Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi lớp TINVP - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 340
2 Điểm thi lớp TINDC - c.Quyên 02/07/2016 Khoa CNTT 339
3 Tin học đại cương - th Đăng Khoa 01/07/2016 Khoa CNTT 709
4 Điểm thi môn KTLT (cô Cúc) 27/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 545
5 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1522A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 662
6 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511C(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 501
7 Điểm thi môn NMLT lớp CCQ1511A(cô Cúc) 22/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 614
8 Điểm thi môn Corel lớp T6 (C.Huyên) 21/06/2016 Thái Thị Huyên 467
9 Điểm thi môn Corel lớp thứ 4 (C.Huyên) 20/06/2016 Thái Thị Huyên 420
10 Điểm học phần môn Kiến Trúc Máy Tính thầy Hiệp 20/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 461