Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm DACS và TTTN Thầy Hiệp hướng dẫn 09/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 418
2 Điểm học phần môn Cài đặt và quản trị mạng - Thầy Viên 06/06/2016 Bùi Trọng Viên 334
3 Mạng máy tính - CCQ1522A - thầy Đ.Khoa 17/05/2016 Khoa CNTT 692
4 Điểm DACS, DACN, TTTN 21/02/2016 Đặng Hồng Hiệp 1291
5 Điểm TK các Lớp Photoshop- cô Mai (2/1/2016) 01/02/2016 Khoa CNTT 1890
6 Điểm thi Lập trình Java Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1267
7 Điểm thi NMTH Thầy Hán 30/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 714
8 Điểm thi môn csdl học lại (C.Huyên) 28/01/2016 Thái Thị Huyên 513
9 Điểm đồ án Cơ sở và chuyên ngành - cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 577
10 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411D-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 679
11 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1411A-Cô Cúc 26/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 644
12 Điểm thi các môn do Thầy Thắng dạy 20/01/2016 Đoàn Văn Thắng 1047
13 Điểm thi học phần Hệ Điều Hành Thầy Đức 18/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 1015
14 Điểm thi môn lập trình quản lí T. Viên 15/01/2016 Bùi Trọng Viên 1175
15 Điểm thi môn Photoshop (C.Huyên) 15/01/2016 Thái Thị Huyên 699
16 Điểm thi môn Tin học đại cương lớp CCQ1512E (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 671
17 Điểm thi môn SQL server nhóm 02 (T.Trường) 15/01/2016 Khoa CNTT 719
18 Điểm tổng kết Đồ án chuyên ngành Thầy Hiệp 12/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 648
19 Điểm ĐAMH2 và điểm HP môn DV Mạng T.Viên 12/01/2016 Bùi Trọng Viên 565
20 Điểm ĐAMH2 và điểm HP thi môn DV Mạng T.Viên 12/01/2016 Bùi Trọng Viên 481
21 Điểm thi môn THDC lớp hóa nhuộm (C.Huyên) 11/01/2016 Thái Thị Huyên 822
22 Nhập môn tin học - CCQ1517C - Nhóm 11 11/01/2016 Lê Anh Khoa 647
23 Nhập môn tin học - Nhóm 02 11/01/2016 Đoàn Văn Thắng 666
24 Nhập môn tin học - CCQ1517D - Nhóm 12 11/01/2016 Tạ Hữu Thính 699
25 Nhập môn tin học - CCQ1517E - Nhóm 13 11/01/2016 Võ Hoàng Khang 532
26 Nhập môn lập trình học lại - T. Nhựt 08/01/2016 Nguyễn Xuân Nhựt 665
27 Điểm thi học phần THVP Thầy Đức (Có chỉnh sửa) 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 952
28 Điểm học phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thầy Đức 07/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 809
29 Điểm thi cuối kỳ Mạng máy tính Thầy Hiệp 06/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 986
30 Tin Đại Cương- CCQ1522F-Th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 583