Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Hệ điều hành Linux - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 296
2 Mạng máy tính - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 276
3 Quản trị Web-Mail Server - th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 262
4 Điểm môn Tin Đại Cương - Lớp CCQ1616A, CCQ1617F, CCQ1627A 12/02/2017 Đoàn Văn Thắng 420
5 Điểm thi môn Lập trình quản lý (T.Mạnh) 10/02/2017 Khoa CNTT 386
6 Điểm thi học phần môn Trí tuệ nhân tạo thầy Đức 19/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 430
7 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1522A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 395
8 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511C (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 391
9 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 345
10 Điểm thi môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/01/2017 Khoa CNTT 344
11 Điểm đồ án, TTTN, Khóa Luận 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 369
12 Điểm thi Mạng máy tính thầy Hiệp 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 339
13 Điểm thi HDH Thầy Đức 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 320
14 Điểm Thi môn Corel-cô Mai-update 14-1-2017 14/01/2017 Khoa CNTT 403
15 Điểm thi môn Lập trình quản lí (T. Viên) 14/01/2017 Bùi Trọng Viên 344
16 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 3 13/01/2017 Khoa CNTT 351
17 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 2 13/01/2017 Khoa CNTT 350
18 Điểm thi môn LRCĐ và Dịch Vụ mạng (Thầy Viên) 13/01/2017 Bùi Trọng Viên 311
19 Mạng máy tính - Th Đăng Khoa 13/01/2017 Khoa CNTT 337
20 SQL Server học lại T.Nhựt 11/01/2017 Khoa CNTT 314
21 T.Nhựt Điểm Thi Java 2017 11/01/2017 Khoa CNTT 296
22 Điểm thi môn CSDL(T.Mạnh) 05/01/2017 Khoa CNTT 335
23 Điểm thi nhập môn tin học (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 360
24 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 321
25 Điểm thi môn An Ninh Mang (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 314
26 Điểm thi các môn: Nhập môn TH, Tin DC (Thầy Mạnh) 29/12/2016 Khoa CNTT 325
27 Điểm học phần THDC và THVP thầy Đức 27/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 324
28 Điểm đồ án chuyên nghành do T. Viên và T. Đăng Khoa hướng dẫn 27/12/2016 Bùi Trọng Viên 302
29 Điểm báo cáo đồ án Cô Cúc - Thầy Lợi 26/12/2016 Hồ Diên Lợi 323
30 Điểm Thi Thầy Nhựt môn THDC- THVP 26/12/2016 Khoa CNTT 337