Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn Tin Học Đại Cương (T.Trường) 29/06/2017 Khoa CNTT 287
2 Điểm thi môn tin học văn phòng cô Huyên 29/06/2017 Thái Thị Huyên 286
3 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2017 Khoa CNTT 297
4 Điểm HP Hệ điều hành & Tin đại cương ( Thầy Viên) 27/06/2017 Bùi Trọng Viên 294
5 Tin học văn phòng - Th Đăng Khoa 27/06/2017 Khoa CNTT 254
6 Điểm thi học phần THVP thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 236
7 Điểm thi TĐC, Tin VP - cô Mai 26/06/2017 Khoa CNTT 258
8 Điểm học phần THDC Thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 253
9 Điểm học phần HDH thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 228
10 Điểm học phần THDC thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 222
11 Điểm thi môn Nhập mônTH +CSDL (T.Mạnh) 25/06/2017 Khoa CNTT 222
12 Điểm thi TIN ĐẠI CƯƠNG_Thầy Sơn 25/06/2017 Khoa CNTT 237
13 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/06/2017 Khoa CNTT 226
14 điểm thi môn cơ sở dữ liệu các lớp (cô Huyen) 20/06/2017 Thái Thị Huyên 222
15 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411D (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 235
16 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411B (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 232
17 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411A (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 207
18 Điểm thi Lập trình Web lớp HOCLAI5 (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 198
19 Điểm thi Phần Mềm MNM lớp HOCLAI4 (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 189
20 Điểm thi TK Web-cô Mai 18/06/2017 Khoa CNTT 206
21 Điểm thi NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 223
22 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 188
23 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 184
24 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 179
25 Điểm thi KTMT thầy Hiệp 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 197
26 Điểm thi UML thầy Thắng 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 214
27 Điểm thi SQL server thầy Thắng 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 195
28 Kiến trúc máy tính - th. Đăng Khoa 15/06/2017 Khoa CNTT 202
29 Điểm đồ án - Thực tập tốt nghiệp T. Nhựt 14/06/2017 Khoa CNTT 225
30 Điểm học phần Trí tuệ nhân tạo Thầy Huỳnh Trọng Đức 12/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 195