Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Mạng máy tính (02 lớp) - th Đăng Khoa 06/01/2016 Khoa CNTT 1044
2 Điểm thi môn COREL - lớp CCQ1422A 06/01/2016 Khoa CNTT 565
3 Điểm thi môn COREL - lớp CCQ1411A 06/01/2016 Khoa CNTT 565
4 Điểm thi môn THDC - lớp CCQ1511B 06/01/2016 Khoa CNTT 691
5 Điểm thi môn THDC - lớp CCQ1512A 06/01/2016 Khoa CNTT 591
6 Tin Đại cương -CCQ1522A- th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 507
7 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 606
8 HĐH Linux - th Đăng Khoa 05/01/2016 Khoa CNTT 488
9 Điểm thi môn TKW - HỌC LẠI 04/01/2016 Khoa CNTT 671
10 Thầy Tài - Điểm tổng kết học kỳ 1 2015-2016 03/01/2016 Đinh Duy Tài 1671
11 Điểm thi môn LRCD, THVP, NMTH của T. Viên 02/01/2016 Bùi Trọng Viên 1031
12 Điểm thi cuối kỳ môn THĐC thầy Hiệp 01/01/2016 Đặng Hồng Hiệp 695
13 Điểm thi môn TinVP lớp CCQ1410C-Cô Cúc 01/01/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 803
14 NMTH - Thầy Nhựt - Nhóm 03 31/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 786
15 NMTH - Thầy Nhựt - Nhóm 14 31/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 636
16 Điểm thi Nhập môn tin học - CCQ1517B 30/12/2015 Huỳnh Nguyễn Thành Luân 742
17 Điểm thi cuối kỳ Thiết bị truyền thông 30/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 541
18 Điểm thi môn TinDC lớp CCQ1512C - cô Cúc 30/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 504
19 Điểm thi môn TinDC lớp CCQ1510LA - cô Cúc 30/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 497
20 Điểm thi môn corel (C.Huyên) 27/12/2015 Thái Thị Huyên 594
21 Điểm thi Hè các lớp thầy Nhựt dạy 04/09/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 1189