 Khoa CNTT 664
5 Điểm thi các môn T. Viên 03/07/2016 Bùi Trọng Viên 658
6 Điểm thi học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 421
7 Điểm học phần Hệ điều hành Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 614
8 Điểm học phần tin học đại cương thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 362
9 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Đức 03/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 324
10 Điểm thi Thầy Sơn 03/07/2016 Phạm Văn Sơn 553
11 Điểm thi Thầy Sơn (2) 03/07/2016 Phạm Văn Sơn 117
12 Điểm thi Thầy Sơn (3) 03/07/2016 Phạm Văn Sơn 106
13 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC1 (cô Cúc) 02/07/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 407
14 Thầy Tài - Điểm tổng kết các lớp học kì 2 2015-2016 02/07/2016 Đinh Duy Tài 440
15 Điểm học phần Tin học văn phòng Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 415
16 Điểm học phần tin học đại cương Thầy Hiệp 02/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 427
17 Điểm thi các lớp TKW - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 569
18 Điểm thi lớp TINVP - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 300
19 Điểm thi lớp TINDC - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 301
20 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 01/07/2016 Khoa CNTT 666
21 Điểm thi môn KTLT (cô Cúc) 27/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 515
22 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1522A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 623
23 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511C(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 462
24 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 581
25 Điểm thi môn Corel lớp T6 (C.Huyên) 21/06/2016 Thái Thị Huyên 428
26 Điểm thi môn Corel lớp thứ 4 (C.Huyên) 20/06/2016 Thái Thị Huyên 385
27 Điểm học phần môn Kiến Trúc Máy Tính thầy Hiệp 20/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 425
28 Điểm học phần môn Hệ điều hành Thầy Viên 17/06/2016 Bùi Trọng Viên 581
29 Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa 16/06/2016 Khoa CNTT 475
30 Điểm Đồ án cơ sở và Thực tập TN (Cô Cúc) 13/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 547