Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn TINNM1 (cô Cúc) 05/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 218
2 Điểm đồ án-TTTN (cô Cúc) 02/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 215
3 Điểm báo cáo DACS, DACN, TTTN Thầy Hiệp 30/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 236
4 Hệ điều hành Linux - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 222
5 Mạng máy tính - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 191
6 Quản trị Web-Mail Server - th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 191
7 Điểm môn Tin Đại Cương - Lớp CCQ1616A, CCQ1617F, CCQ1627A 12/02/2017 Đoàn Văn Thắng 334
8 Điểm thi môn Lập trình quản lý (T.Mạnh) 10/02/2017 Khoa CNTT 301
9 Điểm thi học phần môn Trí tuệ nhân tạo thầy Đức 19/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 364
10 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1522A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 329
11 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511C (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 322
12 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 277
13 Điểm thi môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/01/2017 Khoa CNTT 273
14 Điểm đồ án, TTTN, Khóa Luận 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 288
15 Điểm thi Mạng máy tính thầy Hiệp 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 261
16 Điểm thi HDH Thầy Đức 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 255
17 Điểm Thi môn Corel-cô Mai-update 14-1-2017 14/01/2017 Khoa CNTT 325
18 Điểm thi môn Lập trình quản lí (T. Viên) 14/01/2017 Bùi Trọng Viên 274
19 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 3 13/01/2017 Khoa CNTT 289
20 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 2 13/01/2017 Khoa CNTT 276
21 Điểm thi môn LRCĐ và Dịch Vụ mạng (Thầy Viên) 13/01/2017 Bùi Trọng Viên 250
22 Mạng máy tính - Th Đăng Khoa 13/01/2017 Khoa CNTT 279
23 SQL Server học lại T.Nhựt 11/01/2017 Khoa CNTT 256
24 T.Nhựt Điểm Thi Java 2017 11/01/2017 Khoa CNTT 228
25 Điểm thi môn CSDL(T.Mạnh) 05/01/2017 Khoa CNTT 268
26 Điểm thi nhập môn tin học (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 300
27 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 253
28 Điểm thi môn An Ninh Mang (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 249
29 Điểm thi các môn: Nhập môn TH, Tin DC (Thầy Mạnh) 29/12/2016 Khoa CNTT 250
30 Điểm học phần THDC và THVP thầy Đức 27/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 242