Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn KTLT lớp HE2017 (cô Cúc) 28/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 372
2 Điềm thi KTMT lớp hè 28/08/2017 Khoa CNTT 349
3 Điểm thi các môn Thầy Viên dạy 26/08/2017 Bùi Trọng Viên 361
4 Điểm TK môn Photoshop- lớp hè - cô Mai 25/08/2017 Khoa CNTT 334
5 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 333
6 Điểm thi lớp HE1019_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 302
7 Điểm thi môn Nhập môn tin học lớp HE1019 (T.Mạnh) 24/08/2017 Khoa CNTT 350
8 Điểm thi môn Tin Đại Cương (T.Mạnh) 05/07/2017 Khoa CNTT 454
9 Điểm thi môn Tin Học Đại Cương (T.Trường) 29/06/2017 Khoa CNTT 409
10 Điểm thi môn tin học văn phòng cô Huyên 29/06/2017 Thái Thị Huyên 392
11 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2017 Khoa CNTT 398
12 Điểm HP Hệ điều hành & Tin đại cương ( Thầy Viên) 27/06/2017 Bùi Trọng Viên 411
13 Tin học văn phòng - Th Đăng Khoa 27/06/2017 Khoa CNTT 390
14 Điểm thi học phần THVP thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 331
15 Điểm thi TĐC, Tin VP - cô Mai 26/06/2017 Khoa CNTT 390
16 Điểm học phần THDC Thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 356
17 Điểm học phần HDH thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 348
18 Điểm học phần THDC thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 357
19 Điểm thi môn Nhập mônTH +CSDL (T.Mạnh) 25/06/2017 Khoa CNTT 329
20 Điểm thi TIN ĐẠI CƯƠNG_Thầy Sơn 25/06/2017 Khoa CNTT 349
21 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/06/2017 Khoa CNTT 359
22 điểm thi môn cơ sở dữ liệu các lớp (cô Huyen) 20/06/2017 Thái Thị Huyên 342
23 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411D (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 375
24 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411B (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 365
25 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411A (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 336
26 Điểm thi Lập trình Web lớp HOCLAI5 (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 321
27 Điểm thi Phần Mềm MNM lớp HOCLAI4 (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 290
28 Điểm thi TK Web-cô Mai 18/06/2017 Khoa CNTT 330
29 Điểm thi NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 340
30 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 295